Algemeen aannemer

Coördineer en realiseer de bouwactiviteiten binnen de overeengekomen prijs en termijn!
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • KMO-portefeuille
 • Opleidingscheques
Hou me op de hoogte
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend

Omschrijving

Wens je deze opleiding te volgen en je hebt geen voorkennis? Dan dien je te starten met het eerste jaar ASSISTENT WERFLEIDER ALGEMENE BOUW.

HET BEROEPSPROFIEL

Bouwen is een belangrijke beslissing. Het is voor de bouwheer/algemeen aannemer raadzaam om de nodige tijd te nemen voor het inwinnen van informatie alvorens met de bouwwerken van start te gaan. Er bieden zich momenteel verschillende formules aan waaruit de bouwheer dient te kiezen.

Eén van die formules is beroep doen op een algemeen aannemingsbedrijf/hoofdaannemer. Dit bekent dat de algemeen aannemer/hoofdaannemer verantwoordelijk is voor de coördinatie en realisatie van de bouwactiviteiten. De algemeen aannemer/hoofdaannemer verzorgt eveneens - voor een in het contract bepaalde prijs en binnen een overeengekomen termijn - de levering van een volledig voltooid bouwwerk.

Samenwerken met een algemeen aannemer/hoofdaannemer betekent voor de bouwheer een aanzienlijke vereenvoudiging van de te nemen stappen. Waarom? Een algemeen aannemer/hoofdaannemer werkt met eigen aangeworven vakmannen of met diverse onderaannemers, leveren het eindproduct af terwijl ze het overeengekomen programma, de prijs en termijn in de hand houden.

De opleiding stelt als doel algemeen aannemers op te leiden die, namens en voor rekening van derden, bouwprojecten realiseren. Dit gebeurt in frequent overleg met alle partijen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks. Je start met een korte inleiding over het beroep. Hierna volgt een basisinzicht over het verloop van een bouwproces en een 'eerste kennismaking' in de volledige context van de bouwactiviteiten en alle bouwdeelfacetten. De theorie wordt afgewisseld met enkele praktijklessen metsel- en dakwerken. Soft skills worden geoefend aan de hand van een rollenspel.

Tijdens de module 'Technische kennis algemene bouw' wordt de theorie verder onder de loep genomen. Dit betekent dat je een grondiger kennis krijgt op vlak van voorbereiding bouwwerken, ruwbouw en duurzaam bouwen, afdichting gebouw en technieken, afwerking gebouw en oplevering.

Vervolgens leer je enkele planningssystemen kennen en kun je aan de hand van een casestudy de planning van een eenvoudige woning opmaken. Je weet met welke parameters rekening gehouden moet worden bij het opmaken, uitvoeren en bewaken van een planning. Een inzicht in de basisprincipes van kostenbeheersing  komt ook hier aan de bod. Soft skills worden verder geoefend aan de hand van cases met een hogere moeilijksgraad.

Bijkomend verwerf je een basisinzicht in de regelgeving van de omgevingsvergunningen, in de  hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden en in de wetgeving rond de energieprestatieregelgeving van gebouwen. Een wetgeving die voortdurend evolueert dient toch correct toegepast te worden.

Over de diverse modules heen worden de informaticatools geïntegreerd en toegepast in concrete cases zoals (werf)verslagen, grafieken, web APP, gericht opzoeken van digitale informatie, ...

Tijdens de module 'Toegepaste bedrijfsvoering algemene bouw' leer je hoe een beeld te schetsen van jouw (toekomstige) bedrijfsactiviteiten. Hoe ga je dit vermarkten? Hoe ga je de kosten van je bedrijfsactiviteiten bepalen en hoeveel opdrachten moet je realiseren voor een leefbaar inkomen?

Tot slot ga je bovenvermelde kennis samenbundelen in je eindwerk dat op het einde van de opleiding ingediend wordt. Je wordt hierin begeleid door de docent tijdens de lessen 'eindwerkbegeleiding'.  

DE BOUWMARKT

Evolutie in de bouwsector …. de sector kent een onomkeerbare verandering op diverse vlakken: nieuwe regelgevingen, inzichten, technieken en een toenemende digitalisering. Een logisch gevolg - en minder in het oog springend - is het feit dat er steeds nieuwe personen met andere competenties op de werkvloer staan. Zij zijn een wezenlijk onderdeel van de transformatie binnen de bouwsector. Toch evident dat de bouwsector constant op zoek is naar geschoold personeel?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor personen die zich als algemeen aannemer willen vestigen.

Voorkennis

Personen zonder voorkennis starten in het eerste jaar 'Assistent Werfleider Algemene Bouw'. Klik hier voor meer info of om in te schrijven.

Personen met voorkennis kunnen vrijstelling vragen voor het eerste jaar (assistent werfleider algemene bouw).

Vrijstelling kan men bekomen door:

 • Kwalificatiebewijs + aantoonbare ervaring
 • Aantoonbare ervarling: de 2 laatste jaren beroepsactief als zelfstandig aannemer metsel- en betonwerken in hoofdberoep (uittreksel KBO)
 • Slagen voor de vrijstellingsproef

Contacteer een campusmedewerker voor de praktische regeling van de vrijstellingsproef.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

1STE JAAR


Assistent werfleiding algemene bouw [34 SESSIES]

 • Werfvoorbereiding:
  • Inleiding tot het beroep
  • Bouwproces
  • Planlezen
  • Schetstekenen
  • Grondwerken
  • Evolutie van een werf (aan de hand van fotomateriaal)
 • Ruwbouw en duurzaam bouwen:
  • Ruwbouw: mix van theorie en praktijk (uitvoering van metselwerk - basistechnieken)
  • Isolatie
  • Ventilatie
  • Duurzame energie (groene energie)
 • Afdichting gebouw en technieken:
  • Dakwerken: mix van theorie en praktijk (toepassing op maquettes)
  • Buitenschrijnwerk
  • Sanitair en centrale verwarming
  • Basisinzichten over elektriciteit met als afsluiter een praktijkoefening
 • Afwerking gebouw en oplevering:
  • Binnenafwerking zoals natte en droge afwerking, binnenschrijnwerk, dekvloer, tegels en houten vloerbekledingen
  • Oplevering van een werf/terrein
 • Opbouw werfplanning aan de hand van een casestudy:
  • Opbouw van een goede werfplanning
  • Basisgebruik van MS-Excel
 • Soft skills:
  • Technieken en vaardigheden (aan de hand van een rollenspel)
 • Examen


2DE JAAR


Technische kennis algemene bouw [31 SESSIES]

 • Voorbereiding bouwwerken:
  • De verschillende soorten wetgeving binnen het bouwgebeuren
  • Diverse constructieonderdelen en bouwactiviteiten
 • Ruwbouw en duurzaam bouwen:
  • Ondergrondse en bovengrondse draagstructuren
  • Isolatie
 • Afdichting gebouw en technieken:
  • Dak- en waterdichtingsactiviteiten (platte en hellende daken)
  • Buitenschrijnwerk
  • Sanitair en centrale verwarming
  • Ventilatie
  • Elektriciteit
  • Schetstekenen
 • Afwerking gebouw en opvolging werf:
  • Pleisterwerken en stijlwanden
  • Tegel- en dekvloeren
  • Binnenschrijnwerk
  • Werfopvolging (aan de hand van fotomateriaal)
 • Examen


Werken op hoogte - gebruik van steigers [1 SESSIE]

Asbest - eenvoudige handelingen [2 SESSIES


Planning en coördinatie algemene bouw [9 SESSIES]

 • Planningssystemen:
  • Soorten planningssystemen
  • Kennismaking met BIM (Buiding Information Modeling)
 • Casestudy:
  • Planning opmaken van een eenvoudige woning
 • Coördinatie en kostenbeheersing:
  • Coördinatie en tussentijdse opvolging van de werfplanning
  • Kosten en veiligheid bewaken
 • Soft skills:
  • Technieken en vaardigheden (aan de hand van een rollenspel)
 • Examen


Administratieve kennis algemene bouw [6 SESSIES]

 • Regelgeving omgevingsvergunningen
 • Regeling hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale schulden
 • De energieprestatieregelgeving
 • Overzicht administratieve formaliteiten:
  • Voor de werken
  • Bij aanvang van de werken
  • Tijdens de werken
  • Einde der werken
 • Examen


Basisveiligheid door aannemers - niveau 12 voor grote werven [4 SESSIES]


3DE JAAR


Eindwerkbegeleiding [4 SESSIES]


Toegepaste bedrijfsvoering algemene bouw [9 SESSIES]

 • Toekomstvisie - MVO - marketing:
  • Belang van een eigen visie
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Marketing
 • Algemeen bedrijfskostenplan - uurloonberekening:
  • Bedrijfskosten
  • Uurloonberekening
  • Berekening verkoopprijs
  • Marktconforme prijzen / leefbaarheid bedrijf
 • Wetgeving en administratieve formaliteiten:
  • Verplichting vestiging als aannemer/werkgever
  • Wet Breyne
  • Aannemingsovereenkomst
  • Werken met/in onderaanneming
  • Van offerte tot oplevering
 • Overheidsopdrachten
 • Examen


Eindproef

Nadat je geslaagd bent in alle modules van de beroepskennis maak je een monografie die toegelicht wordt voor een externe jury.

Bijkomende info

Praktijklessen

De praktijklessen voor metsel- en dakwerken (totaal 6 lessen) gaan telkens door in Brugge - campus Ten Briele, Ten Briele 7 te 8200 Brugge.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Je zorgt voor niet loshangende werkkledij, veiligheidsschoenen S1, een veiligheidsbril en beschermhandschoenen.

Aankoop van klein gereedschap zal tijdens de eerste les doorgegeven worden.

Getuigschrift

Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt het getuigschrift van 'Algemeen aannemer'. Dit getuigschrift is erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Wil je meer weten?

FotoSofie Deschepper
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Productmanager

Sofie Deschepper

Stel je vraag

Ook interessant voor jou

 • KMO-portefeuille
 • Opleidingscheques
Adviseer je klant in de realisatie van duurzame woningrenovaties of hoe slim renoveren op een energiezuinige manier.
 • icon 719,95 incl. BTW (1ste jaar)
 • icon Vanaf 25-09-2024
 • icon Brugge
 • icon 2 jaar