Verhoog je Cybersecurity awareness en weerbaarheid - KMO medewerkers (vastgoedsector)

Hoe cybersecurity bedreigingen herkennen en gepast handelen?
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
Hou me op de hoogte
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend

Introductie

Elk bedrijf wordt blootgesteld aan Cybersecurity risico’s en hierbij is de vraag niet langer 'als' maar 'wanneer' wordt een bedrijf slachtoffer van een Cyberaanval. Daarenboven zijn de cyberaanvallen (zoals bvb. phishing of andere vormen van cyberaanvallen) steeds op een professioneler wijze opgezet, waardoor zelfs ervaren Cybersecurity professionals kunnen in de val lopen. Cybercriminelen gaan steeds gewiektster te werk en de signalen die wijzen op een cybersecurity risico worden steeds professioneler gemaskeerd. Vroeg of laat wordt een bedrijf het slachtoffer van een 'serieuze cyberaanval' die een zware impact kan hebben op de continuïteit van het bedrijf. Hoe kan men tijdig signalen van een cyberaanval herkennen om vervolgens ook de juiste handelingen te treffen?

Iedere medewerker is betrokken als het over 'Cybersecurity en weerbaarheid' gaat. Jij wil toch niet de zwakste schakel in het bedrijf zijn?

Omschrijving

Dit blended learning traject Cybersecurity awareness en weerbaarheid heeft als doel alle medewerkers uit de KMO wereld - en in deze opleiding specifiek medewerkers uit de vastgoedsector - de nodige kennis (begrippen) en inzichten bij te brengen om de awareness van cyber bedreigen aan te scherpen met doel tijdig bedreigingen te detecteren om vervolgens ook de juiste acties te ondernemen en dus de weerbaarheid te verhogen.  

Deze opleiding bestaat uit 4 delen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn! Het is een afwisseling van 2 online E-learning modules en 2 workshops die klassikaal doorgaan in campus Oostende. De E-learning modules dient u voorafgaand doorlopen te hebben vooraleer aan de Workshops te kunnen deelnemen. Concreet tijdstip van de E-learning modules en de workshops vindt u hieronder 'Hoe ziet het programma eruit'.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Vastgoedmakelaar (in spé)
 • Syndici (in spé)
 • Alle medewerkers uit een vastgoedkantoor of werkzaam in Immosector

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Deel 1: Bredere context, begrippen en mogelijke bedreigingen (E-learning module 1)

Deel 1 is een online e-learning waarin de bredere context van Cybersecurity, alle mogelijke actoren en mogelijke gevolgen worden toegelicht.

De cursist dient E-learning 1 volledig te doorlopen vooraleer aan de workshop 1 deel te nemen.

 • Duurtijd E-learning 1: 30 minuten
 • Format: online
 • Tijdstip: Naar keuze tussen 15 september en 17 oktober 2023

Deel 2: Verdieping in signalen die wijzen op een Cybersecurity bedreiging en bijhorende maatregelen (1ste Workshop)

Tijdens deze 1ste workshop verwerven deelnemers inzichten in signalen en gebeurtenissen die wijzen op een cybersecurity bedreiging, om vervolgens dan ook per soort bedreiging de juiste acties te ondernemen. Deze inzichten worden bijgebracht aan de hand van een aantal algemene concrete cases die zich reëel hebben voorgedaan. Er wordt ook stilgestaan bij de impact die de respectievelijke cybersecurity incidenten hebben gehad op de organisatie en welke maatregelen er hadden kunnen genomen worden om zo’n incidenten te vermijden of om deze tot een minimum te herleiden.

 • Duurtijd Workshop 1: 3 uur
 • Format: Klassikaal,  in Campus Oostende
 • Tijdstip: Woensdagnamiddag 18 oktober van 13u00 tot 16u00

Deel 3: Verdere verdieping: Herkennen van signalen die wijzen een Cybersecurity dreiging en bijhorende acties  (E-learning module 2)

Tijdens 2de e-learning module wordt dieper ingegaan op het herkennen van cybersecurity bedreiging ifv het soort bedreiging dat zich kan voordoen binnen specifieke contexten. Cursisten leren deze aan de hand van diverse voorbeelden te herkennen en worden ook de bijhorende acties besproken die dienen genomen te worden. Deze 2de E-learning bouwt verder op de verworven kennis en inzichten uit de workshop 1 en maakt ook de brug naar Workshop 2 door de cursisten aan te moedigen zelf een 2-tal situaties uit hun werkomgeving mee te brengen die zij graag ter evaluatie kunnen voorleggen tijdens 2de workshop.

 • Duurtijd E-learning 1: 30 minuten
 • Format: online
 • Tijdstip: te doorlopen tussen 18 en 25 oktober 2023

Deel 4: Bespreking Cybersecurity incidenten concrete cases uit de Immosector (2de Workshop)

Tijdens deze 2de workshop worden concrete Cybersecurity incidenten - die zich reeds in het verleden binnen de immo sector hebben voorgedaan– uitvoerig besproken. De signalen die wezen op een cyberbedreiging, de passende maatregelen worden besproken.

Deelnemers worden aangemoedigd om bepaalde situaties waarvan zij denken dat het te maken heeft met een cyberbedreiging mee te brengen naar deze 2de workshop. Deze voorbeelden zullen dan geanalyseerd en besproken worden.

 • Duurtijd Workshop 1: 3 uur
 • Format: Klassikaal,  in Campus Oostende
 • Tijdstip: Woensdagnamiddag 25 oktober van 13u00 tot 16u00

VLAIO - Vlaams agentschap innovatie en ondernemen

Wil je meer weten?

FotoLies Debacker
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Commercieel coördinator

Lies Debacker

Stel je vraag