Residentieel elektricien - monteur


Montage van elektrische installaties
#140296
#Opleiding #Elektriciteit en airco

Introductie

Inschrijven voor deze opleiding kan via basisopleiding elektriciteit.

Omschrijving

Een elektrotechnisch monteur monteert, plaatst leidingen en dozen. Hij/zij trekt draden en kabels teneinde de elektrische onderdelen van een installatie voor te bereiden op aansluiting en inbedrijfstelling.

Het beroep van elektricien is een knelpuntberoep, zowel op vlak van kwantiteit als van kwaliteit. Het volgen van een opleiding zal dus een meerwaarde zijn tijdens jouw eventuele zoektocht naar een job.

Na het volgen van deze opleiding heb je kennis van de essentiële basisbegrippen en –wetten van elektriciteit en ben je op de hoogte van elementaire veiligheidsregels en beschermingsmiddelen. Je kan serie- en parallelschakelingen uitvoeren, schakelingen en weerstanden meten, montagewerken volgens installatieschema uitvoeren en je maakt kennis met basisbegrippen en -handelingen in verband met het plaatsen van een aardingssysteem en verdeelborden.

Daarnaast kan je een bouwplan lezen op elektrisch vlak en op basis hiervan een rudimentair situatieschema en een kringverdeling opstellen. Je kan eveneens een ééndraadschema uittekenen en een eenvoudige materiaallijst (dozen, kabels, buizen) opstellen. Prijzen en specificaties vergelijken voor deze materiaallijst en hiervan een bestellijst opmaken, behoort ook tot deze opleiding.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor personen die het beroep van elektrotechnisch monteur willen uitoefenen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Personen met voorkennis kunnen vrijgesteld worden van de module 'Basis elektriciteit' op basis van een kwalificatiebewijs (diploma/getuigschrift - erkend door Syntra Vlaanderen) of door te slagen voor de vrijstellingsproef.

Contacteer een campusmedewerker voor de praktische regeling van de vrijstellingsproef.

Bijkomende info

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Je zorgt voor niet loshangende werkkledij.

Praktijklessen

Je zorgt voor een multimeter, een set schroevendraaiers, een kabelmes, een universele tang, lange bektang, knip- en striptang en tot slot een kabeltang.

planlezen-1-2_2014-296.jpg
verdeelbord-1-3_2014-296.jpg
montage-1-1_2014-296.jpg

Programma

Basis elektriciteit [20 SESSIES]

 • Positionering van het beroep en de opleiding
 • Veiligheidsaspecten
 • Machines en gereedschappen: gepaste machines en gereedschappen gebruiken
 • Schakelingen:
  • Grootheden uit de elektriciteit definiëren
  • Metingen uitvoeren van spanning en stroom
  • Elektrische weerstand: functie + hoe meten
  • Schakelen van weerstanden
  • Basiscompenenten van een stroomkring
  • Condensatoren: werking en toepassing
  • Functie van transformatoren
 • Kabels:
  • Ontmanteltechnieken met gepast gereedschap
  • Invoeren en bevestigen van kabels en draden
  • Kabelwartels aanpassen aan de sectie van de kabels + technische voorschriften
 • Verlichtingsinstallaties:
  • Installeren, verbinden en aansluiten
 • Verlichtingsinstallaties op zeer lage spanning:
  • Monteren van:
   • Installaties op zeer lage spanning
   • Een belinstallatie
 • Aarding:
  • Het aardingssysteem
  • De equipotentiaalverbinding
 • Verdeelborden:
  • Verdeelborden uittekenen en monteren
 • Examen

Werken op hoogte – gebruik van steigers [1 SESSIE]

Montage-activiteiten [12 SESSIES]

 • Machines en gereedschappen: gepaste machines en gereedschappen gebruiken
 • Veiligheidsaspecten
 • Planlezen: een bouwplan lezen en interpreteren
 • Een rudimentair situatieschema uitwerken en een eenvoudige kringverdeling opstellen
 • Een beperkt ééndraadschema tekenen
 • Materiaallijst opstellen: specificaties en prijzen vergelijken
 • Een beperkte bestellijst opmaken
 • Voorbereiding van de werf:
  • Materiaalstaat, machines en gereedschap verzamelen
  • De leidingtracés volgens de instructie uitzetten en opmeten
 • Ruwbouwwerk volgens situatieschema uitvoeren:
  • Sleuven en holtes realiseren voor het leggen van de leidingen (enkel op theoretisch vlak)
 • Buizen en dozen
  • Leidingen, buizen, kanalisaties, vloerdozen en diverse soorten aansluitdozen monteren en plaatsen
 • Kabels:
  • Draden en/of kabels voor verschillende stroomkringen in elektrische installaties trekken
  • Gepanserde kabels leggen
 • Examen

Getuigschrift

Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt het getuigschrift van 'Elektrotechnicus'. Dit getuigschrift is erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Goesting om het traject verder te zetten? Surf dan naar de opleiding 'Residentieel elektricien - installateur' of contacteer een campusmedewerker voor bijkomende informatie.

De lessen worden gegeven door docenten die dagdagelijks in de praktijk staan. Ze geven je dus vanuit hun eigen ervaringen de nodige kennis, vaardigheden en tips & tricks mee.