#050576
#Opleiding #Secretariaat en organisatie

Preventieadviseur niveau 3 ism Liantis


Verwerf de basiskennis inzake welzijn op het werk

Omschrijving

Volgens Boek II, Titel 1, Hoofdstuk IV van de CODEX over het welzijn op het werk moeten de preventieadviseurs voldoende kennis bezitten van de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk in de onderneming of instelling waarin zij hun opdracht vervullen.

De bedoeling van deze opleiding is dat jij deze voorgeschreven basiskennis verwerft.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Personen die een basiskennis inzake welzijn op het werk willen verwerven
 • Personen die de functie van preventieadviseur willen uitoefenen in een C of D bedrijf

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Toelatingsvoorwaarden

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geen beperkende voorwaarden gesteld in verband met je vroegere studies.

Programma

 • Inleiding en kennismaking
 • Reglementering (ARAB, CODEX, AREI, VLAREM, Europese richtlijnen)
 • Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk
 • Beleid welzijn op het werk. Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Overlegcomité
 • Dynamische risicobeheersingssystemen: risicoanalyse, GPP, JAP
 • Arbeidsongevallen (onderzoek, aangifte, maatregelen, statistieken)
 • Externe instanties, informatie- en documentatiebronnen, werken met derden en uitzendkrachten
 • Brandpreventie en brandbestrijding
 • Gevaarlijke stoffen en preparaten, asbestinventaris, persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Arbeidsmiddelen: specifieke risico's, minimumeisen, CE-markering
 • Installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen, bestel- en indienstnameprocedure, instructies
 • Ergonomie: beeldschermwerk, zithouding, heffen en tillen
 • Omgevingsfactoren (klimaat, lawaai, verlichting, ventilatie), arbeidsplaatsen, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Externe diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk
 • Psychosociale belasting

De evaluatie bestaat enerzijds uit een examen waarbij de parate kennis getoetst wordt en anderzijds uit de beoordeling van een eindwerk.

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 17/02/2020 18:30 21:30
maandag 02/03/2020 18:30 21:30
maandag 09/03/2020 18:30 21:30
maandag 16/03/2020 18:30 21:30
maandag 23/03/2020 18:30 21:30
maandag 30/03/2020 18:30 21:30
maandag 20/04/2020 18:30 21:30
maandag 27/04/2020 18:30 21:30
maandag 04/05/2020 18:30 21:30
maandag 11/05/2020 18:30 21:30
maandag 18/05/2020 18:30 21:30
maandag 25/05/2020 18:30 21:30
maandag 08/06/2020 18:30 21:30
maandag 15/06/2020 18:30 21:30
maandag 14/09/2020 18:30 21:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Liantis EDPB
 • Rijksweg 9
 • 2870 Puurs
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • F: 050/403061
 • Sofie@syntrawest.be

Prijsinfo

Als cursist van de basisopleiding preventieadviseur niveau 3 bieden we jou 1 jaar gratis lidmaatschap aan bij Prebes, de vereniging van preventieadviseurs.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 26/03/2020 18:30 21:30
donderdag 02/04/2020 18:30 21:30
donderdag 23/04/2020 18:30 21:30
donderdag 30/04/2020 18:30 21:30
donderdag 07/05/2020 18:30 21:30
donderdag 14/05/2020 18:30 21:30
donderdag 21/05/2020 18:30 21:30
donderdag 04/06/2020 18:30 21:30
donderdag 11/06/2020 18:30 21:30
donderdag 18/06/2020 18:30 21:30
donderdag 25/06/2020 18:30 21:30
donderdag 03/09/2020 18:30 21:30
donderdag 10/09/2020 18:30 21:30
donderdag 17/09/2020 18:30 21:30
donderdag 26/11/2020 18:30 21:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West Roeselare
 • Oostnieuwkerksesteenweg 111
 • 8800 Roeselare
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • F: 050/403061
 • Sofie@syntrawest.be

Prijsinfo

Als cursist van de basisopleiding preventieadviseur niveau 3 bieden we jou 1 jaar gratis lidmaatschap aan bij Prebes, de vereniging van preventieadviseurs.