Energie- en wateradviseur

Een feit-gebaseerde analyse van het huidige of toekomstige energie-ecosysteem
 • icon Vanaf 18-11-2024
 • icon Oostende
 • icon 1 jaar
 • icon 907,50 incl. BTW
 • KMO-portefeuille
 • Opleidingscheques
Schrijf in
 • icon Vanaf 18-11-2024
 • icon Oostende
 • icon 1 jaar
 • icon 907,50 incl. BTW

Introductie

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Een eerste belangrijke trend is de stijgende vraag naar duurzame en energiebesparende oplossingen. Denk maar aan oplossingen zoals zonneverwarming, waterrecuperatiesystemen, rolluiken met licht- en temperatuursensoren en zo verder. Maar ook aan het aanleggen van smart grids, waarmee energieleveranciers op afstand het energieverbruik gerichter zullen kunnen sturen. Er zijn in de samenleving ook diverse stuwende krachten werkzaam die leiden tot innovaties. 'Groen, groener, groenst' is een van die stuwende krachten, evenals de gedachte 'internet verbindt alles'.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

De cursist is na het volgen van de opleiding in staat om een volledige energie- en waterscan op te stellen van bestaande of nieuw te plaatsen residentiële en industriële installaties. Hij of zij kan energie- en watergebonden prestaties analyseren en gerichte verbeteracties voorstellen. De cursist leert hiervoor professioneel onderbouwd advies te geven op welke manier, volgens de hedendaagse energierichtlijnen, wettelijke kaders en beschikbare ecotechnische innovaties, bespaard kan worden. De energie- en wateradviseur kan de terugverdientijd van structureel benodigde investeringen berekenen en een professioneel adviesrapport opmaken voor de besteller van de studie. Hij of zij leert het onderhavige actieplan ook monitoren en evalueren met het oog op het verbeteren van de energieprestaties van het bestaande patrimonium.

Omschrijving

De energie- en wateradviseur biedt een feit-gebaseerde analyse van het huidige of toekomstige energie-ecosysteem en dit op vraag van industriële klanten. Op operationeel niveau biedt de energie- en wateradviseur - in samenwerking met een architect of infrastructuurverantwoordelijke en veelal ook een producent - de kennis om een te vervangen of nieuw energie- of watersysteem op een kostenefficiënte manier in te richten en te beheren.

Hierbij zijn operabiliteit, een optimale communicatie en interactie tussen onderdelen van het systeem, en duurzaamheid de belangrijkste sleutelaspecten. Op basis van een professionele kennisbagage in technologietoepassingen en energierichtlijnen of -normeringen biedt de energie- en wateradviseur dus totaaloplossingen voor energie- en waterbehoeften. Vanaf studie tot de oplevering van het rapport of zelfs ingebruikname van de toestellen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Verantwoordelijke preventie en infrastructuur
 • Verantwoordelijke voor de uitbouw, implementatie en het promoten van duurzaamheid in energie en water
 • Energiemanager
 • Technisch-commercieel water- en/of energieadviseur
 • Logistiek verantwoordelijke
 • Circulaire coach
 • Energiedeskundige

Voorkennis

Voor deelname aan de opleiding is geen specifieke voorkennis vereist. Personen met voorkennis kunnen deelnemen aan de vrijstellingsproef van de modules "Milieu, wetgeving en duurzame ontwikkeling", "Energie" of "Water". Gelieve een campusmedewerker te contacteren voor de praktische regeling van de vrijstellingsproeven.

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen toelatingsvoorwaarden verbonden aan deze opleiding.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

 • MODULE Milieu, wetgeving en duurzame ontwikkeling (24u)
  Deze module is gedeeltelijk e-learning
  • Wetgeving
  • Milieu
  • Duurzame ontwikkeling
 • MODULE Energie (24u)
  • Energiemarkt
  • Grootverbruikers
  • Energie- en waterverbruik
  • Recuperatie van energie
  • EPB-regelgeving
  • Ventilatie, isolatie en luchtdichtheid
  • Examen  
 • MODULE Water (24u)
  • Waterbehandelingstechnieken
  • Ontwerpprincipes en dimensionering
  • Technieken en hergebruik van regenwater
  • Examen
 • MODULE Scan- en analysetechnieken (20u)
  • Besparen in energie en water
  • Meten is weten
  • Examen
 • MODULE Projectbeheer en kwaliteitszorg (20u)
  • Projectbeheer
  • Kwaliteitszorg
  • Onderhoud
  • Examen
 • MODULE Ondernemen in praktijk (32u)
  • Offertebeheer
  • Kosten en baten bepalen
  • Adviesverstrekking
 • EINDPROEF (1u)

Bijkomende info

Vrijstelbare modules

Onderstaande drie trajectmodules zijn vrijstelbare modules mits het slagen in een vrijstellingsproef:

 • Milieu, wetgeving en duurzame ontwikkeling
 • Energie
 • Water

Competentiebegeleiding

De opleiding biedt per cursist telkens één uur individuele begeleiding tijdens de modules "Scan- en analysetechnieken", "Projectbeheer en kwaliteitszorg" en "Ondernemen in praktijk". Onze coaches zullen de cursisten tijdens de ingeplande begeleidingssessies, oefeningen en projectcases steeds individueel ondersteunen in de resultaatgerichtheid van hun leerproces.

E-Leren

Het opleidingstraject voorziet om voor de module "Milieu, wetgeving en duurzame ontwikkeling" e-leercontent op afstand aan te bieden via het Moodle-platform.

Getuigschrift

Na het volgen van de lessen en slagen voor de examens en de eindproef ontvang je het getuigschrift ENERGIE- EN WATERADVISEUR dat erkend is door de Vlaamse Overheid. Indien je bij Syntra West ook een opleiding in bedrijfsbeheer volgt en hiervoor geslaagd bent, dan ontvang je een diploma en bezit je alle kennis om succesvol te starten met jouw eigen zaak.

Aquabelgica

Eandis

Farys

Locaties en data


Vanaf 18-11-2024
1 jaar
Schrijf in

€ 907,50 incl. BTW

Avond

ADRES

Wil je meer weten?

FotoHeidi Vansevenant
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Productmanager

Heidi Vansevenant

Stel je vraag