De omgevingsvergunning: gevolgen voor de vastgoedsector


Betekenis en gevolg
#160360
#Opleiding #Vastgoed

Introductie

Sinds 1 januari 2018 is de omgevingsvergunning integraal in werking getreden. De milieu- en stedenbouwkundige vergunning werden dan overal vervangen door één vergunning, namelijk de omgevingsvergunning. Tijdens deze sessie staan we stil bij de verschillende wijzigingen en wordt een stand van zaken gegeven.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Vastgoedmakelaars, bouwpromotoren

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming: 3u BIV

omgevingsvergunningvastgoed-1-1_2016-360.jpg

Programma

  • Wat betekent de omgevingsvergunning concreet bij de realisatie van een (gemengd) project?
  • Wanneer is er sprake van een openbaar onderzoek en adviesronde?
  • Brengt de omgevingsvergunning een efficiëntere vergunningverlening met tijdwinst voor de betrokken partijen? Welke zijn de voor- en nadelen?
  • Welke procedures moeten worden gevolgd?
  • Wat is de nieuwe Omgevingsvergunningscommissie (POVC) en hoe bepalend is die?
  • Krijgen we meer zekerheid over de vergunbaarheid van een aanvraag voor die wordt ingediend?
  • Wat zijn de aandachtspunten bij de ontwikkeling van vastgoedprojecten?
  • Zijn er gevolgen voor de vastgoedmakelaar?
2016-360-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Tiene Castelein

Tiene Castelein is advocaat-vennoot bij Bonus Advocaten, een nichekantoor in Kortrijk, gespecialiseerd in alle aspecten van het vastgoed- en omgevingsrecht.

Tiene heeft een bijzondere interesse en expertise in het omgevingsrecht. Ze begeleidt particulieren en bedrijven bij hun aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning, inclusief het bepalen van de zonevreemde bouwmogelijkheden. Daarnaast is ze zeer vertrouwd met de verschillende bodemsaneringsproblematieken.

Inmiddels is Tiene sedert meer dan 10 jaar docent aan Syntra West.