#190176
#Webinar #Verzekeringen

Actuele VLABEL-standpunten van invloed op de vermogens- en successieplanning


VLABEL-standpunten toegelicht, wordt georganiseerd als interactieve webinar!

Introductie

Wilt u vermijden dat het vermogen in grote mate belast wordt in de hoogste schijven van de erfbelasting, dan is het dikwijls aangewezen om reeds bij leven bepaalde vermogensbestanddelen te schenken. Tijdens dit seminarie wordt dieper ingegaan op de beslissingen en standpunten die de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) inneemt met betrekking tot diverse planningstechnieken, o.m. rekening houdend met de hervormingen in het erfrecht en de Vlaamse erfbelasting.

Omschrijving

Sinds 1 januari 2015 zijn de gewesten bevoegd voor de inning van schenkings- en successierechten en speelt de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF).

Sindsdien heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) heel wat beslissingen en standpunten (in)genomen die relevant zijn voor vermogens- en successieplanning. Tijdens dit seminarie worden de beslissingen en standpunten besproken omtrent o.m. de hervorming van het erfrecht, clausules in huwelijkscontracten, schenking aan afstammelingen: mogelijkheden van inkomsten- en controlebehoud, beding van aanwas, de verzekeringsgift, levensverzekering, schenkingen tussen echtgenoten, schenkingen met specifieke clausules, beding van terugkeer, schenkingen onder opschortende voorwaarde van vooroverlijden schenker, stichtingen, testamenten, ...

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bedoeld voor al wie professioneel betrokken is bij vermogens- en successieplanning zoals o.m. vermogensbeheerders, familiy-office medewerkers, makelaars in beleggingsverzekeringen, financieel planners, accountants, medewerkers van verzekeringsmaatschappijen en banken, advocaten, notarissen, …

Voorkennis

Aangezien deze opleiding als update van VLABEL-standpunten is opgevat is, wordt enige vertrouwdheid met de essentials van vermogens- en successieplanning verondersteld.

Bijkomende info

Deze opleiding kadert in een reeks updates en geselecteerde topics voor de professionele adviseur inzake vermogens- en successieplanning.

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming:

  • FSMA: 3 punten (in aanvraag)
  • IAB: in aanvraag
  • BIBF: 3 uur

Methodologie

Wordt georganiseerd als interactieve webinar!

Programma

Wordt georganiseerd als interactieve webinar!

Deel I - Hervorming erfrecht

Deel II - Clausules in huwelijkscontracten (keuzebeding onder last, finaal verrekenbeding)

Deel III - Schenking aan afstammelingen: mogelijkheden van inkomsten- en controlebehoud

Deel IV - Beding van aanwas

Deel V - Verzekeringsgift

Deel VI - Levensverzekering

Deel VII - Schenkingen tussen echtgenoten

Deel VIII - Schenkingen met specifieke clausules

Deel IX - Beding van terugkeer

Deel X - Schenkingen onder opschortende voorwaarde van vooroverlijden schenker

Deel XI - Stichtingen

Deel XII - Testament

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 01/12/2020 19:00 22:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

  • T: 078/353 653
  • Sofie@syntrawest.be

Prijsinfo

Corona?! Die bederft bij SBM uw leerhonger nooit

“Jaja, maar wat als het coronavirus opnieuw roet in het eten strooit?”

Eenvoudig: daarop zijn wij voorbereid – en u dus ook.

De opleiding gaat namelijk door als interactieve webinar!

Zo blijft u nooit op uw leerhonger zitten.

          In plaats van in het lokaal binnen te stappen, wandelt u er online binnen.

Alleen delen we de opleiding op in meerdere kortere sessies.

Toch als die uw comfort verbeteren en de leerimpact vergroten.

Webinars zijn het neusje van de trainingzalm.

Het is alsof u fysiek in de zaal aanwezig bent.

U interageert met uw trainer en met uw medetrainees.

En krijgt meteen antwoord op uw vragen.

Onwennig met technologie?

Hoeft niet: de software die u van ons krijgt, is bijzonder gebruikersvriendelijk.

En komt met de begeleiding en ondersteuning waar u om vraagt.

Wees Corona te slim af. Boek nu bij SBM, waar het virus geen spelbreker meer is.

Vragen? Collega Kevin zorgt voor antwoorden (mail kevin@sbm.be of bel 078 35 36 38).