Practica brandverzekeringen


Real-life cases
#130095
#Webinar #Verzekeringen

Omschrijving

Als verzekeringsmakelaar en medewerker binnen de verzekeringen is bijscholing een belangrijk aspect. Niet alleen om bij te blijven, om regelmatig via opfrissing uw kennis nog eens te testen, maar ook om dieper in de materie te graven.

Binnen Syntra West krijgt u nu de kans om via een aantal gerichte sessies u te verdiepen in de praktijk. Immers, tijdens deze opleidingen worden schadegevallen uitgediept door experten ter zake. Zo krijgt u de kans om uw kennis toe te passen, gezien deze cases ook recht uit uw praktijk kunnen komen. Deze gerichte analyse van volledige praktijkcases, onder begeleiding van de expert-docent: niet te missen voor u als professional binnen de verzekeringen!

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze practica sessies zijn gericht op verzekeringsmakelaars en medewerkers uit de verzekeringssector.

Voorkennis

Je hebt voorkennis inzake brandverzekeringen.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor 6 punten permanente vorming FSMA.

practicabrandverzekeringen-1-1_2013-95.jpg

Programma

Tijdens deze sessies wordt ingegaan op:

  • praktische cases schadedossiers
  • bespreking van de schadegevallen
  • duiding bij deze dossiers
  • mogelijkheid tot vraagstelling en inbreng tijdens de cases

De focus ligt op verschillende elementen bij elke case:

  • Bindende derdenbeslissing tegenover arbitrage en dading
  • Regeling van niet betwiste delen van de schade
  • Samenstelling van een schadeclaim
  • 'Salvage & Reconditionering' en de vergoedingen hiervan
  • Schadebeperkende initiatieven
  • Correcte toepassing van de vrijstelling

Methode: bespreking van 30 verschillende schadeclaims, aan de hand van de uitsplitsing van de gevolgschade over de hoofdwaarborg en de bijkomende waarborg.

Marc Fonteyne