#180176
#Opleiding #Elektriciteit en airco
NIEUW

IoT-technicus smart buildings


Op een slimme manier bouwen beheren

Omschrijving

Internet of Things (kortweg IoT) boomed. De technologie breekt volop door en IoT heeft de specifieke eigenschap dat er toepassingen zijn in zowat iedere sector, van de gezondheidszorg over industrie 4.0 tot transport en logistiek. Er is enorm veel vraag naar sterke profielen die deze IoT boom kunnen ondersteunen. IoT zorgt voor nog meer synergie tussen IT en techniek. Binnen IT zullen profielen nodig zijn zoals Internet of Things Solutions Expert en Internet of Things developer. Voor techniek zijn er de profielen Internet of ThingsTechnicus Smart Buildings en Internet of Things Technicus Industrie 4.0.

De Internet of Things Technicus Smart Buildings beweegt zich in de markt van technische apparatuur en systemen, waarin intelligentie gebruikt wordt. Hiermee wordt bedoeld de elektronische of op IT gebaseerde controletechniek en sensortechnologie, waarmee extra functies kunnen worden uitgevoerd naar aansturing van centrale verwarming, ventilatie, domotica systemen ... in gebouwen. De complexiteit in een slim gebouw neemt toe. Al deze afzonderlijke systemen worde nmet elkaar verknoopt en vormen één geïntegreerd geheel.

De Internet of Things Technicus Smart Buildings zal over de verschillende disciplines (thermisch, elektrisch en ICT) heen de afzonderlijke systemen tot één samenwerkend geheel laten functioneren, de complexiteit ervan uit handen nemen van de eindgebruiker en hem laten geniet van een dienstenconcept, waardoor het beheer van de technische systemen toevertrouwd wordt aan de IoT Technicus Smart Buildings. Eens de systemen geïnstalleerd zijn, kan de eindgebruiker eveneens gebruik maken van het dienstenconcept van de Internet of Things Technicus Smart Buildings, die de technische systemen onder zijn beheer neemt.

 

De opleiding heeft tot doel technici te vormen, die thuis zijn in de markt van technische apparatuur en systemen, waarin intelligentie gebruikt wordt. Hiermee wordt bedoeld de elektronische of op IT gebaseerde controletechniek en sensortechnologie, waarmee extra functies kunnen uitgevoerd worden naar aansturing van domoticasystemen, verlichting, centrale verwarming, ventilatie, audio en video, ... specifiek in functie van de specifieke vragen en noden van diverse klanten. De cursist is na het volgen van deze opleiding in staat alle technieken die in een woning groot of klein te bundelen in één sturingssysteem door de technieken met elkaar te laten communiceren en zo tot een efficiënte sturing te komen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor elektrotechnische installateurs, domotica-installateurs, automatisatie-technici of personen met een degelijke technische vooropleiding.

Men dient bijkomend aan de toelatingsvoorwaarden te voldoen.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de opleiding dien je aan minstens één van onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Vrijstelling van de module 'basis elektriciteit' op basis van een kwalificatiebewijs (diploma/getuigschrift - erkend door Syntra Vlaanderen)
 • Slagen voor de vrijstellingsproef van de module 'basis elektriciteit'

Contacteer een campusmedewerker voor de praktische regeling van de vrijstellingsproef.

Programma

Automatisatie - Principes [15 SESSIES]

 • Ontwerpen domoticasysteem
 • Uitwerken in een schema van een domoticasysteem
 • Niko Home Control
 • Teletask
 • KNX basis

 

Koppeling subsystemen en visualisatie [8 SESSIES]

 • Sturingen CV en ventilatie
 • Visualisatie van een domoticasysteem
 • Integratie audio en video
 • Domotica in de zorg
 • EPB-benadering

Eindproef:

Nadat je geslaagd bent voor alle modules van de beroepskennis maak je een eindwerk dat toegelicht wordt voor een externe jury.

De lessen worden gegeven door docenten die dagdagelijks in de praktijk staan. Ze geven je dus vanuit hun eigen ervaringen de nodige kennis, vaardigheden en tips & tricks mee.