SW-Thematische_Landingspaginas_479x479-Synaps.jpg

Nieuwsbrief voor de docenten van de Groep Syntra West (Portilog, Escala, SBM en Syntra West) - januari 2024

Docent in de kijker

Docent in de kijker…Alexander Despierre

In de kijkerOok aan het begin van dit jaar zetten we graag één van onze docenten in de kijker. Deze keer is het de beurt aan Alexander Despierre, taalcoach Frans bij de Groep Syntra West, en dit al voor maar liefst 30 jaar. Hij beschrijft zichzelf graag als ‘kameleoncoach’.

Op welke manier ben je momenteel actief binnen onze organisatie, Alexander?

Dit jaar is mijn 30ste cursusjaar als taalcoach Frans. In al die jaren heb ik wellicht zowat alle mogelijke taaltrainingen Frans gegeven die ooit deel uitgemaakt hebben van ons aanbod. Dit cursusjaar ben ik zowel actief in de in-company-trainingen bij enkele vooraanstaande West-Vlaamse bedrijven uit zeer diverse sectoren (zoals Vandelanotte, Greenyard Frozen, Mitsubishi Electric Europe, …) als in het open aanbod maar dan specifiek binnen het lerend netwerk ‘Iedereen Leert!’.

Zijn er verschillen in de manier waarop je de trainingen in-company aanpakt in vergelijking met opleidingen in het open aanbod?

Nee, er zijn geen fundamentele verschillen in mijn lesaanpak bij in company-trainingen in vergelijking met open taaltrainingen. In beide gevallen probeer ik sowieso voornamelijk in te spelen op de belangrijkste taalbehoeften en desiderata van de deelnemers zelf. Het spreekt voor zich dat je hierbij in in company-trainingen nog meer ‘op maat’ kunt werken omdat het slechts over één specifieke professionele realiteit gaat.

De laatste jaren is er op digitaal vlak veel veranderd voor docenten. Welke impact heeft dit gehad op jouw manier van lesgeven?

Sedert corona werd ikzelf in een totaal andere opleidingswereld gekatapulteerd. Tot net voor de uitbraak van de pandemie gingen al mijn taaltrainingen fysiek door. Ten gevolge van corona werden we genoodzaakt om zeer snel te schakelen naar het online gebeuren en ook nu nog vindt het overgrote deel van al mijn taaltrainingen online plaats.
Bedrijven die toen noodgedwongen ook moesten overschakelen naar online opleidingen houden aan deze formule vast: de trainees zelf hoeven zich hierdoor niet meer te verplaatsen en als taalcoach wordt je bereik enorm vergroot. Afstanden doen er niet langer toe.
Een belangrijke uitdaging voor docenten in het algemeen naar de toekomst toe wordt volgens mij dan ook dat het voor hen alsmaar belangrijker zal worden om die digitale tools goed te beheersen. Een volledige terugkeer naar louter fysieke opleidingen zie ik eerlijk gezegd niet meer gebeuren.

Welke concrete tips heb je voor collega-docenten?

Specifiek voor taalcoaches: zorg ervoor dat je iedereen zo spontaan mogelijk aan het converseren krijgt en probeer hen zo weinig mogelijk te onderbreken. Noteer wel aandachtspunten en bundel en herwerk die in een individueel feedbackdocument dat je met hen nadien overloopt. Op die manier voelen trainees zich week na week sterker worden en krijgen ze vooral ook meer zelfvertrouwen om zich verder en spontaner in de vreemde taal uit te drukken.
Een algemene tip, los van de sector waarin je actief bent: als docent of coach vind ik het superbelangrijk dat je oprecht interesse toont in de beroepsbezigheden van je trainee(s) en dat je hun invalshoeken, inzichten, behoeften en jargon gebruikt om mee aan de slag te gaan. Dit kun je als taalcoach onder meer doen door je zelf zo goed mogelijk te documenteren via de website van de desbetreffende bedrijven of artikels allerhande uit de actualiteit aan te wenden als aanknopingspunt bij hun professionele activiteiten. Zo kunnen zij zoveel mogelijk de taal gebruiken die ze nodig hebben in hun job en converseren zij in een vreemde taal zonder dat ze het eigenlijk goed en wel beseffen. En in dat geval stel je je als coach als het ware op als een ‘kameleoncoach’.

Hartelijk dank voor deze inzichten, Alexander! Wil je meer tips over hoe je de aanknopingspunten met de beroepspraktijk van je cursisten kan vinden? Luister dan naar de pilootaflevering van SyntraCast – de podcast vol handige tips voor vakdocenten.

Syntracast bekijken

Cijfers

Het traject duurzaam versterken van digitale vaardigheden is populair:

  • 8188 keer aangeklikt
  • 734 deelnemers namen minstens 1 module door
  • 108 deelnemers behaalden het certificaat

Interesse om je eigen digitale vaardigheden te versterken? Klik hier

8188 x geklikt
734 deelnemers
108 certificaten
Onze werking

Onze werking

Ondernemerschap

Het aantal arbeids- en "cursus" ongevallen blijft in de Groep Syntra West gelukkig minimaal.Nochtans hebben wij veel praktische opleidingen waar mogelijk heel wat gevaren om de hoek schuilen. Veiligheid willen we dan ook blijvend onder de aandacht brengen in het lopende cursusjaar en dus zeker ook verder in 2024.


Ongetwijfeld heb je al de affichecampagne opgemerkt in de diverse ateliers die dit thema ondersteunt. Hoe kunnen jullie als docent steeds het belang van veiligheid mee helpen onderstrepen?

  • Geef steeds aan iedereen duidelijk de veiligheidsinstructies mee
  • Spoor iedereen aan de veiligheidsinstructies op te volgen
  • Zorg dat iedereen de nodige PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) draagt

Zo hopen we de cijfers “cursus”ongevallen laag te blijven houden.

In het nieuws

In het nieuws: Opening van The Reef

In het nieuws

In september opende het gloednieuwe Training Lab Blue Energy The Reef in Oostende. The Reef is een innovatief XR training lab dat heel wat mogelijkheden biedt voor opleidingen en trainingen in de blauwe sector. Met XR (extended reality)-technologieën zoals VR en AR, wil The Reef studenten, cursisten en (toekomstige) werknemers opleiden voor een job in de sector van de blauwe economie.

Door de energietransitie is er veel vraag naar geschoolde werknemers, maar bedrijven vinden moeilijk mensen met het juiste profiel en de nodige competenties. Door opleidingen aan te bieden die de digitale en technische skills versterken wil The Reef een antwoord bieden op de mismatch tussen het onderwijs en het werkveld.

De VR-technologie in het lab creëert een immersieve ervaring. De eerste inhoudelijke modules die werden ontwikkeld bieden een introductie tot de wereld van offshore windenergie. Een digital twin van de Belgische Noordzee vormt de basis, aangevuld met een veiligheidsoefening in VR, een gesimuleerde controlekamer voor de Belgische offshore windparken, een scenariotraining voor drone-inspecties en een 3D-ervaring in de VR-cave, waar de basisprincipes van een windturbine interactief aangeleerd worden.

The Reef biedt ook uitgebreide mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe opleidingscontent, én voor samenwerking met bedrijven. Het beschikt daarvoor ook over opnameapparatuur zoals een high-end 3D SLAM-scanner en een Titan 360°-camera.
Syntra West werkt momenteel aan de opleiding Marine Coördinator die vanaf september zal doorgaan in The Reef. In deze opleiding leren cursisten onder andere werken met het meest gebruikte softwareplatform in de offshore windenergie om scheepsbewegingen, meteo, reparaties op zee en andere operaties te monitoren en te coördineren.

Wil je The Reef zelf ontdekken? Neem contact op met Ruth Teerlynck, de coördinator van The Reef. Op de website van The Reef kan je ook al heel wat informatie vinden.

www.the-reef.be

Tips en tricks

Tips en tricks: helder en correct schrijven

Tips

Helderheid en begrijpelijkheid in leermaterialen is cruciaal in het verwerkingsproces van de cursist en, bij uitbreiding, in de leeropbrengst. Wanneer je een syllabus of een PowerPoint opstelt hou je dus best rekening met onderstaande principes:

Denk aan de doelgroep: Een syllabus voor een Escalapubliek is niet noodzakelijk geschikt voor een SyntraWest publiek, ook al is het thema hetzelfde. Herschrijf de syllabus dus afhankelijk van voor wie die zal bedoeld zijn. Tip: spaar tijd door gebruik te maken van ChatGPT.

Onderwijs ontwikkelen met ChatGPT

Signaleer belangrijke punten: Gebruik tekstopmaak om de aandacht te vestigen op sleutelwoorden/begrippen. De eenvoudigste manier is om vetjes te gebruiken.

Personaliseer: Gebruik bij voorkeur de ‘je’ vorm in je cursus. Zo voelen cursisten zich persoonlijk aangesproken, wat een hogere leeropbrengst garandeert dan wanneer enkel formele tekst wordt gebruikt. Concreet betekent dit ook dat actieve zinsconstructies beter zijn dan passieve constructies.

  • NIET: De niet-openbare procedure kan voor elk aanbestedingstraject worden gebruikt.
  • WEL: Je kan de niet-openbare procedure gebruiken voor elk aanbestedingstraject.

Wees beknopt: Splits zoveel mogelijk complexe informatie op in behapbare stappen voor de cursisten. Gebruik korte zinnen en vermijd te veel jargon. De materie mag moeilijk zijn. Het taalgebruik kan begrip ervan vereenvoudigen.

Concretiseer: Ga bij voorkeur van het concrete naar het abstracte. Vertrek vanuit een specifiek voorbeeld of situatie en leg aan de hand hiervan abstracte of algemene principes uit.

Op zoek naar nog meer tips? Kijk zeker op de “Voor docenten”pagina op Moodle (klik op “Docent als cursubouwer”) naar onze e-learning met 10 schrijftips voor duidelijke teksten.

E-learning 10 schrijftips

Wist je dat

Wist je dat

Wist je dat…

WIST JE DAT: je elke campus kan opbellen om een lokaal met Promethean scherm te reserveren? Zo kan je oefenen met je scherm delen en wisselen tussen het whiteboard en je presentatie. Extra ondersteuning nodig? Volg gerust één van onze opleidingen in het voorjaar of neem contact op met je cursusbegeleider. 

WIST JE DAT: je in Teams je geluids- en microfooninstellingen kunt testen vóór de online les begint?
Klik hier voor een korte handleiding.

WIST JE DAT: elk theorielokaal op eender welke campus uitgerust is met een laptop? Deze is aangesloten op het smartboard, camera en projector en is correct ingesteld voor beeld en geluid. Wil je een PowerPoint of iets anders delen? Maak dan gebruik van een USB stick of een cloudapplicatie (Dropbox, OneDrive) die je vanop de laptop kan openen in plaats van je eigen toestel aan te sluiten om technische problemen te vermijden.

Syntracademy

Syntracademy

Opleidingen voorjaar 2024

Bij praktische vragen contacteer: docentencoach@syntrawest.be

De opleidingen zijn gratis. We verwachten wel je aanwezigheid bij inschrijving.

Syntracademy opleidingen voor docenten