#120751
#Opleiding #Verzekeringen

Bepaling risicoprofiel en doorlichting verzekeringsportefeuille


Diepgaande conclusies en aanbevelingen

Omschrijving

Bedrijven blijven evolueren. Een duidelijk inzicht in het risicoprofiel is daarbij onontbeerlijk en zal bijdragen tot een betere allocatie, beheersing en financiering van de risico's. Hoe groot de huidige verzekeringsrisico's en de schadestatistiek zijn is belangrijk om te analyseren, alleen al om verzekeringsportefeuille daarop af te stemmen.

Deze inzichten passen bovendien in een Business Continuity Management waar binnen bedrijven steeds meer aandacht wordt aan gegeven.

Tijdens dit business seminar krijg je de onderliggende duiding van het belang van deze vorm van risicomanagement, aangegeven door experten ter zake.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit seminarie richt zich naar financieel directeurs, financiële beslissers, verantwoordelijken juridische dienst.

Programma

 • Verzekerings- & risicoprofiel:
  • duiding van de belangrijkste aspecten ikv vermijden onder-of oververzekering, aanpassing waarborgen, evoluties
 • Schadebeperkende maatregelen die kunnen bijdragen tot de optimalisatie van de verzekerbaarheid
 • Impact van de implementatie van Business Continuty Management op de verzekeringsmodaliteiten:
  • premie
  • niveau van de sublimieten
  • niveau van vrijstelling en wachttijd, ...
 • Supply Chain verzekering met niet-materiële triggers
 • Wat is niet verzekerbaar (mogelijke financiële verliezen)?
 • Vraagstelling & afsluitende netwerking