Dronepiloot Expert: Specific Operations Risk Assessment (SORA)

Maak zelf uw risicoanalyse om vluchten uit te voeren in de categorie SPECIFIC.
  • icon Najaar 2024
  • icon Nog niet gekend
  • icon Nog niet gekend
  • icon Nog niet gekend
Hou me op de hoogte
  • icon Najaar 2024
  • icon Nog niet gekend
  • icon Nog niet gekend
  • icon Nog niet gekend

Introductie

In de categorie SPECIFIC zijn UAS-vluchtuitvoeringen toegestaan op basis van een verklaring (standaardscenario STS-01), een exploitatievergunning of een certificaat van exploitant van lichte UAS (LUC).

Indien men vluchtuitvoeringen wil uitvoeren die niet in een standaardscenario passen, dan moet de exploitant een exploitatievergunning aanvragen bij het DGLV vooraleer te kunnen beginnen vliegen. Deze vergunning zal worden toegekend op basis van een risicoanalyse die wordt uitgevoerd volgens een methode, genaamd SORA ("Specific Operations Risk Assessment").

 

Wil je uitgebreid voorbereid worden op het vliegen in de SPECIFIC categorie en dit met een optimale tijdsinvestering dan is de cursus SORA (Specific Operations Risk Assessment) een must!

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Je bent voorbereid op het vliegen in de SPECIFIC categorie.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dronepiloten categorie SPECIFIC

Toelatingsvoorwaarden

Je bent reeds houder van een bewijs van bevoegdheid als bestuurder van een RPA (klasse 1, afgegeven overeenkomstig het koninklijk besluit van 10 april 2016) en je hebt het vaardigheidscertificaat van piloot op afstand (subcategorie A2) verkregen door omzetting van dit bewijs van bevoegdheid (na de online opleiding te hebben voltooid en te zijn geslaagd voor het online examen dat enkel betrekking heeft op Verordening (EU) 2019/947.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

De inhoud van de opleiding is opgesplitst in drie delen:

Deel 1

Hierin bespreken we de laatste stand van zaken rond de  Europese regelgeving en maken we een duidelijk onderscheid tussen de verschillende categorieën waarin gevlogen kan worden. Daar de cursus gericht is op de Specific categorie zal deze ook het sterkst aan bod komen.

Deel 2

Dit onderdeel van de cursus sluit aan op het hoofdtopic van deel 1. De nieuwe regelgeving telt heel wat annexen en verwijsdocumenten. Om grondig te kunnen werken is het noodzakelijk om het juiste referentiemateriaal voorhanden te hebben. De docent voorziet tijdens de cursus een duidelijke opsplitsing met verwijzing naar de juiste documenten. Dit bespaart u heel wat tijd bij de start van de nieuwe procedures binnen de SPECIFIC categorie en het zelf uitvoeren van een SORA-analyse.

We bespreken de filosofie achter de SORA-methode en ontleden de verschillende stappen die doorlopen moeten worden om tot een kwalitatieve risico-inschatting te komen.

In de laatste fase van dit deel bespreken we de nodige acties die genomen moeten worden om het verkregen risico te gaan inperken. Deze stap is uitermate belangrijk daar deze beheersingsmaatregelen ervoor zullen zorgen dat een vlucht alsnog gunstig kan gevalideerd worden.

Deel 3

Hier zetten we de theorie om in praktijk. We analyseren een uitgevoerde vlucht die reeds een SORA-analyse onderging. Deze case study is zodanig opgebouwd dat de deelnemer later heel gemakkelijk dezelfde stappen kan doorlopen om ook zijn of haar operatie te toetsen aan de SORA-methode.

Wil je meer weten?

FotoRenaat Picqueur
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Productmanager

Renaat Picqueur

Stel je vraag