#160285
#Webinar #Verzekeringen

Verzekeren van cybercriminaliteit


Cyber risico's en de verzekeringsmogelijkheden van deze risico's, wordt georganiseerd als interactieve webinar!

Omschrijving

Elk bedrijf, groot of klein, werkt met een IT-systeem. Een bedrijf is dan ook zeer afhankelijk van de goede werking hiervan. Een goede beveiliging van het IT-systeem is dan ook onontbeerlijk. Toch volstaat deze beveiliging in sommige gevallen niet. Elk bedrijf kan namelijk een mogelijk doelwit vormen voor criminelen, waarbij de schade hoog kan oplopen. De klassieke verzekeringen bieden hier geen oplossing.

In deze opleiding wordt er een beter inzicht verschaft in de diverse aspecten van de cyber risico's en de verzekeringsmogelijkheden van deze risico's.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Verzekeringsmakelaar en hun medewerkers

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming (FSMA): voor 3 punten verzekeringen.

Methodologie

Wordt georganiseerd als interactieve webinar!

cybercriminaliteit-1-1_2016-285.jpg

Programma

Wordt georganiseerd als interactieve webinar!

  • Korte uitleg van het jargon in het kader van cyber risico's
  • Bespreking van enkele concrete cases die zich recent hebben voorgedaan
  • Hoe kan men het gesprek aangaan met de klant over zijn cyber risico's
  • Bespreking van de beschikbare waarborgen op de verzekeringsmarkt
  • Aandachtpunten bij het opstellen van een gepaste cyberverzekering
  • Aandachtspunten bij het correct vergelijken van de verschillende cyberverzekeringen

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 09/11/2020 19:00 22:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

  • T: 078/353 653
  • Sofie@syntrawest.be

Prijsinfo

Corona?! Die bederft bij SBM uw leerhonger nooit

“Jaja, maar wat als het coronavirus opnieuw roet in het eten strooit?”

Eenvoudig: daarop zijn wij voorbereid – en u dus ook.

De opleiding gaat namelijk door als interactieve webinar!

Zo blijft u nooit op uw leerhonger zitten.

          In plaats van in het lokaal binnen te stappen, wandelt u er online binnen.

Alleen delen we de opleiding op in meerdere kortere sessies.

Toch als die uw comfort verbeteren en de leerimpact vergroten.

Webinars zijn het neusje van de trainingzalm.

Het is alsof u fysiek in de zaal aanwezig bent.

U interageert met uw trainer en met uw medetrainees.

En krijgt meteen antwoord op uw vragen.

Onwennig met technologie?

Hoeft niet: de software die u van ons krijgt, is bijzonder gebruikersvriendelijk.

En komt met de begeleiding en ondersteuning waar u om vraagt.

Wees Corona te slim af. Boek nu bij SBM, waar het virus geen spelbreker meer is.

Vragen? Collega Kevin zorgt voor antwoorden (mail kevin@sbm.be of bel 078 35 36 38).