Opmaak van verzekeringspolissen, transport en tarificatie


Opmaak polissen transport en tarificatie
#200287
#Opleiding #Verzekeringen

Introductie

Een verzekering opmaken voor de risico’s verbonden aan het vervoeren van goederen is altijd maatwerk. Dit is een praktische opleiding die start bij een gedegen risicoanalyse en eindigt bij het opstellen van de uiteindelijke polis.

Omschrijving

Deze opleiding gaat dieper in op de praktische kant van het afsluiten van een transportverzekering. Er wordt stilgestaan bij de vragen die gesteld moeten worden bij de opmaak van een offerte. Je leert op welke basis er getarificeerd wordt en hoe je welke polis opmaakt. Ook de periodieke aangiftes komen aan bod.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Verzekeringsmakelaars, medewerkers die in de transportsector specifiek met transportverzekeringen te maken hebben voor hun klanten.

Voorkennis

Voorkennis transportverzekering is vereist.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming FSMA: 9 punten Verzekeringen

verzekeringpolistransport-1-4_2020-287.jpg

Programma

  • Algemene inleiding tot transportverzekeringen met indeling
  • Het verzekerde belang en de incoterms
  • Soorten polissen – Belgische voorwaarden – Engelse voorwaarden – met de bijkomende clausules – oorlog & staking / contingency / breakdown …
  • Welke zijn de criteria voor de evaluatie van het risico?
  • Tarificatie met voorbeelden
  • De taak van de bemiddelaar in de loop van de polisduur met kort: schadegevallen beheren

Prijsinfo

Deze opleiding vindt op een fysieke locatie plaats. Maar wat als het coronavirus opnieuw roet in het eten strooit? Eenvoudig: daarop zijn wij voorbereid – en jij dus ook. De opleiding gaat dan gewoon door als interactieve webinar!

Jan Robyn

Zaakvoerder JRC Insurance broker

2020-287-1-OmschrijvingDocent-2.jpg

Jan Robyn

Docent aan het woord

Door de samenvloeiing van theorie en praktijk kunnen deelnemers gerichter alle vakkennis verwerven om houten draagconstructies op te trekken.

Ronny

See you on