De aparte rechtsbijstand: Dé reddingsboei bij geschillen?


De aparte bijstand onder de loep
#210681
#Webinar #Verzekeringen

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Je weet waarom en wanneer het interessant is om een aparte verzekering voor te stellen. Je kent de verschillende aanbieders en de voorwaarden van zowel een inclusieve als een aparte verzekering. Je bent op de hoogte van de verschillende aanbieders en de voorwaarden van hun contract.

Introductie

Bij wie kan je cliënt-bedrijfsleider terecht met zijn geschil? Zelfs als het 'maar' een discussie betreft? Je cliënten vragen je:

  • Vanaf wanneer zit je in een geschil?
  • Is er altijd tussenkomst?
  • En welke stappen kan ik nemen?

Vanaf wanneer is het interessant om een aparte verzekering voor te stellen? Wat zijn de potentiële gevolgen voor je klant? Hoe verpak je dit naar jouw klant toe?

Omschrijving

In deze training wordt gefocust op de rechtsbijstand, met een deep dive in de materie als aanvullende waarborg, en als aparte verzekering. Er wordt stilgestaan bij de voorwaarden en bij diverse aandachtspunten. Dit alles via een interactieve vergelijking van een aantal contracten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Alle verzekeringsmakelaars

Voorkennis

Een basiskennis rechtsbijstand is vereist.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor 6 punten permanente vorming FSMA.

Programma

DEEL 1

  • Globaal kader: geschillen oplossen – een overzicht
  • Een inclusieve rechtsbijstand of toch liever in een apart contract?
  • Een inzicht in de waarborgen

DEEL 2

  • Een inzicht in de voorwaarden
  • Een aantal aandachtspunten
  • De interactieve vergelijking van een aantal contracten

Nicole Gobin is meer dan 21 jaar onafhankelijk verzekeringsmakelaar. De laatste jaren beperkt ze haar verzekeringsactiviteit tot het geven van precontractueel advies. Verder is ze mentor in communicatie onder meer voor onafhankelijke verzekeringsmakelaars en helpt ze hen zich strategisch te herpositioneren in het verzekeringslandschap (cf. https://nicolegobin.be). Ze zet haar bijkomende passie om kennis door te geven regelmatig om via webinars en colleges.