#140377
#Opleiding #Taal

Taalbad Engels spreken op het werk - Gevorderd


Taal@work. Dompel u volledig onder in de Engelse taal

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

"Ik kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt. Ik kan flexibel en effectief met taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden. Ik kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties."

Omschrijving

Taalbad Engels – gevorderd.

Taal@work. Dompel u een weekje intensief onder in de Engelse taal. Een taalbad is een effectieve methode om uw taalvaardigheid op zeer korte tijd flink aan te scherpen. U leert er niet enkel communiceren, maar ook denken in het Engels!

Het taalbad is meer dan alleen maar uw kennis van de Engelse taal bijschaven, u krijgt ook een beter inzicht in de typische cultuur, gewoontes, gebruiken, mentaliteit, ... van uw professionele Engelse relaties.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Voor wie al een goede kennis heeft van de Engelse taal. Uw huidig taalniveau: B1. Het doelniveau van deze taalopleiding: B2-C1. Zie het beschrijvingsschema voor zelfbeoordeling: Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (CEFR).

Wij helpen u graag bij het bepalen van uw huidig taalniveau. Gratis en vrijblijvend! Zo maakt u de juiste keuze van opleiding. Geen test, maar een korte, leuke babbel met de taalcoach! Kom naar een screening op een SBM campus. Of vraag een screening via telefoon of video call aan. Contacteer Yoica Stoffyn op 078 35 36 38 of via yoica.stoffyn@sbm.be voor het inplannen van uw screening.

Methodologie

Dit taalbad wordt gegeven met de klassieke leermethode. Vijf dagen met leer- en oefensessies van 2 x 3 uur.

Programma

We werken in kleine groepen van gemotiveerde deelnemers. Iedereen komt ruim aan bod in discussies, debatten en/of rollenspelen. Zes uur per dag wordt u ondergedompeld in het Engels.

Zoals voor al onze taalopleidingen ligt de nadruk op het spreken van de taal. Tijdens de eerste sessie worden onderwerpen van algemene en/of professionele aard door de coach aangeboden. De deelnemers bepalen welke onderwerpen ze wensen te behandelen. Het programma wordt geconcipieerd rond de gekozen onderwerpen.

Day 1  - Introducing yourself, others and your company

 • Social talk, and breaking the ice
 • Invitations and social functions
 • Introductions and your elevator pitch
 • Talking  about your company and the industry
 • Talking 'numbers

Day 2 - Expressing your opinion

 • Asking for an opinion
 • Asking for a reaction
 • Giving strong  / neutral / tentative opinions
 • Bringing in another speaker to answer a question / present a point
 • Strong / neutral / partial agreement
 • Strong / neutral / partial disagreement
 • Softening strong / neutral disagreement
 • Tactful disagreement

Day 3 - Meetings

 • Roles in a meeting
 • Chairperson
 • Minute-taker
 • The agenda /Welcomes and introductions
 • Starting the meeting
 • Motions and amendments
 • Presenting ideas and opinions
 • Interruptions and clarification
 • Sticking to the agenda
 • Ending the meeting

Day 4 - Negotiating

 • Preparation
 • Setting objectives
 • The meeting
 • Proposals
 • A new offer
 • Dealing with deadlock
 • Agreement

Day 5 - Presentations

 • Preparation
 • Objective
  • Who, what, when, where, why......?
  • Method
  • Content
  • Structure
  • Rehearsal
 • Delivery
  • Nerves
  • Body language
  • Cultural awareness
  • Voice quality
  • Visual aids
 • Language
  • Simplicity and clarity
  • Signposting
 • The Presentation
  • Opening / Introduction
  • Body
  • Conclusion
  • Questions
2014-377-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Sara Taylor is an Australian with British roots who began her teaching career in 1990. Sara: "I have been on a steep learning curve ever since! Beginning my career as a secondary school teacher in Australia, my thirst for knowledge in the field of language learning has taken me around the world.As a language coach, I have been teaching, motivating and inspiring students to reach their goals for 30 years and have a broad experience in a variety of learning environments.I am passionate about learning and see language learning as a journey that should be enjoyed!. After all, language is not just limited to vocabulary, grammar and exercises but meeting and being able to speak to and understand people from all over the world and from all walks of life.".

Sara about her teaching philosophy: "I don't believe that one size fits all and always try to adapt vocabulary and grammar activities to suit the inidividual needs of all my students. In consultation with my students I develop strategies to practise and revise key elements that we have seen during the course and see how they can be adapted and utilised in their everyday working life. Step by step we work together towards achieving specific language learning goals.".