Fleetmanager


Maak van mobiliteit een prioriteit!
#220156
#Opleiding #Auto

Introductie

De processen die gekoppeld zijn aan het beheer van een voertuigenvloot wordt steeds complexer door de toename van vereisten, meer mogelijkheden in voertuigtypes en benodigde infrastructuur. Bijkomstig ontstaat er een shift van wagens naar micro mobiliteit en/of openbaar vervoer die duurzaamheid en maatschappelijk hoge waardes draagt.

Een secundaire belangrijke rol is de ondersteuning naar medewerkers in de betrokken teams en medewerkers die een keuze in zake tot mobiliteit moeten maken.  

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Je start met het verwerven van alle nodige kennis en competenties om een visie te vormen die in de loop van het traject moet leiden om een strategie op maat uit te bouwen voor de organisatievloot.

Je kent de specifieke wet- en regelgeving voor mobiliteit en vlootbeheer.

Je weet wat de operationele processen en taken binnen het kader van Fleet Management zijn, je kunt kostenberekening en -controle in voertuigparkbeheer uitvoeren.

Je beheert, monitort en analyseert de vloot aan de hand van administratieve opvolging en softwarematige inzichten.

De combinatie met de eerder opgedane kennis en vaardigheden uit het traject zorgt dat je de nodige logisch onderbouwde acties kunt ondernemen.

In het laatste deel leer je de juiste profielen selecteren om een goed gebalanceerd team te vormen, leiding geven aan een groep medewerkers, medewerkers motiveren, doelstellingen bepalen en een strategie bepalen om deze doelstellingen te bereiken, werkprocessen structureren, ...

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Iedereen die in deze branche terecht wil komen of wil doorgroeien in zijn/haar functie.

Bijkomende info

Onze organisatie streeft naar een duurzame en milieuvriendelijke manier van werken. Om die reden bieden wij al onze cursussen en lesmateriaal (instructievideo’s, oefeningen, …) digitaal aan op ons leerplatform. Wil je toch graag jouw cursussen afdrukken? Dan sta je zelf in voor het drukken en de bijhorende kost.

Programma

 • Inleiding mobiliteit en technologie
  • Mobiliteit – gisteren, vandaag en morgen
  • Voertuigtypen en hun toepassingsgebieden
  • Marktontwikkeling alternatieve aandrijvingen + trends - toekomst van mobiliteit
  • Economie – milieu – maatschappelijk impact
  • Vakjargon
  • Brandstofefficiëntieketens, waar komen de brandstoffen vandaan?
  • Technologie in voertuigen
  • Technologie in infrastructuur
 • Operationele en financiële processen
  • Juridisch & Fiscaal Recht in Fleet Management
  • Verzekering- en schadebeheer
 • Juridisch, fiscaal en verzekering
  • Operationele taken en processen in Fleet management
  • Kostenberekening en -controle in voertuigparkbeheer:
  • Financiering, inkoop, exploitatie en recycling
 • Vlootbeheer en ICT tools
  • Voertuigbeheer en duurzaamheid: Beheer van voertuigpark
  • Voertuigbeheer en duurzaamheid: Regeling ter beschikking stellen van bedrijfswagens – Bedrijfswagenpolicy
  • Voertuigbeheer en duurzaamheid: Mobiliteitsalternatieven
  • Voertuigbeheer en duurzaamheid: Procedures
  • ICT Tools: Fleet Management Software (FMS)
  • ICT Tools: Monitoring van meetbare parameters en registratie functionaliteiten
  • ICT Tools: Vlootbeheerstatistieken
 • Managementvaardigheden
  • Algemene managementvaardigheden
  • Strategisch management
  • People management
  • Change management
 • Eindproef – casus fleetmanagement

Examen

Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt het getuigschrift Fleet Manager, erkend door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.

Docent aan het woord

We bereiden toekomstige fietshandelaars effectiever voor op duurzaam ondernemen in de sector en leren hen ook het internetondernemen aan.

Kenny

See you on