De laatste spellingsregels en heropfrissing dt-regels


Is het spellingregels of spellingsregels?
#120014
#Opleiding #Redactie

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding kan een correcte schrijfstijl toepassen in je dagelijkse professionele activiteiten.

Omschrijving

Erger jij je ook blauw aan collega's die taalfouten maken? Voor de één is foutloos schrijven niet belangrijk, als je maar begrijpt wat er bedoeld wordt. Maar vergis je niet. Het geeft een slordige indruk alsof je geen moeite doet om je boodschap over te brengen. Taalfouten leiden af van waar het echt om gaat, namelijk de inhoud. Een foutloze tekst zorgt ervoor dat je een stuk serieuzer wordt genomen. Foutloze teksten komen nu eenmaal betrouwbaarder en geloofwaardiger over.

In deze Syntra West training wordt er niet alleen aandacht besteed aan de juiste spelling, ook de schrijfstijl bij schriftelijke correspondentie wordt kort onder de loep genomen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze training is bestemd voor wie vaak Nederlandstalige documenten moet opstellen en foutloos wil schrijven in het Nederlands.

Voorkennis

Er is geen specifiele voorkennis vereist.

Bijkomende info

Gelieve je eigen laptop te voorzien.

Programma

Nieuwe regels worden nog eens op een rijtje gezet en je krijgt praktische taaltips, zodat je ook op de werkvloer met de nieuwe spellingregels uit de voeten kunt.

Sessie 1: theorie

  • meest voorkomende spelfouten: werkwoorden, tussen-n, enz.
  • regels (nieuwe) spelling
  • moderne opzet correspondentie, teksten en e-mail (BIN-normen)
  • begin- en eindzin
  • effectief e-mailen

Sessie 2: praktijk

  • Ludiek inoefenen van de nieuwe spelling in het Nederlands

Etienne Pype