Afbakening van terreinen en rooilijnen


Het wettelijk kader en de juridische gevolgen bij aanpassingen van de grenzen van onze wegen.
#100218
#Opleiding #Vastgoed

Introductie

Begrenzing privaat publiekdomein, concessies, rooilijnen, rooilijnplan bij gemeentewegen en beperkingen van het genot van eigendomsrechten.

Omschrijving

Onnauwkeurige eigendomsgrenzen leiden voortdurend tot conflictsituaties tussen de betrokken partijen.

Om deze problematiek te benaderen, worden de domeingoederen in hun geheel gedefinieerd met de uitsplitsing in privaat en publiek domein en de concessies erop.

De eigendomsbegrenzingen, privaat en publiek, worden geduid en de impact van de rooilijn. De rooilijnplannen in het kader van het nieuwe decreet op de gemeentewegen worden toegelicht; dit alles met het doel duidelijkheid te verschaffen omtrent de desbetreffende betwistingen.

De eventuele beperkingen van het volle genotsrecht van de eigendommen vormen de afsluiter van deze opleiding.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich naar gemeenteambtenaren, medewerkers lokale besturen en openbare besturen met basiskennis openbaar wegenrecht.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor

 • 6u permanente vorming bij het BIV
 • 6u permanente vorming bij de Federale Raad van Landmeters-Experten

Wist je dat je onze webinars on demand ook erkend zijn voor permanente vorming? Met een training on demand bepaal jij zelf wanneer je je wilt bijscholen. Je bekijkt het webinar gedurende 2 maanden zoveel als jij zelf wil.

Maak je keuze.

webinar-on-demand-2-4_2010-218.jpg

Programma

Inleiding: historiek situering en afbakening

Deel 1 - Definities en begrippen rond de domeingoederen

 • Wat zijn die domeingoederen?
 • Wat is het openbare domein?
 • Wat behoort tot het private domein?
 • Welke zijn de rechtsgevolgen verbonden aan deze indeling?

Deel 2 - Domeinconcessie

 • Definitie en onderscheid met andere concessievormen, huur en handelshuur

Deel 3 - Rooilijnen en eigendomsbegrenzing

 • Grens tussen private eigendommen en grenzen met domeingoederen
 • Definitie van de rooilijn
 • De rooilijnplannen en hun realisatie
 • Impact van het decreet gemeentewegen
 • Vestiging, wijzigingen en opheffingen van de rooilijn bij gemeenteweg
 • Bevoegdheden, verloop en procedure
 • Bedenking rond isolatiewerken op het, met een rooilijn geslagen, gedeelte

Deel 4 - Afsluitende bedenkingen rond beperkingen van het genot van een eigendom

 • Onteigening, erfdienstbaarheid ten algemene nutte, gedoogzaamheid
 • Eigendomsbeperkingen bij wet of verordening

Dhr. Danny De Schepper, vrederechter in het kanton Hamme.

Docent aan het woord

Voor mij als spildocent zijn competentiemetingen een handig instrument om cursisten beter te begeleiden.

Anneleen

See you on