Regiogids Kust finaliteitsjaar

Specialisatiejaar voor regiogids Kust
 • icon Vanaf 01-10-2024
 • icon Oostende
 • icon 1 jaar
 • icon 653,40 incl. BTW
Schrijf in
 • icon Vanaf 01-10-2024
 • icon Oostende
 • icon 1 jaar
 • icon 653,40 incl. BTW

Introductie

Vraag info - we lichten je graag het opleidingstraject persoonlijk toe.

Regiogids Kust 2de jaar - opleiding start op donderdagavonden eind september/begin oktober 2024.

Vaste lesavonden zijn dinsdag- en donderavond van 18.30 tot 22.00 uur. Enkele excursies, bezoeken en gidsbeurten mogelijk op zaterdagen.

Toerisme en horeca zijn de grootste economische sectoren aan de Kust. Gidsen zijn een belangrijke schakel in het toeristische onthaal. De Kust blijft de populairste vakantiebestemming in België. Er is in Vlaanderen echter nog dikwijls een imago-probleem met betrekking tot de bestemming 'Kust': weinig verrassend, niet zo trendy en eigentijds. Bovendien zijn toeristen en recreanten steeds veeleisender op vlak van beleving en kwaliteit door de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Belangrijke evoluties zijn de invloed van het internet met alle extra mogelijkheden, alsook het feit dat medioren en ouderen zich aan de Kust nog steeds 'jong' willen voelen. Er zijn dus zeker nog uitdagingen voor al wie zich inzet voor het toerisme aan de Kust.

De diensten voor toerisme, musea en andere toeristische attracties blijven een belangrijke rol spelen in het onthaalbeleid, ook naar de internationale toerist. De menselijke factor waarbij professioneel opgeleide onthaalmedewerkers en gidsen de toerist tijdens zijn verblijf met advies op maat bijstaan, betekent een grote meerwaarde t.o.v. de diverse digitale informatietools.

Met de opleiding Regiogids Kust proberen we in te zetten op bovenstaande uitdagingen waarbij beleving, kennis over de Kust, innovatie, professionaliteit, klantvriendelijkheid en afstemming op de doelgroep centraal staan. De gids bouwt mee aan de Kust als jeugdige, bereikbare en gastvrije bestemming.

Omschrijving

Gidsen vormen een belangrijk onderdeel van het toeristisch product in Vlaanderen. Het is essentieel dat ze de diverse troeven van een regio op een kwalitatieve manier aan de man kunnen brengen. Dit betekent dat ze met kennis van zaken spreken maar ook dat ze over de vaardigheden beschikken om een verhaal te brengen en toeristen te boeien. Gidsen van vandaag kunnen enkel overleven als ze de bezoeker, die zich via tal van uiteenlopende media  kan verdiepen in de bestemming, een meerwaarde bieden. Een sterke gids biedt de nodige extra's zodat de gidsbeurt onvergetelijk wordt. Dat is waar de gidsopleiding naar streeft! Dat is ook waar de opleiding Regiogids Kust zal op inspelen!

Toerisme Vlaanderen werkte voor het ganse opleidingslandschap een uniform traject Reisleider - Gids uit en SYNTRA West is één van de erkende opleidingsverstrekkers. Het traject bestaat uit een basisjaar, gevolgd door een finaliteitsjaar. Om te kunnen starten in dit finaliteitsjaar (jouw gekozen specialisatie) moet je het basisjaar succesvol hebben afgerond, of hiervoor vrijgesteld zijn.

Doelstelling

Na het voltooien van de opleiding kun je fungeren als professionele gids in de Kust regio.

Succesvol voltooien van de opleiding leidt tot een getuigschrift beroepskennis Regiogids Kust erkend door de Vlaamse Gemeenschap (VLAIO) en een Gidsenkaart Toerisme Vlaanderen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Je legde reeds de basismodules van de opleiding regiogids of reisleider af en wil je verder specialiseren tot gids in onze kustregio.

Het gaat om een officiële opleiding met een opgelegd curriculum en een aantal te verwerven competenties. Wie slaagt ontvangt een diploma of getuigschrift, erkend door de Vlaamse overheid. Personen die de opleiding volgen uit interesse zijn welkom, maar dienen dezelfde competenties te verwerven om door te gaan naar de volgende modules (dat betekent: deelname & slagen voor alle examens).

Voorkennis

Een basis computerkennis en tekstverwerking (Word, Powerpoint, etc.) en daarbij dus ook toegang tot een computer is aan te raden, aangezien we verwachten dat je in het kader van evaluaties en examens opdrachten maakt.

Toelatingsvoorwaarden

Basismodules van de erkende opleiding regiogids of reisleider gevolgd bij Syntra of een door Toerisme Vlaanderen andere erkende opleidingsinstelling.

Methodologie

Docerend, interactief, (praktijk-)opdrachten, excursies, gidsbeurten, bezoeken.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

2e jaar: finaliteit Regiogids Kust Totaal 240 uur (*)

 • specifieke Gidsvaardigheden & -competenties (40 uur) : overhaal- en verteltechnieken, interculturele communicatie
 • bestemming Kust (100 uur) : geschiedenis, kunst & cultuur, natuur & landschap aan de Kust, eet- en drinkcultuur in de regio, Toerisme en toerismebeleid aan de Kust en andere (losse) relevante thema's eigen aan de streek.
 • project Kust (100 uur) : proeven van gidsbeurten op locatie waarbij zo goed als alle gemeenten van de Kust aan bod komen naargelang de praktische haalbaarheid: St. Idesbald / Koksijde / Oostduinkerke, Nieuwpoort, De Panne, Bredene, Heist / Knokke, Westende, Oostende, Blankenberge, De Haan, Zeebrugge. Diverse (soorten) gidsbeurten ter inspiratie die geëvalueerd worden. inoefenen vaardigheden op locatie, voorbereiding en uitvoeren eigen gidsbeurt
 • Talen Gids - vrijstellingsproef (**)
 • EINDPROEF

(*) het aantal uren in het finaliteitsjaar kan nog lichtjes wijzigen i.f.v. de praktijk en de grootte van de groep.

(**) Talen Gids: vanaf 2017 dient elke afgestudeerde gids minstens 1 vreemde taal te kunnen bewijzen voor het definitief behalen van zijn getuigschrift. Meer info wordt hierover gegeven bij opstart van de opleiding. Er worden o.a. vrijstellingsproeven georganiseerd, alsook heeft mens de mogelijkheid om zich bij te scholen.

Meertaligheid is een grote troef voor de gids, zeker indien je ook kan gidsen in een 2de of 3de taal. Syntra West organiseert aangepaste taallessen, o.a. Frans, Duits en Engels voor de Reisleider & Gids!

Je ontvangt een lessenrooster voor het volledige cursusjaar bij aanvang van de opleiding. Het lessenrooster is echter niet-bindend omdat wij zo veel mogelijk werken met mensen uit de praktijk waardoor er wijzigingen kunnen gebeuren. We doen er uiteraard alles aan om dit te vermijden maar kunnen dit nooit volledig uitsluiten. Hou er rekening mee dat een cursusjaar loopt tot 30/06.

Indien voor jou of jouw gekozen opleiding van toepassing, kunnen opdrachten, inhaallessen, (praktijk-)stages, eindproeven (c-proef) en herexamens tot uiterlijk 30/09 ingericht worden.

Bijkomende info

Alle lessen gaan door in campus Oostende van SYNTRA West. Gastcolleges zijn mogelijk op verplaatsing. U wordt hiervan vooraf verwittigd.

Vaste lesavonden zijn dinsdag- en donderavond van 18.30 tot 22.00 uur. Enkele excursies, bezoeken en gidsbeurten mogelijk op zaterdagen.

In regel is er iedere week les van half september/begin oktober tot eind juni. Schoolvakanties worden gerespecteerd (= geen les), uitgezonderd een éénmalige excursie of unieke kans om aan te sluiten bij een initiatief van derden. In dit laatste geval wordt u zeker tijdig ingelicht.

Als cursist in de gidsenopleiding van SYNTRA West ontvang je allerlei extra info en uitnodigingen voor andere interessante bijscholingen, excursies, studiedagen georganiseerd door diverse partners. Je maakt persoonlijk kennis met professionals uit het toerisme in het algemeen en het beleid aan de Kust in het bijzonder.  

Vraag vrijblijvend meer info. Je kunt niet aanwezig zijn? Wij staan je ook graag op een ander moment te woord.

Syntra West, dat zijn opleidingen dóór ondernemers vóór ondernemers. Tijdens deze opleiding bereiden wij je voor op het zelfstandig uitvoeren van het beroep waarvoor je studeert.

Aanvullend op je opleiding, kan je bij ons ook terecht voor starterscoaching. Het attest bedrijfsbeheer is sedert 1/9/2018 niet langer een verplichting om op te starten als zelfstandige in Vlaanderen. De afschaffing betekent niet dat de nood aan een goede voorbereiding voor de opstart van een zelfstandige wegvalt. Onze "Start me up" opleiding geeft je inzicht in de haalbaarheid en winstgevendheid van jouw ondernemersidee. Je kan deze opleiding volgen voor, tijdens of na je beroepsspecifiek traject!

De prijs vermeld op de website is de prijs voor het cursusjaar 2024-2025.

In het inschrijvingsgeld zitten alle lessen inbegrepen, met toegang tot het digitale platform waar cursusteksten, presentaties, interactief forum, etc. beschikbaar zijn voor de cursisten.

Cursussen en presentaties worden niet uitgeprint voorzien door Syntra West, tenzij uitdrukkelijk vermeld (bijvoorbeeld in geval van een handboek inbegrepen in de prijs).

Getuigschrift

Je ontvangt een module-getuigschrift van elke gevolgde module waarvoorje geslaagd bent. Na het afleggen van het hele traject en de eindproef behaal je een getuigschrift ondernemerschapstraject 'Regiogids Kust' en ontvang je een beroepskaart 'Regiogids' van Toerisme Vlaanderen.

Locaties en data


Vanaf 01-10-2024
1 jaar
Schrijf in

€ 653,40 incl. BTW

Avond

ADRES


Wil je meer weten?

FotoLissa Van Hecke
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Productmanager

Lissa Van Hecke

Stel je vraag

Ook interessant voor jou