Efficiënter werken op basis van Agile en Scrum

#200511
#Webinar #Secretariaat en organisatie

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Je ontdekt de theorie én de praktische toepassingen van Agile en Scrum.Je leert Agile te werken met resultaat.

Introductie

Scrum is de filosofie van 'see-feel-change'. Oftewel leren door doen. Anders geformuleerd: al doende, met kleine stapjes, succes boeken. Inmiddels zijn er meer dan veertig verschillende Agile-methodes ontwikkeld. Misschien wel de bekendste en meest gebruikte methode is Scrum, die dicht bij de oorspronkelijke Agile-principes blijft. Bij Scrum wordt er gewerkt in zelfsturende, multidisciplinaire teams, die werken in sprints van twee tot vier weken.

Wat is Agile? Behendig en lenig. Dat zijn de letterlijke vertalingen van Agile. Agile is dan ook een aanpak waarbij behendigheid voorop staat. Het team dat een project uitvoert door middel van een Agile-aanpak gaat ervan uit dat de omstandigheden tijdens het project veranderen, weet hier op in te spelen en zorgt er zo voor dat het eindresultaat niet in gevaar komt. Lenig toch?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot medewerkers die frequent verbonden zijn aan een rol hen toebedeeld in projecten of die leiding nemen in projectbeheer.

Programma

 1. Introductie tot Scrum
 • Het Agile manifest
 • Ontdek de basis van Scrum
  • De definitie en het proces
  • De sprint
  • De betekenis van “Done”
  • De 5 Scrum waarden
  • De toepasbaarheid van Scrum
 1. Scrum rollen
 • Overzicht van de Scrum Rollen
 • Scrum Master
 • Product Owner
 • Het Team
 1. Vijf soorten Scrum meetings
 • Sprint Planning
 • Dagelijkse Scrum
 • Sprint Review
 • Sprint Retrospective
 • Release Planning
 1. Creatie Scrum Artefacten
 2. Product Backlog
 • Definitie
 • Inhoud
 • Beheer en verfijning
 • Verantwoordelijkheid en samenwerking
 • Wanneer is een item klaar
 • Inschatting

Vincent Leroy, projectmanager VIAS-instituut