Eigenaars- en huurdersaansprakelijkheid bij woninghuur

Aansprakelijkheid bij woninghuur doorgelicht.
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
Hou me op de hoogte
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend

Introductie

Hoe bepaal je een correcte inschatting van de aansprakelijkheid van de eigenaar of huurder van een pand?

Omschrijving

Deze opleiding biedt inzicht in de aansprakelijkheid van eigenaar, verhuurder, huurder, gebruiker van een gebouw. Hierbij hebben bovendien de verschillen tussen de Federale wetgeving en de gewestelijke wetgeving (met accent op de Vlaamse regelgeving) hun belang bij een correcte inschatting van de verantwoordelijkheid van de verhuurder, huurder, gebruiker, doorverhuurder en onderhuurder.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • tussenpersonen in verzekeringen en hun personeel
 • expert verzekeringen
 • syndicus
 • beheerder van gebouwen
 • schadebeheerder

Voorkennis

Een minimum aan voorkennis van de brandpolis is wenselijk. Ook een minimum aan voorkennis inzake verantwoordelijkheid (van eigenaar en huurder) is wenselijk.

Syndici (ook zonder grondige kennis verzekeringen) zullen ook nuttige info halen uit deze opleiding.

Methodologie

Wist je dat je onze webinars on demand ook erkend zijn voor permanente vorming? Met een training on demand bepaal jij zelf wanneer je je wilt bijscholen. Je bekijkt het webinar gedurende 2 maanden zoveel als jij zelf wil.

Maak je keuze

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Aansprakelijkheid van eigenaar en huurder (art 1721  1302 1732 1733 en 1735 bw)

Accent op Vlaams Woninghuur decreet, met beknopte toelichting van de verschillen met de Waalse en Brusselse wetgeving (wat betreft de afdeling verzekeringen en aansprakelijkheid).

Onderscheid en toepassingsterrein van de verschillende wetgevingen; de verzekeringsvorm (al dan niet met afstand van verhaal) en wettelijke verplichtingen.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Verplichtingen van de huurder en de eigenaar
 • Rechten tegenover de onderhuurders en hun verplichtingen
 • Bewoners ter bede, gebruikers zonder huurovereenkomst
 • Verfraaiingen aangebracht door huurders of door bewonende eigenaars
 • Invloed van clausules in de huurovereenkomst
 • Enkele clausules uit het reglement van mede-eigendom
 • Afstand van verhaal in zijn diverse vormen
 • Wettelijk verplichte brandverzekering in bepaalde situaties

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming:

 • FSMA: voor 3 punten verzekeringen (takken 8,9,13 en 18)
 • BIV: 3u

Wil je meer weten?

FotoJill Vermeulen
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Opleidingscoördinator

Jill Vermeulen

Stel je vraag