Projectcoördinator algemene bouw

Plan, organiseer en coördineer bouwprojecten van A tot Z!
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • KMO-portefeuille
 • Opleidingscheques
Hou me op de hoogte
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend

Omschrijving

Wens je deze opleiding te volgen en je hebt geen voorkennis? Dan dien je te starten met het eerste jaar ASSISTENT WERFLEIDER ALGEMENE BOUW.

Het beroepsprofiel

Coördineer je graag bouwprojecten van A tot Z? Ben je assertief en kun je leiding geven aan arbeiders op een werf? Ben je leergierig? Kun je fouten/problemen op een systematische manier analyseren en hierdoor doeltreffende oplossingen formuleren en implementeren? Werk je graag in loondienst? Dan ben je met deze opleiding aan het juiste adres!

De opleiding heeft als doel jou op te leiden als planner, organisator en communicator bij bouwprojecten. Je start met een korte inleiding over het beroep. Hierna volgt een basisinzicht over het verloop van een bouwproces en een 'eerste kennismaking' in de volledige context van de bouwactiviteiten en alle bouwdeelfacetten. De theorie wordt afgewisseld met enkele praktijklessen metsel- en dakwerken en schetstekeningen. Soft skills worden geoefend aan de hand van een rollenspel.

Tijdens de module 'Technische kennis algemene bouw' wordt de theorie verder onder de loep genomen. Dit betekent dat je een grondigere kennis krijgt op vlak van voorbereiding bouwwerken, ruwbouw en duurzaam bouwen, afdichting gebouw en technieken, afwerking gebouw en oplevering.

Vervolgens leer je enkele planningssystemen kennen en kan je aan de hand van een casestudy de planning van een eenvoudige woning opmaken. Je weet met welke parameters rekening gehouden wordt bij het opmaken, uitvoeren en bewaken van een planning. Een inzicht in de basisprincipes van kostenbeheersing  komt ook hier aan de bod. Soft skills worden verder geoefend aan de hand van cases met een hogere moeilijkheidsgraad.

Bijkomend verwerf je een basisinzicht in de regelgeving van de omgevingsvergunningen, in de  hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden en in de wetgeving rond de energieprestatieregelgeving van gebouwen. Een wetgeving die voortdurend evolueert dient toch correct toegepast te worden?

Last but not least worden de informaticatools over de diverse modules geïntegreerd en toegepast in concrete cases zoals (werf)verslagen, grafieken, web APP, gericht opzoeken van digitale informatie, ...

De bouwmarkt

Evolutie in de bouwsector …. de sector kent een onomkeerbare verandering op diverse vlakken: nieuwe regelgevingen, inzichten, technieken en een toenemende digitalisering. Een logisch gevolg - en minder in het oog springend - is het feit dat er steeds nieuwe personen met andere competenties op de werkvloer staan. Zij zijn een wezenlijk onderdeel van de transformatie binnen de bouwsector. Toch evident dat de bouwsector constant op zoek is naar geschoold personeel?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor personen die zich willen bijscholen tot projectcoördinator algemene bouw.

Voorkennis

Personen zonder voorkennis starten in het eerste jaar 'Assistent Werfleider Algemene Bouw'. Klik hier voor meer info of om in te schrijven.

Personen met voorkennis kunnen vrijstelling vragen voor het eerste jaar (assistent werfleider algemene bouw).

Vrijstelling kan men bekomen door:

 • Kwalificatiebewijs + aantoonbare ervaring
 • Aantoonbare ervarling: de 2 laatste jaren beroepsactief als zelfstandig aannemer metsel- en betonwerken in hoofdberoep (uittreksel KBO)
 • Slagen voor de vrijstellingsproef

 

Contacteer een campusmedewerker voor de praktische regeling van de vrijstellingsproef.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

1STE JAAR

Assistent werfleiding algemene bouw [34 SESSIES]

 • Werfvoorbereiding:
  • Inleiding tot het beroep
  • Bouwproces
  • Planlezen
  • Schetstekenen
  • Grondwerken
  • Evolutie van een werf (aan de hand van fotomateriaal)
 • Ruwbouw en duurzaam bouwen:
  • Ruwbouw: mix van theorie en praktijk (uitvoering van metselwerk - basistechnieken)
  • Isolatie
  • Ventilatie
  • Duurzame energie (groene energie)
 • Afdichting gebouw en technieken:
  • Dakwerken: mix van theorie en praktijk (toepassing op maquettes)
  • Buitenschrijnwerk
  • Sanitair en centrale verwarming
  • Basisinzichten over elektriciteit met als afsluiter een praktijkoefening
 • Afwerking gebouw en oplevering:
  • Binnenafwerking zoals natte en droge afwerking, binnenschrijnwerk, dekvloer, tegels en houten vloerbekledingen
  • Oplevering van een werf/terrein
 • Opbouw werfplanning aan de hand van een casestudy:
  • Opbouw van een goede werfplanning
  • Basisgebruik van MS-Excel
 • Soft skills:
  • Technieken en vaardigheden (aan de hand van een rollenspel)
 • Examen

2DE JAAR

Technische kennis algemene bouw [31 SESSIES]

 • Voorbereiding bouwwerken:
  • De verschillende soorten wetgeving binnen het bouwgebeuren
  • Diverse constructieonderdelen en bouwactiviteiten
 • Ruwbouw en duurzaam bouwen:
  • Ondergrondse en bovengrondse draagstructuren
  • Isolatie
 • Afdichting gebouw en technieken:
  • Dak- en waterdichtingsactiviteiten (platte en hellende daken)
  • Buitenschrijnwerk
  • Sanitair en centrale verwarming
  • Ventilatie
  • Elektriciteit
  • Schetstekenen
 • Afwerking gebouw en opvolging werf:
  • Pleisterwerken en stijlwanden
  • Tegel- en dekvloeren
  • Binnenschrijnwerk
  • Werfopvolging (aan de hand van fotomateriaal)
 • Examen

Werken op hoogte - gebruik van steigers [1 SESSIE]

Asbest - eenvoudige handelingen [2 SESSIES]

Planning en coördinatie algemene bouw [9 SESSIES]

 • Planningssystemen:
  • Soorten planningssystemen
  • Kennismaking met BIM (Building Information Modeling)
 • Casestudy:
  • Planning opmaken van een eenvoudige woning
 • Coördinatie en kostenbeheersing
  • Coördinatie en tussentijdse opvolging van de werfplanning
  • Kosten en veiligheid bewaken
 • Soft skills:
  • Technieken en vaardigheden (aan de hand van een rollenspel)
 • Examen

Administratieve kennis algemene bouw [6 SESSIES]

 • Regelgeving omgevingsvergunningen
 • Regeling hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale schulden
 • De energieprestatieregelgeving
 • Overzicht administratieve formaliteiten:
  • Voor de werken
  • Bij aanvang van de werken
  • Tijdens de werken
  • Einde der werken
 • Examen

Basisveiligheid door aannemers - niveau 12 voor grote werven [4 SESSIES]

Bijkomende info

Praktijklessen

De praktijklessen voor metsel- en dakwerken (totaal 6 lessen) gaan telkens door in Brugge - campus Ten Briele, Ten Briele 7 te 8200 Brugge.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Je zorgt voor niet loshangende werkkledij, veiligheidsschoenen S1, een veiligheidsbril en beschermhandschoenen.

Aankoop van klein gereedschap zal tijdens de eerste les doorgegeven worden.

Getuigschrift

Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt het getuigschrift van 'Projectcoördinator algemene bouw - KMO'. Dit getuigschrift is erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Goesting om het traject verder te zetten?

Surf dan naar de opleiding 'Algemeen aannemer' of contacteer een campusmedewerker voor bijkomende informatie.

Of volg het volledige traject!

 • KMO-portefeuille
 • Opleidingscheques
Coördineer en realiseer de bouwactiviteiten binnen de overeengekomen prijs en termijn!
 • icon Nog niet gekend
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend

Wil je meer weten?

FotoSofie Deschepper
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Productmanager

Sofie Deschepper

Stel je vraag