Technicus brandbeveiligingssystemen


Uitvoering installatie
#040173
#Opleiding #Elektriciteit en airco

Omschrijving

Meer en meer gebouwen worden uitgerust met een doeltreffende brandbeveiligingsinstallatie. De reglementeringen, de gestelde eisen en normeringen dienaangaande zijn zo complex dat het installeren en ontwerpen (projecteren) van een brandbeveiligingsinstallatie niet zomaar door iedereen vakkundig kan uitgevoerd worden. Daarom is deze module - met zowel theoretische als praktische sessies - de ideale manier om zich te specialiseren in deze materie.

Bij het volgen van deze module bekom je een perfect inzicht in brandpreventie, materialen, detectoren en centrales. Je weet alles af over de reglementering terzake en je kunt een installatie ontwerpen (conceptie).

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Personen die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen en:

 • houder zijn van een diploma technisch secundair onderwijs richting elektriciteit of elektronica en bachelors of industrieel ingenieurs elektriciteit of elektronica
 • installateur zijn en zich wensen te specialiseren in brandbeveiligingssystemen
 • houder zijn van het attest 'Inbraakbeveiliging - Installatie en onderhoud' of 'Inbraakbeveiliging - conceptie'

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de opleiding dien je aan minstens één van onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Personen die één of meerdere verplichte modules van onderstaande opleidingen bij Syntra volgen of gevolgd hebben:
  • Basis elektriciteit
  • Elektrotechnisch monteur
  • Elektrotechnisch installateur - elektrotechnicus
 • Vrijstelling voor de module 'basis elektriciteit' op basis van een kwalificatiebewijs, goedgekeurd door Syntra Vlaanderen, of door te slagen voor de vrijstellingsproef.

Contacteer een campusmedewerker voor de praktische regeling van de vrijstellingsproef.

Methodologie

Programma

Brandbeveiliging [27 SESSIES]

 • Basisbegrippen brand
  • Hoe ontstaat brand
  • Begrippen: vuurdriehoek, vlampunt, ontstekingstemperatuur
  • Brandbestrijding: blusmiddelen
 • Preventie
  • Uitbreiding van brand voorkomen
  • Keuze van de materialen
  • Brandweerstand
  • Begrip compartimentering
  • Brandweerstand van scheidingswanden en openingen in compartimenten
  • Rookevacuatie
 • Reglementering en eisen gesteld aan de installaties voor branddetectie, waarschuwing alarm
  • Art. 52 van het ARAB, indeling van de gebouwen
  • Begrippen melding, waarschuwing en alarm
  • Industriële gebouwen
  • Laag, middelhoog en hoge gebouwen
  • Logies verstrekkende bedrijven
  • Ziekenhuizen
  • Rustoorden
  • Scholen en internaten
 • Detectoren en centrales
  • Soorten detectoren met het bijhorend toepassingsgebied van de detectoren
  • Soorten centrales met hun respectievelijk toepassingsgebied
 • Normering NBN S21-100
  • Doel van een automatisch branddetectie-installatie
  • Installatieregels
  • Elektrische installatie
  • Computerzalen
  • Opleveringsproeven
  • Jaarlijkse onderhoudsbeurten
 • Blusmiddelen, automatische blusinstallaties gekoppeld aan automatische detectie
 • Beveiliging van een privé-woning
  • Bespreking van de verschillende risico's die in een woning aanwezig zijn
  • Daaraan gekoppeld de fysische en elektronische beveiligingsmethodes
 • Bekabeling en brandweerstand
  • Gebruik van elektrische leidingen volgens NBN S21-100
  • Veiligheidskabels materiaalkeuze
  • Berekening van de kabeldoorsnede
  • Technische brandbeschermingsmaatregelen bij wand- en vloerdoorvoeringen van kabels
 • Verzekeringsaspecten
 • Projectering van branddetectie-installatie
  • Uitwerken van een volledige studie voor een privé-woning (keuze van het materiaal, de tekeningen, bepalen van het aantal detectoren, plaatsing e.d.)
  • Idem voor een industriële installatie

Getuigschrift

Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt het modulecertificaat van 'Brandbeveiliging', erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Na het beëindigen van de opleiding kan men bij het ANPI de certificatie aanvragen. Deze laat ook toe op een eenvoudige wijze te slagen in het examen van brandtechnicus erkend door ANPI gezien de cursus diepgaander en uitgebreider is dan de eisen gesteld door ANPI (praktisch uitwerking van detectieinstallaties) die de installateur moeten voorbereiden op de praktijk.

Deze opleiding wordt gegeven door ervaren freelance trainers. Zij zullen je dus vanuit hun eigen ervaring de nodige kennis, vaardigheden en tips & tricks meegeven.

Docent aan het woord

Onze online leermodules met e-coaching laten cursisten doelgerichter en op eigen tempo leren over mobiliteitsaspecten die constant in beweging zijn.

Hein

See you on