Koelmonteur

#130671
#Opleiding #Elektriciteit en airco

Introductie

Inschrijven voor de opleiding kan via koeltechnisch installateur - koeltechnicus.

Omschrijving

De koelmonteur monteert de onderdelen van vaste of mobiele koel- en vriesinstallaties. Na de montage controleert hij/zij op lekken, teneinde de installatie klaar te zetten voor het vacumeren en vullen met koelmiddel. De koelmonteur doet dit volgens een code van goede praktijk en op een veilige en milieuvriendelijke manier.

Het beroep van technicus koeltechniek en klimatisatie is een “knelpuntberoep”, zowel op vlak van kwantiteit als van kwaliteit. Deze opleiding zal dus een meerwaarde betekenen tijdens jouw eventuele zoektocht naar een job.

Na het volgen van deze opleiding kan je - zelfstandig en rekening houdend met de veiligheidsvoorschriften – alle onderdelen en componenten van klimaat-, koel- en vriesinstallaties plaatsen en monteren. Bijkomend kan je koelvloeistofleidingen en componenten monteren en verbinden, elektrische leidingen demonteren en monteren. Tot slot kan je de installatie op dichtheid controleren en, indien nodig, corrigeren.

Je hebt de nodige voorkennis verworven om het ondernemerschapstraject 'Koeltechnisch installateur – koeltechnicus” te vervolledigen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor personen die het beroep van koelmonteur willen uitoefenen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Personen met voorkennis van één van onderstaande modules kunnen vrijgesteld worden op basis van een kwalificatiebewijs (diploma/getuigschrift erkend door Syntra Vlaanderen) of door te slagen in de vrijstellingsproef:

 • Basis elektriciteit
 • Elektrische montage - praktijk
 • Basisbegrippen koeltechniek
 • Hardsolderen
 • Opbouw van een installatie

Contacteer een campusmedewerker voor de praktische regeling van de vrijstellingsproef.

Bijkomende info

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Je zorgt voor niet loshangende werkkledij en soepele veiligheidsschoenen S1, veiligheidsbril en -handschoenen.

Praktijklessen

Je zorgt voor een gereedschapskoffer met klein materiaal. Tijdens  de eerste les zal je hierover geïnformeerd worden.

Methodologie

koelmonteur-1-2_2013-671.jpg
koelmonteur-1-1_2013-671.jpg
koelmonteur-1-3_2013-671.jpg

Programma

Basis elektriciteit [11 SESSIES]

 • Stroom, spanning, weerstand
 • Serie-, paralell- en relaisschakeling
 • Magnetisme
 • Arbeid en vermogen
 • Soorten lampen en gebruik
 • Gevaar van elektriciteit

Elektrische montage - praktijk [9 SESSIES]

 • Monteren van kabelgoten en beugels
 • Bouwen en kableren van diverse schakelingen
 • Werking van het pump down principe
 • Kableren van een schakelkast volgens pump down principe
 • Werking en instelling van een elektronische thermostaat

Basisbegrippen koeltechniek [6 SESSIES]

 • Componenten en onderdelen van koelinstallaties
 • Opbouw en principiële werking van koelinstallaties

Hardsolderen [6 SESSIES]

 • Verbindingen en koppelingen maken volgens de code van de goede praktijk
 • Tekenen, snijden en ontbramen
 • Buigen van koelleidingen
 • Braseren
 • Flareverbindingen

Opbouw van een installatie [12 SESSIES]

 • Kabels aansluiten
 • Onderdelen en componenten van klimaat-, koel- en vriesinstallaties plaatsen en monteren
 • Koudemiddelleidingen en componenten monteren en verbinden
 • Installatie op dichtheid controleren

Werken op hoogte - gebruik van steigers [1SESSIE]

Getuigschrift

Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt het getuigschrift van 'Koelmonteur - KMO'. Dit getuigschrift is erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Goesting om het traject verder te zetten?

Surf dan naar de opleiding 'Koeltechnicus NIEUW' of contacteer een campusmedewerker voor bijkomende informatie.

Deze opleiding wordt gegeven door ervaren freelance trainers, elk specialist in zijn vak.

Docent aan het woord

Onze online leermodules met e-coaching laten cursisten doelgerichter en op eigen tempo leren over mobiliteitsaspecten die constant in beweging zijn.

Hein

See you on