Pensioenopbouw voor zelfstandigen: fiscaliteit van de 2de pijler


Kenmerken en taxaties van alle mogelijke pensioencontracten voor zelfstandigen met of zonder vennootschap
#200269
#Opleiding #Verzekeringen

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze training ken je de technische kenmerken van de verschillende pensioenproducten voor zelfstandigen zoals: VAPZ, POZ, RIZIV en IPT. De fiscale behandeling van deze producten en de taxatie van het opgebouwd eindkapitaal. Daarnaast krijg je een handig overzicht met de belangrijkste kenmerken en een fiscale ranking.

Omschrijving

In deze training gaan we dieper in op de kenmerken en taxaties van alle mogelijke pensioencontracten voor zelfstandigen met of zonder vennootschap.

Heb je de correcte berekening van de 80% regel voor IPT & POZ nog niet onder de knie? Worstel je nog met de berekening van de Wyninckx-bijdrage, kenmerken van het VAPZ contract en de dekking gewaarborgd inkomen via een pensioencontract? In deze trainnig gaan we dieper in op deze en nog zoveel andere topics.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Training voor verzekeringsmakelaars, verzekeringstussenpersonen, bancaire medewerkers en verzekeringsmedewerkers in opleiding (PCP en VVD)

Voorkennis

Basiskennis is vereist over de werking van een levensverzekering met begrippen zoals: verzekeringsnemer, begunstigingsclausule, premievrijmaking.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming (FSMA): voor 3 punten verzekeringen.

Programma

 • Pensioenopbouw zelfstandige zonder vennootschap
  • VAPZ
  • RIZIV
  • POZ
 • Pensioenopbouw zelfstandige met vennootschap
  • IPT
  • Wyninckx-bijdrage
 • Vergelijkiging fiscaliteit + fiscale ranking
 • Uitbetaling 2de pijler contracten + voorbeeld van taxatie van de kapitalen
 • Aanvullende waarborgen aan het pensioencontract:
  • Overlijden
  • AVRI rente en AVRI premie
 • Evt: externalisatie van een interne pensioenbelofte
 • Evt: vergelijking loon – dividend – liquidatiereserve – IPT

Bastiaan Van Eenoo

Sales Manager Life bij AG Insurance

Bastiaan Van Eenoo