#080538
#Opleiding #Verzekeringen

Recente rechtspraak verkeersongevallen


Nieuwe ontwikkelingen in wegverkeer en verkeersongevallen

Introductie

Op 16 maart 2018 is de wegverkeerswet vijftig jaar geworden, maar misschien wel méér dan ooit wordt er gesleuteld in het verkeerscontentieux om opsporingsmethoden up-to-date te houden, verkeersveiligheid verder vooruit te helpen en overtreders “gepast” te bestraffen. Het implementeren van nieuwe straffen gaat schijnbaar hand in hand met repressie en de vraag is nog maar of dat de maatschappij en/of verkeersslachtoffers tegemoet komt.

Omschrijving

Dat het belang van verkeersrecht alsmaar toeneemt, wordt elke dag meer en meer duidelijk. Omdat de mobiliteit en het wegverkeer de laatste decennia steeds maar toeneemt, komt iedereen - bestuurder, voetganger, fietser, etc. - ermee in aanraking.

Als verzekeringsmakelaar is het daarom van enorm groot belang de beste polis voor je klanten te voorzien, zodat zij - wanneer ooit het noodlot toeslaat - hier het beste vangnet hebben. Uiteraard is het daarbij belangrijk om rekening te houden met de wettentsunami, waarin zelfs menig rechtsprakticus de weg is kwijtgeraakt. In deze sessie wordt dieper ingegaan op het wetgevend kader in het wegverkeerscontentieux en hoe dit, voor zover reeds het geval, wordt toegepast in diverse rechterlijke uitspraken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich naar verzekeringsmakelaars en medewerkers in verzekeringskantoren.

Voorkennis

Een gezonde dosis realiteitszin volstaat om de cursus te kunnen volgen – voorkennis is geen vereiste.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming (FSMA): voor 3 punten 'Verzekeringen'.

verkeersongevallen-1-1_2008-538.jpg

Programma

In deze sessie wordt dieper ingegaan op het wetgevend kader in het wegverkeerscontentieux en hoe dit, voor zover reeds het geval, wordt toegepast in diverse rechterlijke uitspraken. Specifiek wordt stilgestaan bij talrijke recente wijzigingen, zoals:

  • het alcoholslot voor feiten vanaf 01.07.2018
  • de ontzetting uit het recht tot sturen, “desnoods levenslang”
  • de identificatie van de onmiskenbare bestuurder die een overtreding beging
  • het gedrocht van verzwaring in de zin van artikel 38 §6 Wegverkeerswet
  • het bevel tot betalen en hoe de bal van kamp wordt verlegd naar de rechtsonderhorige
  • de regeling voor de (absoluut) onschuldige slachtoffers
  • het recht van verhaal onder de nieuwe minimumvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen
  • het ‘voertuig’ dat elektrische fiets heet

Terloops wordt ook de zijde van het verkeersslachtoffer niet uit het oog verloren en worden enkele hoofdlijnen geschetst zoals de toepassing van de Indicatieve Tabel en de zeer uiteenlopende resultaten van bepaalde berekeningswijzen om tot vergoeding van slachtoffers over te gaan.

De spreker staat open voor suggesties van de deelnemers omtrent de te behandelen onderwerpen.

Meester Bart Bleyaert is sinds 2008 actief in het verkeers- en verzekeringscontentieux. Hij verzorgt reeds enkele jaren een jaarlijkse update ten behoeve van verzekeringsmakelaars en medewerkers van verzekeringskantoren.