Fotovoltaïsche systemen - Installateur hernieuwbare energie

Word erkend installateur hernieuwbare energie - fotovoltaïsche systemen!
 • icon Vanaf 10-09-2024
 • icon Brugge
 • icon 13 sessie(s)
 • icon 1573,00 incl. BTW
Schrijf in
 • icon Vanaf 10-09-2024
 • icon Brugge
 • icon 13 sessie(s)
 • icon 1573,00 incl. BTW

Introductie

Deze cursus vindt plaats op dinsdagavonden. Houd er rekening mee dat er geen lessen zullen zijn op nationale feestdagen en tijdens schoolvakanties. Het definitieve lessenrooster wordt momenteel nog samengesteld en zal spoedig beschikbaar zijn. Wij adviseren u onze website regelmatig te bezoeken voor de meest actuele informatie. We kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen bij deze opleiding!

Tijdens deze opleiding leert de cursist een residentiële fotovoltaïsche zonneinstallatie ontwerpen, dimensioneren en installeren. Ook het onderhoud en de financiële aspecten (met inbegrip van de steunmaatregelen) komen uitgebreid aan bod.

Sedert september 2020 houden we in deze opleiding rekening met het vernieuwde AREI en de impact van EPB op de PV installatie.

Ben je installateur van fotovoltaïsche zonnepanelen en beschik je nog niet over een certificaat van bekwaamheid, dan zal je hier mogelijks negatieve gevolgen van ondervinden – bereid je hier op voor en volg de opleiding.

Je leert niet alleen residentiële zonne-energiesystemen te ontwerpen, maar ze ook te dimensioneren en te installeren en te onderhouden. Verder ligt de klemtoon ook op de financiële aspecten waaronder de terugverdienrekening voor de potentiële klant.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U wordt een opgeleide expert op het vlak van fotovoltaïsche systemen. U kan ze zowel ontwerpen als installeren en in bedrijf stellen. Dit is de meest efficiënte manier om te voorkomen dat de markt verzadigd wordt met slecht geïnstalleerde systemen van bedenkelijke kwaliteit.

Omschrijving

Het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben een geharmoniseerd systeem opgezet dat gericht is op het opleiden en de certificatie van betrouwbare en kwaliteitsvolle installateurs.

Deze opleiding duurt 52 uur en bestaat uit een theoretisch en een praktijkgedeelte. Na het volgen van de opleiding (minimaal 60% aanwezigheid) krijgt u toegang tot het officiële examen van 2,5 uur. Indien u de opleiding bij Syntra West volgt rekenen we geen extra kosten aan voor het examen.

Indien u slaagt voor het examen dan kunt u zich laten registeren bij Rescert als erkend installateur. Rescert rekent hiervoor een administratieve kost aan van € 275 (excl btw).  

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte en richt zich tot professionelen uit de bouw- en installatiesector.

Toelatingsvoorwaarden

Iedereen kan de opleiding volgen maar er zijn wel toelatingsvoorwaarden om de erkenning aan te vragen. Meer informatie hieromtrent kunt u HIER vinden.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Module 1: Algemeen kader hernieuwbare energie (2u theorie)

 • Doelstellingen van de opleiding
 • Kennis van de hernieuwbare energiebronnen
 • De verschillende elementen van het energie- en milieubeleid
 • Normalisering, markering, labels en certificering

Module 2: Wet- en regelgeving en steunmaatregelen (4u theorie)

 • De stedenbouwkundige voorschriften kennen betreffende fotovoltaïsche intallaties in het gewest waar de monteur werkzaam is
 • De impact van de fotovoltaïsche technologie in de wetgeving betreffende het Energieprestatiecertificaat (EPC)
 • Inlichtingen kunnen geven over de hulpen en subsidies voor de PV-installaties en de steun voor het opwekken van elektriciteit in het gewest waar de monteur werkzaam is
 • De afschrijving en de opbrengst van een PV-installatie kunnen berekenen in het gewest waar de monteur werkzaam is

Module 3: Introductie tot de fotovoltaïsche technologie (6u theorie)

 • De verschillende soorten fotovoltaïsche cellen kunnen herkennen en de vervaardiging en het werkingprincipe van elk soort kennen
 • De verschillende soorten fotovoltaïsche panelen die op de markt zijn kennen en de vervaardiging, het rendement en de bescherming ervan kennen
 • De verschillende soorten fotovoltaïsche installaties kennen
 • De wattpiek en de hoeveelheid opgewekte energie kennen en kunnen uitleggen in functie van het geïnstalleerde vermogen en de positie van de fotovoltaïsche installatie
 • Het verschil kennen tussen de piek nullastgelijkspanning en de kortsluitstroom. De spanning kunnen berekenen in functie van de temperatuur

Module 4: Ontwerp van een PV installatie (16 theorie+ 8u praktijk)

 • Alle apparatuur kennen die nodig is voor een fotovoltaïsch systeem
 • De onderdelen van een netwerk geconnecteerd fotovoltaïsch systeem kunnen dimensioneren
 • Voldoende kennis bezitten over de solar tracker
 • Kosten en winstgevendheid van een PV-systeem kunnen analyseren en een offerte kunnen maken
 • De milieu-impact van een fotovoltaïsch systeem bepalen

Module 5: Implementatie van een PV installatie (4 theorie+ 12u praktijk)

 • De beperkingen van het gebouw kunnen beoordelen en de verschillende componenten van de installatie kunnen plaatsen
 • Zorgen voor de montage van modules en hun integratie en de elektrische aansluiting van de verschillende componenten
 • De regeling met betrekking tot de ontvangst en de inbedrijfstelling van een fotovoltaïsch systeem kennen
 • Zorgen voor de installatie. Dit omvat: overbrengen naar de klant, het onderhoud en de instandhouding van de installatie, de diagnose van mogelijke problemen in de installatie

Examen (4u)

Locaties en data


Vanaf 10-09-2024
13 sessie(s)
Schrijf in

€ 1573,00 incl. BTW

Avond

ADRES

Wil je meer weten?

FotoHeidi Vansevenant
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Productmanager

Heidi Vansevenant

Stel je vraag

Ook interessant voor jou