#180176
#Opleiding #Elektriciteit en airco

IoT-technicus smart buildings


Op een slimme manier bouwen beheren

Introductie

Internet of Things (kortweg IoT) boomt. De technologie breekt volop door en IoT heeft de specifieke eigenschap dat er toepassingen zijn in zowat iedere sector, van de gezondheidszorg over industrie 4.0 tot transport en logistiek. Er is enorm veel vraag naar sterke profielen die deze IoT boom kunnen ondersteunen. IoT zorgt voor nog meer synergie tussen IT en techniek. Binnen IT zullen profielen nodig zijn zoals Internet of Things Solutions Expert en Internet of Things developer. Voor techniek zijn er de profielen Internet of ThingsTechnicus Smart Buildings en Internet of Things Technicus Industrie 4.0.

De Internet of Things Technicus Smart Buildings beweegt zich in de markt van technische apparatuur en systemen, waarin intelligentie gebruikt wordt. Hiermee wordt bedoeld de elektronische of op IT gebaseerde controletechniek en sensortechnologie, waarmee extra functies kunnen worden uitgevoerd naar aansturing van centrale verwarming, ventilatie, domotica systemen ... in gebouwen. De complexiteit in een slim gebouw neemt toe. Al deze afzonderlijke systemen worde nmet elkaar verknoopt en vormen één geïntegreerd geheel.

De Internet of Things Technicus Smart Buildings zal over de verschillende disciplines (thermisch, elektrisch en ICT) heen de afzonderlijke systemen tot één samenwerkend geheel laten functioneren, de complexiteit ervan uit handen nemen van de eindgebruiker en hem laten geniet van een dienstenconcept, waardoor het beheer van de technische systemen toevertrouwd wordt aan de IoT Technicus Smart Buildings. Eens de systemen geïnstalleerd zijn, kan de eindgebruiker eveneens gebruik maken van het dienstenconcept van de Internet of Things Technicus Smart Buildings, die de technische systemen onder zijn beheer neemt.

Omschrijving

De opleiding heeft tot doel technici te vormen, die thuis zijn in de markt van technische apparatuur en systemen, waarin intelligentie gebruikt wordt. Hiermee wordt bedoeld de elektronische of op IT gebaseerde controletechniek en sensortechnologie, waarmee extra functies kunnen uitgevoerd worden naar aansturing van domoticasystemen, verlichting, centrale verwarming, ventilatie, audio en video, ... specifiek in functie van de specifieke vragen en noden van diverse klanten. De cursist is na het volgen van deze opleiding in staat alle technieken die in een woning groot of klein te bundelen in één sturingssysteem door de technieken met elkaar te laten communiceren en zo tot een efficiënte sturing te komen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Elektrotechnisch installateur, domotica-installateurs, automatisatie-technici of personen met een degelijke technische vooropleiding.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

 • Basiskennis van alle installatietechnieken, van HVAC tot domotica en hernieuwbare energie
 • Kennis van de verschillende sturingstechnieken en hun interfaces
 • Basiskennis energietechnieken en hun invloeden op de woning om grotere energie-efficiënte te creëren
 • Basiskennis van het elektriciteitsnetwerk
 • Kennis van beveiliging en privacy

Programma

 • Basisprincipes elektriciteit
  • Basisbegrippen
  • Materialenkennis
  • Toegepaste elektriciteitstechnieken voor de integrator Smart Buildings
  • Veiligheid en gevaar van elektriciteit: domotica en het AREI
 • Automatisatieprincipes
  • Ontwerpen domoticasysteem
  • Uitwerken in een schema van een domoticasysteem
  • Niko Home Control
  • Teletask
  • KNX basis
 • Koppeling subsystemen en visualisatie
  • Sturingen CV en ventilatie
  • Visualisatie van een domoticasysteem
  • Integratie audio en video
  • Domotica in de zorg
  • EPB-benadering