Transportverzekeringen


Korte, diepgaande bijscholing
#110606
#Opleiding #Verzekeringen

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding heb je een grondig inzicht in de transportverzekeringspolis.

Omschrijving

Transportverzekeringen zijn niet de meest bekende polissen, maar toch zijn ze een belangrijk segment in de verzekeringssector. Een degelijke kennis van deze polis is dan ook onontbeerlijk.

Deze korte opleiding wordt georganiseerd als krachtige bijscholing inzake de materie van transportverzekeringen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is gericht op verzekeringsmakelaars, medewerkers in verzekeringskantoren en verantwoordelijken voor de verzekeringen in bedrijven.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt een praktijkkennis verzekeringen gevraagd.

Bijkomende info

Deze opleiding komt in aanmerking voor permanente vorming (FSMA): 6 punten

transport-verzekeringen-verzek-1-1_2011-606.jpg

Programma

Soorten transportverzekeringen

 • verschil tussen goederen- en aansprakelijkheidsverzekeringen

De goederenverzekeringen

 • Praktijk van de marktpolissen, facultatieve polissen, abonnementspolissen
 • Polis van Antwerpen dd. 20/04/2004
 • De gewone risico's:
  • Toepassingsgebied
  • Plaats, tijd en dekking
  • Verzekeringsvoorwaarden: alle risico's of enkel bepaalde risico's
 • De buitengewone risico's: stakings- en oproerrisico's en oorlogsrisico's
 • De schaderegeling, arbitrage, averij grosse
 • De risicobepalende factoren en tarifering
  • Voorbeelden

De verzekering van de aansprakelijkheid en de beroepsgoederenvervoerder over de weg

 • De CMR-conventie: toepassingsgebied
 • Vervoerovereenkomst, vrachtbrief, checklist vervoerder
 • De aansprakelijkheid van de verzender
 • Aansprakelijkheid en ontheffing van aansprakelijkheid vd vervoerder
 • Het opeenvolgend vervoer
 • De verzekering van de aansprakelijkheid van de wegvervoerder
 • De schaderegeling

Jan Robyn

Zaakvoerder JRC Insurance broker.