#130671
#Opleiding #Elektriciteit en airco

Koelmonteur

Introductie

Deze opleiding wordt vanaf september 2020 in campus Kortrijk en Oostende georganiseerd.

Omschrijving

De koelmonteur monteert de onderdelen van vaste of mobiele koel- en vriesinstallaties. Na de montage controleert hij/zij op lekken, teneinde de installatie klaar te zetten voor het vacumeren en vullen met koelmiddel. De koelmonteur doet dit volgens een code van goede praktijk en op een veilige en milieuvriendelijke manier.

Het beroep van technicus koeltechniek en klimatisatie is een “knelpuntberoep”, zowel op vlak van kwantiteit als van kwaliteit. Deze opleiding zal dus een meerwaarde betekenen tijdens jouw eventuele zoektocht naar een job.

Na het volgen van deze opleiding kan je - zelfstandig en rekening houdend met de veiligheidsvoorschriften – alle onderdelen en componenten van klimaat-, koel- en vriesinstallaties plaatsen en monteren. Bijkomend kan je koelvloeistofleidingen en componenten monteren en verbinden, elektrische leidingen demonteren en monteren. Tot slot kan je de installatie op dichtheid controleren en, indien nodig, corrigeren.

Je hebt de nodige voorkennis verworven om het ondernemerschapstraject 'Koeltechnisch installateur – koeltechnicus” te vervolledigen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor personen die het beroep van koelmonteur willen uitoefenen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Je zorgt voor niet loshangende werkkledij en soepele veiligheidsschoenen S1, veiligheidsbril en -handschoenen.

Praktijklessen

Je zorgt voor een gereedschapskoffer met klein materiaal. Tijdens  de eerste les zal je hierover geïnformeerd worden.

koelmonteur-1-2_2013-671.jpg
koelmonteur-1-1_2013-671.jpg
koelmonteur-1-3_2013-671.jpg

Programma

Koeltechnische en elektrische montage [32 SESSIES]

Koeltechnische montage:

 • Basis koeltechniek
 • Bevestigingsmateriaal monteren
 • Componenten monteren
 • Koperen koelleidingen bewerken en monteren
 • Verbindingen maken
 • Leidingen bewerken en monteren
 • De installatie gereed maken

Elektrische montage:

 • Gereedschappen gebruiken
 • Bevestigingsmateriaal monteren
 • Leidingen bewerken
 • Elektrisch materiaal monteren

Werken op hoogte – gebruik van steigers [1 SESSIE]

DEEL 1:

 • Veiligheidsreglementering ivm werken in de hoogte en risico op vallen kennen en kunnen interpreteren
 • De verschillende soorten stellingen kennen
 • De definitie van werken in de hoogte en van het risico van vallen kennen
 • De voorzorgsmaatregelen kennen bij het risico waarbij personen of objecten vallen
 • De weersomstandigheden en de voorzorgsmaatregelen in geval van verandering van deze omstandigheden kennen
 • Definitie van toegelaten gewichten en de veiligheidsregels met betrekking tot deze gewichten kennen en kunnen toepassen
 • Weten hoe een stelling veilig te betreden en gebruiken
 • Voorschriften aangaande veiligheid, milieu en welzijn toepassen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen instellen en gebruiken

DEEL 2: Vragenlijst

GETUIGSCHRIFT

Na het volgen van deze opleiding ontvang je het getuigschrift van “Koelmonteur”.

De opleiding wordt verzorgd door ervaren freelance trainers, elk specialist in zijn vak.