Actuele VLABEL-standpunten van invloed op de vermogens- en successieplanning


VLABEL-standpunten toegelicht. Interactieve webinar!
#190176
#Webinar #Verzekeringen

Introductie

Wilt u vermijden dat het vermogen in grote mate belast wordt in de hoogste schijven van de erfbelasting, dan is het dikwijls aangewezen om reeds bij leven bepaalde vermogensbestanddelen te schenken. Tijdens dit seminarie wordt dieper ingegaan op de beslissingen en standpunten die de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) inneemt met betrekking tot diverse planningstechnieken, o.m. rekening houdend met de hervormingen in het erfrecht en de Vlaamse erfbelasting.

Omschrijving

Sinds 1 januari 2015 zijn de gewesten bevoegd voor de inning van schenkings- en successierechten en speelt de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF).

Sindsdien heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) heel wat beslissingen en standpunten (in)genomen die relevant zijn voor vermogens- en successieplanning. Tijdens dit seminarie worden de beslissingen en standpunten besproken omtrent o.m. de hervorming van het erfrecht, clausules in huwelijkscontracten, schenking aan afstammelingen: mogelijkheden van inkomsten- en controlebehoud, beding van aanwas, de verzekeringsgift, levensverzekering, schenkingen tussen echtgenoten, schenkingen met specifieke clausules, beding van terugkeer, schenkingen onder opschortende voorwaarde van vooroverlijden schenker, stichtingen, testamenten, ...

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bedoeld voor al wie professioneel betrokken is bij vermogens- en successieplanning zoals o.m. vermogensbeheerders, familiy-office medewerkers, makelaars in beleggingsverzekeringen, financieel planners, accountants, medewerkers van verzekeringsmaatschappijen en banken, advocaten, notarissen, …

Voorkennis

Aangezien deze opleiding als update van VLABEL-standpunten is opgevat is, wordt enige vertrouwdheid met de essentials van vermogens- en successieplanning verondersteld.

Bijkomende info

Deze opleiding kadert in een reeks updates en geselecteerde topics voor de professionele adviseur inzake vermogens- en successieplanning.

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming:

  • FSMA: 3 punten (in aanvraag)
  • IAB: in aanvraag
  • BIBF: 3 uur

Programma

Deel I - Hervorming erfrecht

Deel II - Clausules in huwelijkscontracten (keuzebeding onder last, finaal verrekenbeding)

Deel III - Schenking aan afstammelingen: mogelijkheden van inkomsten- en controlebehoud

Deel IV - Beding van aanwas

Deel V - Verzekeringsgift

Deel VI - Levensverzekering

Deel VII - Schenkingen tussen echtgenoten

Deel VIII - Schenkingen met specifieke clausules

Deel IX - Beding van terugkeer

Deel X - Schenkingen onder opschortende voorwaarde van vooroverlijden schenker

Deel XI - Stichtingen

Deel XII - Testament

Olivier De Keukelaere is advocaat bij Cazimir Advocaten, in zijn hoedanigheid van family business and wealth advisor heeft hij jarenlange ervaring in vermogensplanning en ondernemingsfiscaliteit.