#200005
#Opleiding #Digitaal technisch tekenen
NIEUW

Virtual Architecture - 3D CAD omzetten naar fotorealistische & geanimeerde beleving


Laat uw klanten virtueel proeven van uw architectoraal ontwerp!

Omschrijving

Met deze opleiding willen we (interieur) architecten de tools aanreiken om een 3D CAD Architecture model om te bouwen tot een fotorealistische VR omgeving. Een virtuele beleving waarbij een klant een product of omgeving voor zich kan zien, kan beleven en bijna kan proeven, daar is de meerwaarde al van bewezen. De cursist ondernemers zullen de kans krijgen om CAD 3D plannen op een efficiënte en innovatieve manier om te zetten tot echte fotorealistische digitale omgevingen.

In deze hands-on opleiding verscherpen de deelnemers hun digitale kennis en competenties. Deze opleiding wordt op een duale manier aangeboden: naast de collectieve sessies op de campus, gaan alle cursisten bij een coach op de werkvloer in de leer. Ze worden er ondergedompeld in de praktijk. De door de mentor op de werkvloer aangereikte praktijkvoorbeelden vormen een inspiratiebron voor het uitwerken van een individuele case per deelnemer.

Om de implementatie zo realistisch en effectief mogelijk te maken, en ook écht tastbare resultaten neer te zetten, kiezen we volop voor een duaal traject waarin concrete cases door ondernemers met de steun ván ondernemers worden uitgewerkt. De lerende ondernemer krijgt  alle technische steun die hij/zij nodig heeft om een maximaal leereffect te bewerkstelligen.Voor dit duaal traject werken we samen met Clement Pharma Concepts.

Clement Pharma Concepts verzorgt apotheekinrichtingen van A tot Z. Bij de werfplanning is de interieurarchitect spilfiguur en tevens de vaste aanspreekpartner voor de apotheker. De interieurarchitect is verantwoordelijk voor het aansturen en coördineren van alle bij een project betrokken vakmensen. Samen vormen zij een perfect op elkaar ingespeeld team. De goede naam en solide bedrijfsvoering van Clement staan voor duurzaamheid en levenslange kwaliteit.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Met het beoogde traject willen we ervoor zorgen dat architecten (interieurarchitecten,  CAD-tekenaars, meubelbouwers, keukenbouwers, eventmanagers, …) alle tools voorhanden krijgen om ook binnen hun bedrijf (zowel kleine, grote als middelgrote KMO’s) een virtuele beleving mogelijk te maken.

Voorkennis

De cursist beschikt over een degelijke kennis van CAD 3D software. De cursist heeft deze kennis opgedaan door dagdagelijks bezig te zijn met deze materie. De cursist kan werken met één van deze software pakketten: ARCHICAD, AUTOCAD, VECTORWORKS, SketchUp, Rhinoceros, REVIT, MODO, Maya, Form-Z, Cinema4D, ARC+, BricsCAD.

Methodologie

 

Tijdends dit traject wordt er gewerkt met 2 verschillende methodologieën telkens in groepen van maximum 5 personen. U kunt dus rekenen op maximale persoonlijke aandacht.

 

Fase II: Opleiding

Tijdens deze fase neemt de docent van SBM per definitie een coachende rol op zich. Hij of zij beperkt zich hierbij niet enkel tot de vaktechnische competenties horende bij de drie tools. Hij of zij verdiept zich echt in de rol als coach en bereidt de cursist voor op de volgende fases van het traject.

Fase III: job-shadowing en uitwerken real cases bij Clement Pharma Concepts

Aangezien we over een duaal traject spreken, is er op de werkplek telkens een coach van Pharma Concepts aanwezig die instaat voor de coaching van de 5 deelnemers tijdens het uitwerken van praktische opdrachten en de eigen case. Cruciaal hierbij is dat de coach de capaciteiten heeft om in te spelen op onvoorziene scenario’s, zich kan verplaatsen in de context van de cursist en ook aanwezig is tijdens de job-shadowing. SBM ondersteunt deze bedrijfscoach/-mentor actief in deze rol.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

De belangrijkste vaktechnische competenties die de cursist na het volgen van de opleiding moet beheersen zijn de volgende:

 • Een CAD 3D bestand exporteren naar een DXF/DWG/OBJ/FBX/3DS bestand
 • Een CAD 3D bestand voorbereiden voor export door lagen en oppervlakken te configureren
 • Workflow van import tot export begrijpen en kunnen toepassen
 • Navigeren in een 3D model
 • Instellen van een camera in een 3D model
 • Camera’s en perspectieven gebruiken in een render software
 • Rendering parameters aanpassen
 • Objecten aanmaken en organiseren in lagen in rendersoftware
 • Diverse lichtbronnen aanmaken en de lichtkegels instellen per lichtbron
 • De zon instellen in een rendersoftware
 • Texturen gebruiken en toepassen op objecten
 • Landschappen instellen.
 • Eigenschappen van shaders aanpassen en gebruiken in de 3D renders
 • Eigen shaders aanmaken
 • Aanmaken en instellen van parallel views
 • Een 3D VR bezoek aanmaken van een 3D gerendeerde omgeving
 • Export een 3D VR bezoek naar een tablet of GSM formaat
 • Export een 3D VR bezoek naar een website formaat (embedded code)
 • Tijdlijn animaties maken met camera, zon, 3D mensen, water, wolken, voertuigen, …

Tijdens dit traject wordt gewerkt met volgende render software: Artlantis 2020 - Unicorn

Programma

Het traject wordt opgebouwd in 4 fases:

Fase I: Introductie

Tijdens een halve voormiddag bij Clement Pharma Concepts (4u) wordt de cursisten het volgende geboden:

 • verwelkoming cursisten
 • presentatie en rondleiding bedrijf
 • programma project
 • lunch

Opleidingsfase II: opleiding

Gedurende twee volwaardige opleidingsdagen komen volgende softwaretoosl aan bod: Artlantis 2020 en Unicorn. De cursisten krijgen zowel theorie omtrent de mogelijkheden en technische toepassingen, als praktijkoefeningen om de tools van dichtbij te leren kennen als optimale voorbereiding op hun praktijktraject in het bedrijf.

Opleidingsfase III: job-shadowing en uitwerken real cases bij Clement Pharma Concepts

Gedurende 3 dagen worden de cursisten ondergedompeld in het bedrijf.

Dagindeling:

 • 9u - 10u: opstart door Clement Pharma: bespreking van de uit te werken cases
 • 10u - 12u: uitwerken cases – samenwerken waar mogelijk
  • eerste hulplijn: leren van elkaar
  • tweede hulplijn: Clement Pharma Concepts
 • 12u - 13u: lunchpauze
 • 13u - 15u: uitwerken cases – samenwerken (incl. hulplijnen)
 • 15u - 16u: debriefing per case, tips & tricks Clement Pharma Concepts

Elke opleidingsdag eindigt met een evaluatiemoment van de opleiding en de leervooruitgang.

Fase IV: Intervisie en evaluatie

Na het duale traject worden de ondernemers bijeen gebracht voor een gedegen intervisie en evaluatie van het aangeboden leertraject en de vooruitgang tegenover de oorspronkelijke doelstellingen, alsook met het oog op het formeel en kwalitatief afsluiten van het project.

2020-5-2-OmschrijvingDocent-2.png

Syntra Vlaanderen

2020-5-2-OmschrijvingDocent-1.jpg

Clement Pharma Concepts