Notariële splitsing versus verkaveling van een bouwgrond

#220647
#Opleiding #Vastgoed

Introductie

Vóór 1 januari 2018 kon men een bouwperceel enkel splitsen met een verkavelingsvergunning - een complexe administratieve handeling. Het afschaffen van deze plicht verleidde veel eigenaars tot een notariële splitsing van hun bouwgrond. Bovendien heeft het Grondwettelijk Hof recent de omgevingsvergunning voor een eenlotsverkaveling opnieuw verplicht - met terugwerkende kracht.

 • Heb je klanten die niet zeker zijn of hun splitsing volledig legaal is gebeurd vanwege deze beslissing? Hoe adviseer je hen?
 • Krijg je het Spaans benauwd als je nog maar denkt aan een eenlotsverkaveling? Laat staan dat je deze correctief moet uitvoeren?

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • Je kent de verschillen tussen splitsen en verkavelen.
 • Je weet wanneer je welke procedure het beste gebruikt.
 • Je bent in staat om beide procedures tot een goed einde te brengen.

Omschrijving

Jouw klant vraagt 'Splitsen? Of verkavelen?'

Hoewel eenvoudiger en minder tijdrovend, geeft een splitsing geen garantie over de bebouwbaarheid van het lot. Als dat wel doorslaggevend is, opteer je beter voor een verkaveling. Toch zijn er situaties waar splitsen de beste keuze is.

In deze opleiding ontdek je wat mogelijk is met beide procedures. Na afloop ga je huiswaarts met beter inzicht in hoe je deze dossiers tot een goed einde brengt, met een tevreden klant als gevolg.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is initieel bedoeld voor notarissen, hun medewerkers en notariële jursisten. Maar de informatie kan ook nuttig zijn voor landmeters, professionals uit de vastgoedsector, vermogensplanners en gemeentebesturen.

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor 3u BIV/NKN permanente vorming.

Programma

 • Verkavelen
  • Definitie verkavelen
  • Verval van de verkaveling
  • De verplichting tot het opmaken van een verkavelingsakte
  • Quid indien de verkavelingsvergunning en/of akte nog niet aanwezig is?
  • De oude éénlotsverkavelingen
 • Splitsen
  • Definitie splitsing
  • Hoe splitsen?
 • Casussen in de praktijk

Charlotte Rombaut behaalt haar master-na-Master Notariaat in 2020 en gaat meteen aan de slag in het notariaat. Zij werkt als notariaat jurist bij notarissen Desimpel - Van Eeckhout te Waregem in het kader van haar notariële stage.

Daarnaast doceert zij ook de vakken notariële inrichting, notarieel onthaal en notariële communicatie aan Syntra West voor de opleiding van notariële medewerkers.

Docent aan het woord

De opleiding dispatcher bieden we aan via afstandsleren en contactlessen.

Dirk

See you on