EHBO Hulpverlener voor Reisleiders (ism BAAV/FBAA)

#140742
#Opleiding #Toerisme

Introductie

De erkende Reisleider dient te beschikken over een geldig brevet 'Hulpverlener' voor het behalen van zijn getuigschrift en beroepskaart 'Reisleider'. De EHBO/Hulpverlener opleiding maakt deel uit van de basisopleiding tot Reisleider. Hiervoor is o.a. een speciefieke syllabus van Toerisme Vlaanderen i.s.m. Het Rode Kruis uitgewerkt.

Omschrijving

Elke reisleider in spé dient te beschikken over een geldig getuigschrift 'EHBO Hulpverlener' om zijn beroepskaart te kunnen verwerven.

Opdat het brevet 'EHBO Hulpverlener' zou geldig blijven dient de Reisleiders jaarlijks een bijscholing te volgen. Deze wordt aangeboden i.s.m. BAAV/FBAA. Indien met niet meer aan deze voorwaarde voldoet dient men de opleiding EHBO Hulpverlner (opnieuw) te volgen.

De vorming zelf en de jaarlijkse bijscholing zorgen er voor dat de hulpverlener de kennis en vaardigheden verwerft en behoud om de levensbedreigende medische toestand van personen te herkennen en daarbij de principes van eerste hulp toe te passen. In afwachting van de komst van de gespecialiseerde diensten kunnen zij het slachtoffer helpen en begeleiden.

Er worden maximaal 15 deelnemers toegelaten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Enkel toegankelijk voor Reisleiders of gidsen (in opleiding).

Toelatingsvoorwaarden

Reisleider of gids (in opleiding)

Programma

Het programma Hulpverlener voor Reisleiders is gericht op het verwerven van de basiskennis en -vaardigheden en het bijbrengen van nieuwe of geëvolueerde eerste hulppraktijken of -kennis.

  • Doelstelling 1: De basisprincipes (wetgeving, basishygiëne, analyseren, procedures, toestandsanalyse)
  • Doelstelling 2: Het ondersteunen van de vitale functies (bewusteloos, stuiptrekkingen, ademnood, toestandsherkenning slachtoffer, reanimatie)
  • Doelstelling 3: Andere afwijkingen (aandoeningen, vergiftiging, bloedingen, huidwonden, spieren en gewrichten, hoofdletsels, brandwonden, oogletsels)

Er wordt beroep gedaan op erkende docenten voor de EHBO Hulpverlener opleiding met affiniteit voor het beroep van Reisleider.