Opleiding tot vertrouwenspersoon

Voer de functie van vertrouwenspersoon met vertrouwen uit.
 • icon Vanaf 16-05-2024
 • icon Brugge
 • icon 10 sessie(s)
 • icon 1397,55 incl. BTW
 • KMO-portefeuille
 • Opleidingscheques
 • Samenwerking met SBM
Schrijf in
 • icon Vanaf 16-05-2024
 • icon Brugge
 • icon 10 sessie(s)
 • icon 1397,55 incl. BTW

Introductie

Sinds 2007 (KB 17/5/2007) bestaat er een wet die de werknemer beschermt tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Deze wet bepaalt een preventieve aanpak, een procedure in geval van falen en een bescherming van de betrokkenen. De vertrouwenspersoon speelt hierin een sleutelpositie.

Deze training wordt gegeven in samenwerking met Liantis.

De Vlaamse opleidingscommissie heeft geoordeeld dat de 'Opleiding tot vertrouwenspersoon' voldoet aan de criteria arbeidsmarktgerichtheid.

De opleiding werd geregistreerd in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives. Dit betekent dat de opleiding recht geeft op volgende maatregelen:

Opleidingsverlof en Opleidingscheques.

Voor het opleidingsverlof moeten er aanwezigheidsattesten digitaal opgeladen worden in het WSE loket. Volgend nummer dient op de attesten vermeld te worden: ODB-1002645 | 30 uur

https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding:

 • ben je op de hoogte van de procedures en wetten rond psychochosiaal welzijn op het werk.
 • ben je wettelijk in orde om de rol van vertrouwenspersoon op te nemen.
 • ben je in staat de dagdagelijkse problemen op een adequate en probleemoplossende manier aan te pakken.

Omschrijving

Het Koninklijk besluit van 10 april 2014 rond de preventie van psychosociale risico's op het werk leidt ertoe dat de vertrouwenspersoon een basisopleiding van 5 dagen moeten volgen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Preventieadviseurs
 • Medewerkers aangesteld als vertrouwenspersoon die nog geen vorming hebben
 • Vertrouwenspersonen die een grondige heropfrissing nodig hebben aangepast aan de huidige wetgeving
 • Medewerkers sociale dienst

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Methodologie

Aan de hand van reflectie-oefeningen, discussie-oefeningen, uitwisselen ervaringen, rollenspellen, uitwerken casus, etc. wordt de vertrouwenspersoon gestimuleerd en ondersteund om de nodige kennis en vaardigheden in de praktijk om te zetten. Deze opleiding wordt begeleid door preventieadviseurs psychosociale aspecten.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Hoofdstuk 1 en 2 welzijn en psychosociale risico's (2 halve dagen):

Tijdens deze module gaan we in op de vragen rond 'wat', 'wie' en 'hoe' in het kader van welzijn en, meer specifiek, psychosociale risico's op het werk. Deze modules gaan in op het kader waarbinnen de vertrouwenspersonen hun rol en functie dienen uit te voeren.

 • Welzijn
 • Partners in welzijn
 • Aanpak welzijn op het werk
 • Psychosociale risico's
 • Ongewenst grensoverschrijdend gedrag
 • Oorzaken van psychosociale risico's
 • Gevolgen van psychosociale risico's
  • Individu
  • Team
  • Organisatie
 • Procedures
  • Intern
   • Aanspreken andere betrokken partij, leidinggevende
   • Informele psychosociale interventie
   • Formele psychosociale interventie
  • Extern met o.a.
   • TWW
   • Rechtbank
   • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid en strafrechtelijke verantwoordelijkheid
   • Bemiddeling volgens gerechtelijk wetboek
 • Actoren bij psychosociaal welzijn
 • Rol en statuut vertrouwenspersoon
 • Deontologie en beroepsgeheim

Hoofdstuk 3: Gesprekstechnieken (2 halve dagen)

In deze module staat de praktijk van gespreksvoering centraal. Er wordt hoofzakelijk ingezoomd op het onthaal en eerste gesprek met de verzoeker en de andere betrokken partij. Basishouding, luisteren, reguleren en omgaan met emoties worden toegelicht en ingeoefend.

 • Algemene regels van communicatie
  • Gesprekstechnieken
  • Voor het gesprek
  • Tijdens het gesprek
  • Na het gesprek
  • Omgaan met emoties
 • Advies geven
 • Herkaderen

Hoofdstuk 4: "Beheersing probleemsituaties" (6 halve dagen)

In dit hoofstuk ligt de focus op de informele psychosociale interventies. Hierbij wordt rekening gehouden met de interindividuele, de groeps- en de organisatorische dimensies van probleemsituaties.

 • Gesprek met een derde (bv. leidinggevende, personeelsdienst, ...)
 • Bemiddeling
 • Conflictbeheersing (o.a. model van Glasl)
 • Ondersteunende gesprekken bij stress en burn-out (o.a. model van Karasek)
 • Doorverwijzen
 • Team- en organisatiemodellen (o.a. SDRPI-model van Ron Fry)

Bijkomende info

Opleiding tot vertrouwenspersoon

U ontvangt uw attest na het volgen van de 5 opleidingsdagen.

Afwezig? U haalt die dag in bij een volgende opleiding.

Hou er rekening mee dat deze kan doorgaan op een andere locatie.

Bijscholing voor vertrouwenspersonen

Als vertrouwenspersoon volgt u jaarlijks een bijscholing waarbij ervaringen worden uitgewisseld. Kies uit verschillende locaties en tijdstippen.

Raadpleeg hier de bijscholingen.

Locaties en data


Vanaf 16-05-2024
10 sessie(s)
Schrijf in

€ 1397,55 incl. BTW

Planning

do (16/05/2024) 09:00 - 12:00
do (16/05/2024) 13:00 - 16:00
do (23/05/2024) 09:00 - 12:00
do (23/05/2024) 13:00 - 16:00
do (30/05/2024) 09:00 - 12:00
do (30/05/2024) 13:00 - 16:00
do (06/06/2024) 09:00 - 12:00
do (06/06/2024) 13:00 - 16:00
do (03/10/2024) 09:00 - 12:00
do (03/10/2024) 13:00 - 16:00

Duur

do 16-05-2024 t.e.m. do 03-10-2024

ADRES


Wil je meer weten?

FotoElsy Verhelle
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Commercieel coördinator

Elsy Verhelle

Stel je vraag

Ook interessant voor jou

Hoe zorg je ervoor dat je bereikt wat je wilt met jouw communicatie? Kom meer te weten ove je eigen manier van communiceren en de invloed die dat heeft op het gedrag van ander
 • icon 786,50 incl. BTW
 • icon Vanaf 05-06-2024
 • icon Westerlo
 • icon 4 sessie(s)