#040173
#Opleiding #Elektriciteit en airco

Technicus brandbeveiligingssystemen


Uitvoering installatie

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

De module omvat 27 sessies die alle aspecten omtrent brandbeveiliging behandelt:

 • begrippen
 • preventie
 • ARAB
 • blusmiddelen
 • normering
 • detectie
 • projectering van branddetectie-installatie

Na het beëindigen van de opleiding kan men bij het ANPI de certificatie aanvragen. Deze laat ook toe op een eenvoudige wijze te slagen in het examen van brandtechnicus erkend door ANPI gezien de cursus diepgaander en uitgebreider is dan de eisen gesteld door ANPI (praktisch uitwerking van detectieinstallaties) die de installateur moeten voorbereiden op de praktijk. Indien men de cursus heeft gevolgd kan met de meest voorkomende installaties uitvoeren.

Introductie

Meer en meer gebouwen worden uitgerust met een doeltreffende brandbeveiligingsinstallatie. De reglementeringen, de gestelde eisen en normeringen dienaangaande zijn zo complex dat het installeren en ontwerpen (projecteren) van een brandbeveiligingsinstallatie niet zomaar door iedereen vakkundig kan uitgevoerd worden. Daarom is deze module - met zowel theoretische als praktische sessies - de ideale manier om zich te specialiseren in deze materie.

Omschrijving

Bij het volgen van deze module bekom je een perfect inzicht in brandpreventie, materialen, detectoren en centrales. Je weet alles af over de reglementering terzake en je kunt een installatie ontwerpen (conceptie).

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • De module richt zich tot houders van een diploma technisch secundair onderwijs richting elektriciteit of elektronica en bachelors of industrieel ingenieurs elektriciteit of elektronica.
 • Deze module richt zich ook tot elektrotechnisch installateurs die zich wensen te specialiseren in brandbeveiligingssystemen.
 • Ook houders van het attest "Inbraakbeveiliging - Installatie en onderhoud" of "Inbraakbeveiliging - conceptie" komen in aanmerking.

Voorkennis

Kandidaten dienen houder te zijn van het Syntra Vlaanderengetuigschrift "basis elektriciteit" of hun voorkennis kunnen bewijzen middels de voorziene instapscreening (theoretische en praktische test of kennis aantonen via diploma/getuigschrift van een door Syntra erkende opleiding) voor aanvang van de cursus.

Programma

Beroepskennis

 • Basisbegrippen brand
  • Hoe ontstaat brand
  • Begrippen: vuurdriehoek, vlampunt, ontstekingstemperatuur
  • Brandbestrijding: blusmiddelen
 • Preventie
  • Uitbreiding van brand voorkomen
  • Keuze van de materialen
  • Brandweerstand
  • Begrip compartimentering
  • Brandweerstand van scheidingswanden en openingen in compartimenten
  • Rookevacuatie
 • Reglementering en eisen gesteld aan de installaties voor branddetectie, waarschuwing alarm
  • Art. 52 van het ARAB, indeling van de gebouwen
  • Begrippen melding, waarschuwing en alarm
  • Industriële gebouwen
  • Laag, middelhoog en hoge gebouwen
  • Logies verstrekkende bedrijven
  • Ziekenhuizen
  • Rustoorden
  • Scholen en internaten
 • Detectoren en centrales
  • Soorten detectoren met het bijhorend toepassingsgebied van de detectoren
  • Soorten centrales met hun respectievelijk toepassingsgebied
 • Normering NBN S21-100
  • Doel van een automatisch branddetectie-installatie
  • Installatieregels
  • Elektrische installatie
  • Computerzalen
  • Opleveringsproeven
  • Jaarlijkse onderhoudsbeurten
 • Blusmiddelen, automatische blusinstallaties gekoppeld aan automatische detectie
 • Beveiliging van een privé-woning
  • Bespreking van de verschillende risico's die in een woning aanwezig zijn
  • Daaraan gekoppeld de fysische en elektronische beveiligingsmethodes
 • Bekabeling en brandweerstand
  • Gebruik van elektrische leidingen volgens NBN S21-100
  • Veiligheidskabels materiaalkeuze
  • Berekening van de kabeldoorsnede
  • Technische brandbeschermingsmaatregelen bij wand- en vloerdoorvoeringen van kabels
 • Verzekeringsaspecten
 • Projectering van branddetectie-installatie
  • Uitwerken van een volledige studie voor een privé-woning (keuze van het materiaal, de tekeningen, bepalen van het aantal detectoren, plaatsing e.d.)
  • Idem voor een industriële installatie

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien