Eigenaars- en huurdersaansprakelijkheid bij woninghuur


Aansprakelijkheid bij woninghuur doorgelicht.
#190473
#Opleiding #Verzekeringen

Introductie

Hoe bepaal je een correcte inschatting van de aansprakelijkheid van de eigenaar of huurder van een pand?

Omschrijving

Deze opleiding biedt inzicht in de aansprakelijkheid van eigenaar, verhuurder, huurder, gebruiker van een gebouw. Hierbij hebben bovendien de verschillen tussen de Federale wetgeving en de gewestelijke wetgeving (met accent op de Vlaamse regelgeving) hun belang bij een correcte inschatting van de verantwoordelijkheid van de verhuurder, huurder, gebruiker, doorverhuurder en onderhuurder.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • tussenpersonen in verzekeringen en hun personeel
 • expert verzekeringen
 • syndicus
 • beheerder van gebouwen
 • schadebeheerder

Voorkennis

Een minimum aan voorkennis van de brandpolis is wenselijk. Ook een minimum aan voorkennis inzake verantwoordelijkheid (van eigenaar en huurder) is wenselijk.

Syndici (ook zonder grondige kennis verzekeringen) zullen ook nuttige info halen uit deze opleiding.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming:

 • FSMA: voor 3 punten verzekeringen (takken 8,9,13 en 18)
 • BIV: 3u

Methodologie

Wist je dat je onze webinars on demand ook erkend zijn voor permanente vorming? Met een training on demand bepaal jij zelf wanneer je je wilt bijscholen. Je bekijkt het webinar gedurende 2 maanden zoveel als jij zelf wil.

Maak je keuze

webinars-on-demand-1-4_2019-473.jpg

Programma

Aansprakelijkheid van eigenaar en huurder (art 1721  1302 1732 1733 en 1735 bw)

Accent op Vlaams Woninghuur decreet, met beknopte toelichting van de verschillen met de Waalse en Brusselse wetgeving (wat betreft de afdeling verzekeringen en aansprakelijkheid).

Onderscheid en toepassingsterrein van de verschillende wetgevingen; de verzekeringsvorm (al dan niet met afstand van verhaal) en wettelijke verplichtingen.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Verplichtingen van de huurder en de eigenaar
 • Rechten tegenover de onderhuurders en hun verplichtingen
 • Bewoners ter bede, gebruikers zonder huurovereenkomst
 • Verfraaiingen aangebracht door huurders of door bewonende eigenaars
 • Invloed van clausules in de huurovereenkomst
 • Enkele clausules uit het reglement van mede-eigendom
 • Afstand van verhaal in zijn diverse vormen
 • Wettelijk verplichte brandverzekering in bepaalde situaties

Brecht Vermeire

Docent aan het woord

Voor mij als spildocent zijn competentiemetingen een handig instrument om cursisten beter te begeleiden.

Anneleen

See you on