#190474
#Webinar #Verzekeringen

Schatting van de herbouwwaarde van een woning


De herbouwwaarde van een woning correct leren inschatten. Interactieve webinar!

Omschrijving

De herbouwwaarde van een woning correct inschatten

Deze opleiding focust op het berekenen van de herbouwwaarde van een woning. Essentieel hierbij is de berekening van de sleet en de werkelijke waarde. De methode per m² en per m³ worden toegelicht en de cursist leert de waarde van de referentieprijzen begrijpen. Dit alles wordt geïllustreerd aan de hand van foto’s en schetsen van woningen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • tussenpersonen in verzekeringen en hun personeel (PCP en VVD)
  • experten verzekeringen
  • syndicus
  • beheerder van gebouwen
  • schadebeheerders verzekeringen

Voorkennis

Specifieke voorkennis verzekeringen is niet vereist. Berekeningen worden gemaakt via een excel module. Beperkte kennis wiskunde is dus wenselijk.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming:

  • FSMA: voor 3 punten verzekeringen (takken 8 en 9)
  • BIV: 3u
herbouwwaardewoning-1-1_2019-474.jpg

Programma

De berekening van de herbouwwaarde gebeurt aan de hand van opmetingen en referentiewaarden van gelijkaardige woningen.

Voor toekenning van de referentiewaarden worden voorbeelden gebruikt en worden de elementen die de waarde bepalen besproken.

Elementen die geen invloed hebben op de referentiewaarden komen ook aan bod.

De vier elementen om de sleet van een gebouw te bepalen worden in detail besproken. Elk van de vier elementen wordt afzonderlijk berekend om tot een gemiddelde te komen.

Onderscheid tussen sleet op de totale woning en op onderdelen en de wettelijke initiatieven worden besproken.

Verschil tussen het Belgisch (30%) en het Nederlands (60%)  model wordt uitgelegd (modulair en lineair model).

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien