Recente rechtspraak voor syndici

#200493
#Webinar #Vastgoed

Omschrijving

Ondanks het dwingend karakter van de appartementswet laten de recente wetswijzingen ruimte om bepaalde cases individueel te bekijken door hun specifiek karakter.

Het is belangrijk dat je als syndicus kunt inschatten hoe een probleem het best wordt aangepast en of een actie überhaupt wel aangewezen is. Ieder probleem kent dan ook zijn eigen nuances.

Tijdens deze opleiding komen er telkens 2 onderwerpen aan bod die praktisch benaderd worden.

Dit voorjaar worden onderstaande onderwerpen behandeld:

  1. Check up van de volledige appartementswet
  2. Formaliteiten van de algemene vergadering

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • syndici en hun medewerkers
  • mede-eigenaars die instaan voor het beheer van hun gebouw
  • advocaten

Voorkennis

Kennis appartementswet is vereist.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming: 6u BIV

appartementen-1-1_2020-493.jpg

Programma

Onderwerpgerelateerde praktische benadering van cases:

  1. Check up van de volledige appartementswet
  2. Formaliteiten van de algemene vergadering

Astrid Clabots