Schatting van de herbouwwaarde van een woning


De herbouwwaarde van een woning correct leren inschatten.
#190474
#Webinar #Verzekeringen

Omschrijving

Na het volgen van deze opleiding kan je een eerste inschatting maken van de herbouwwaarde van een woning.

Volgende vragen worden uitgebreid behandeld:

 • Welke methodes kan je gebruiken om de herbouwwaarde te berekenen?
 • Hoe verschilt de m2 van de m3-methode?
 • Wat is het belang van de referentieprijs van gelijkaardige woningen?
 • Welke elementen zijn bepalend voor de referentieprijs?
 • Hoe bereken je de slijtage?
 • Wat is de reële waarde van de woning?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • tussenpersonen in verzekeringen en hun personeel (PCP en VVD)
 • experten verzekeringen
 • syndicus
 • beheerder van gebouwen
 • schadebeheerders verzekeringen

Voorkennis

Specifieke voorkennis verzekeringen is niet vereist. Berekeningen worden gemaakt in excel. (Beperkte) kennis van wiskunde is wenselijk.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming:

 • FSMA: voor 3 punten verzekeringen (takken 8 en 9)
 • BIV: 3u

Methodologie

De oefeningen en voorbeelden met foto’s maken de leerstof erg inzichtelijk en meteen toepasbaar in de praktijk.

herbouwwaardewoning-1-1_2019-474.jpg

Programma

De berekening van de herbouwwaarde gebeurt aan de hand van opmetingen en referentiewaarden van gelijkaardige woningen.

Voor toekenning van de referentiewaarden worden voorbeelden gebruikt en worden de elementen die de waarde bepalen besproken.

Elementen die geen invloed hebben op de referentiewaarden komen ook aan bod.

De vier elementen om de sleet van een gebouw te bepalen worden in detail besproken. Elk van de vier elementen wordt afzonderlijk berekend om tot een gemiddelde te komen.

Onderscheid tussen sleet op de totale woning en op onderdelen en de wettelijke initiatieven worden besproken.

Verschil tussen het Belgisch (30%) en het Nederlands (60%) model wordt uitgelegd (modulair en lineair model).

Marc Fonteyne