Eenjarige praktijkcursus boekhouden voor de kleine onderneming Flexibel Traject


Praktisch inzicht in een eigen dubbelvoudige boekhouding
#200047
#Opleiding #Accountancy

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Stap voor stap leer je een eigen, eenvoudige boekhouding te voeren.
Je krijgt deskundig inzicht in het systeem van dubbele boekhouding en je leert om de vragen en vaktaal van de boekhouder beter te begrijpen.

Introductie

Campus Roeselare

1 jaar, 1 sessie per week

De module wordt deels klassikaal en deels online aangeboden zo kan je op eigen tempo je traject afwerken. Krijg je de leerstof niet honderd procent onder de knie, geen paniek wij voorzien extra coachingsmomenten gedrurende je e-learning traject.

 • Elke dinsdagnamiddag van 13:00 tot 16:30

Start: 22 september 2020

OF

 • Elke maandagavond van 18:30 tot 22:00

Start: 28 september 2020

Omschrijving

Je leert de boekhouding van een zaak op een deskundige manier te voeren en zelf je belastingaangiftes en balans op te maken.
Op een eenvoudige manier kan je een eigen boekhouding voeren. Je begrijpt de vaktaal en vragen van je boekhouder beter.
Er wordt les gegeven door docenten met een ruime praktijkervaring, waardoor de opgedane vaardigheden en kennis direct toepasbaar zijn in je eigen (toekomstige) zaak of job.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Je hebt een eigen zaak opgericht en als kleine zelfstandige wil je ook boekhoudkundig het heft zelf in handen nemen.
Je bent een meewerkende partner die ook wil instaan voor de boekhouding van de onderneming.
Of je wilt met inzicht meepraten met de boekhouder die voor jou het boekjaar afsluit en de fiscale aangifte opstelt.

Voorkennis

Je kunt werken met een computer. Verder is er geen voorkennis vereist.

Programma

 • Boekhouden en bedrijfsadministratie - 76u
  • Aankoopverrichtingen
  • Verkoopverrichtingen
  • Aan- en verkoopjournaals
  • Financiële verrichtingen
  • Proef- en saldibalans
  • Opmaak van resultatenrekening
  • Specifieke technieken bedrijfsadministratie: loon- en weddenstaat, personeelsadministratie
 • Personenbelasting - 16u
  • Algemene begrippen
  • Structuur personenbelasting
  • Aangifteformulier personenbelasting met oefeningen
 • BTW - 28u
  • Basisbegrippen BTW - wetgeving
  • Werkingsmechanisme BTW
  • Inleidende begrippen rekening courant
  • Levering van goederen en diensten
  • Maatstaf van heffing voor handelingen in België
  • Basisbegrippen intracommunautaire handel
  • Basisbegrippen invoer/uitvoer
  • Tarieven
  • Aftrek van voorbelasting
  • Verplichtingen van de BTW - belastingplichtige
  • BTW - aangifte
  • BTW - listing
 • Sociale wetgeving van de zelfstandige - 8u
  • Sociale documenten i.v.m.:
  • aanwerving van personeel
  • loonadministratie
  • RSZ -aangifte

TOTAAL: 128u

Getuigschrift

Slaag je voor de examens per vakonderdeel dan bekom je het getuigschrift ondernemerschapstraject module met examens.

De opleiding eenjarige praktijk cursus voor de kleine kmo maakt deel uit van het traject financieel adviseur. Wens je dus na dit opleidingsjaar door te groeien tot financieel adviseur dan kan je de module financieel management en de module advies vaardigheden in avondopleiding volgen. Zo bekom je het getuigschrift financieel adviseur voor de kmo.