Biomassa - Installateur hernieuwbare energie

Word expert in biomassa installaties met RESCert erkenning.
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • KMO-portefeuille
 • Opleidingscheques
 • Samenwerking met SBM
Hou me op de hoogte
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend

Introductie

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de certificering van aannemers en installateurs, verschenen in het Staatsblad van 8 oktober 2013.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Je wordt een expert in biomassa-installaties. Je kunt de biomassa-installaties zowel ontwerpen als installeren en in bedrijf stellen.  

Omschrijving

Brandstof op basis van biomassa is de oudste bron van energieconsumptie in de mensheid en de grootste Europese hernieuwbare energiebron. Het bestaat uit hernieuwbare organische stoffen, zoals hout, landbouwgewassen en landbouw -en gemeentelijk afval. De meest gebruikte vorm zijn houtpellets, die pellets voor huishoudelijk en industrieel gebruik zijn en relatief gemakkelijk te vervoeren zijn.

Het globale idee van het opleidingsprogramma is om de markt te voorzien van opgeleide experten op het vlak van biomassaketels die biomassa-installaties zowel kunnen ontwerpen als installeren en in bedrijf stellen. Een dergelijk opleidingssysteem wordt beschouwd als de meest efficiënte manier om te voorkomen dat de markt verzadigd wordt met slecht geïnstalleerde systemen van bedenkelijke kwaliteit.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich uitsluitend naar professionele installateurs (zelfstandig of KMO-medewerker). Het zijn installateurs van kleinschalige systemen (< 100 kW) die de algemene verantwoordelijkheid voor het systeem hebben bij huishoudelijke klanten en KMO's.

Toelatingsvoorwaarden

Om de erkenning te bekomen zal je gevraagd worden om minstens één maand relevante, praktische beroepservaring te bewijzen.

Meer informatie hieromtrent kan u vinden op: https://www.rescert.be/nl/conditions_certification/vlaanderen

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Globaal kader voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie

 • Doelstellingen van de opleiding
 • Te verwerven essentiële vaardigheden met het oog op de certificering
 • Glossarium
 • De hernieuwbare energiebronnen
 • Elementen van het energiebeleid
 • Elementen van het milieubeleid
 • Normalisering, markering, labels & certificering

Regelgeving en beleid

 • Stookplaats
 • Brandveiligheid
 • Productnormen
 • Onderhoud en keuring van de installaties
 • Milieuwetgeving
 • Energiewetgeving
 • Steunmaatregelen

Inleiding tot de technologie

 • Waarom hout als brandstof?
 • Biomassa als hernieuwbare bron
 • Een gesloten CO2-cyclus
 • Energie uit hout
 • Potentieel en bronnen
 • Inschatting van het potentieel in Vlaanderen - Wallonië -Brussel
 • Pellets productie en consumptie in België
 • Milieuaspecten van houtverbrandingsinstallaties
 • Levenscyclus analyse
 • Vergelijking op basis van emissiefactoren
 • Plaatsbepaling van de installatie

Ontwerp van een installatie

 • Dimensionering
 • Dimensionering van de ketel
 • Bepalen van de bruto energiebehoefte en het brandstofverbruik
 • Optioneel: systemen voor warmtelevering aan gebouwen via warmtenetwerken
 • Optioneel: warmtetransportleidingen
 • Verbrandingstechniek
 • Selectie en conceptkeuze van de warmteproductie
 • Samenstelling van de installatie
 • Hydraulische systemen
 • Selectie biomassabrandstof
 • Voorbehandeling van de brandstof
 • Opslag van de biomassa
 • Economie van de installatie

Uitvoering van de installatie

 • In bedrijfsname
 • Bedrijfsoptimalisatie
 • Instandhouding en onderhoud

Praktijk

 • Analyse van de houtketel
 • Analyse van de verbranding
 • Fijn stof meten en interpreteren
 • Periodiek inspectierapport opstellen = praktisch examen

Bijkomende info

Dossierrecht

De opleiding is erkend door het VEA. Daarom is er dossierrecht voor een erkenning als installateur hernieuwbare energie. Deze bedraagt 250 euro. Dit dossierrecht wordt afzonderlijk gefactureerd. Syntra West zal na het examen per groep de ontvangen bedragen 'dossierrecht' van de geslaagde cursisten doorstorten naar de bevoegde diensten van VEA. Dit certificaat dient elke vijf jaar hernieuwd te worden door het volgen van een opfriscursus.

Getuigschrift

Indien geslaagd voor de eindproef behaalt de cursist het 'Getuigschrift ondernemerschapstraject gecertificeerd installateur van hernieuwbare energie. Op basis van dit document en het aantonen van de beroepservaring (https://www.rescert.be/nl/conditions_certification/vlaanderen) kan de cursist zich bij de certificeringsinstelling RESCert laten erkennen als 'gecertificeerd installateur van hernieuwbare energie - biomassa'.

Wil je meer weten?

FotoHeidi Vansevenant
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Productmanager

Heidi Vansevenant

Stel je vraag