Privédetective sector verzekeringen

Verzekeringsfraude aanpakken
 • icon Vanaf 05-09-2024
 • icon Kortrijk
 • icon 1 jaar
 • icon 2427,26 incl. BTW
Schrijf in
 • icon Vanaf 05-09-2024
 • icon Kortrijk
 • icon 1 jaar
 • icon 2427,26 incl. BTW

Introductie

Begin mei werd in de Kamer de nieuwe wet tot regeling van de private opsporing aangenomen. Vanaf nu spreken we niet meer over een "privédetective", maar wel over "privaat onderzoeker".

De wet moderniseert de regelgeving, benadrukt een evenwicht tussen publieke en private opsporing, en biedt duidelijke richtlijnen voor alle soorten opsporingsactiviteiten.

Later volgen nog uitvoeringsbesluiten (K.B.'s) die bijvoorbeeld de opleidingsvereisten zullen bepalen. Dit betekent dus dat we in september voorlopig de laatste opleiding onder de oude regelgeving zullen geven. Of de nieuwe opleidingsvereisten strenger zullen zijn dan de huidige is momenteel niet gekend.

Omschrijving

Sinds 1991 is het beroep van privédetective gereglementeerd door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Iedereen die opsporingsdaden verricht, onderzoeken instelt bij derden of fraudeonderzoeken uitvoert, wordt beschouwd als privédetective. Omdat heel wat van deze taken ook in de verzekeringssector voorkomen, is er een cursus privédetective voor de verzekeringssector.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Je werkt in de verzekeringssector als verzekeringsinspecteur of expert.

Voorkennis

Je voldoet aan de gestelde voorwaarden voor het volgen van deze opleiding.

Toelatingsvoorwaarden

Voorwaarden van Syntra West

 • Je hebt minimum hoger secundair onderwijs gevolgd.
 • Je hebt een rijbewijs B.
 • Je voldoet aan de vergunningsvoorwaarden.
 • Je werkt in de verzekeringssector als verzekeringsinspecteur of expert.

Vergunningsvoorwaarden

 • Je legt een uittreksel uit het strafregister van maximum 6 maanden oud voor.
 • Je bent minstens 21 jaar. Je kan de opleiding reeds volgen vanaf 18 jaar maar je kan pas vanaf 21 jaar je vergunning bekomen.
 • Je voldoet aan de algemene voorwaarden omschreven in de wet op de privédetectives (19/07/1991).
 • Je oefent geen cumul uit met bewakings- en beveiligingswerk of bij een wapen- of munitiefabrikant.
 • Je hebt de laatste 5 jaar geen deel uitgemaakt van de politie- of openbare inlichtingendienst. In diezelfde periode heb je ook geen militair of openbaar ambt bekleed waarin je bepaalde politionele bevoegdheden had.
 • Je bent onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie.

Heb je vragen of je voldoet aan de voorwaarden? Contacteer ons voor meer info.


Methodologie

De opleiding duurt één schooljaar (tot eind mei - begin juni). Er zijn 3 contactmomenten per week: dinsdagavond, donderdag de hele dag en zaterdagvoormiddag. De lessen gaan door in Kortrijk.


Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

De lessencyclus voor de basisopleiding van privédetectives is bij wet vastgelegd (K.B. van 10 februari 2008 betreffende de vereisten met betrekking tot de opleiding en de erkenning van de EG-beroepskwalificaties voor het uitoefenen van het beroep van privédetective en de erkenning van opleidingen). De opleiding bestaat uit tenminste 250 lesuren, verdeeld over niet meer dan twee jaar.

De opleiding bestaat uit vier modules. De laatste twee modules worden afgestemd op de behoeften van de privédetective die in de verzekeringssector werkt.

Juridische vorming (60 uur)

Een grondige basis recht is van groot belang als je als privédetective aan de slag wilt. In deze module worden de verschillende aspecten van het Belgische recht toegelicht: grondwettelijk recht, burgerlijk recht, strafrecht, gerechtelijk recht, de wetgeving op de privédetective en de bewakingswetgeving.

Sociopsychologische vorming (30 uur)

In deze module komen de vakken psychologie, criminologie en deontologie uitgebreid aan bod.

Beroepstechnische vorming (60 uur)

Hier word je door onze ervaren docenten geïntroduceerd in de verschillende detectivetechnieken en onderzoeksmethodes. Eerst krijg je een algemene basis waarin ondervragingstechniek, observatie, rapportering en bronnenonderzoek aan bod komen. Daarna worden deze aspecten specifiek benaderd vanuit vijf verzekeringstakken:

 • brandverzekering en alle risico's
 • arbeidsongevallenverzekering
 • burgerlijke aansprakelijkheid: familie en uitbating
 • persoonsongevallen
 • autoverzekering

Praktische oefeningen (100 uur)

Tijdens de praktische oefeningen krijg je de kans om wat je geleerd hebt om te zetten in de praktijk. Hierbij wordt ook gewerkt vanuit de vijf voornaamste verzekeringstakken die hierboven zijn opgesomd.

Locaties en data


Vanaf 05-09-2024
1 jaar
Schrijf in

€ 2427,26 incl. BTW

Planning

do (05/09/2024) 13:00 - 16:30
za (07/09/2024) 09:00 - 12:30
di (10/09/2024) 18:30 - 22:00
do (12/09/2024) 09:00 - 12:30
do (12/09/2024) 13:00 - 16:30
za (14/09/2024) 09:00 - 12:30
za (14/09/2024) 13:00 - 16:30
di (17/09/2024) 18:30 - 22:00
do (19/09/2024) 09:00 - 12:30
do (19/09/2024) 13:00 - 16:30
za (21/09/2024) 09:00 - 12:30
za (21/09/2024) 13:00 - 16:30
do (26/09/2024) 09:00 - 12:30
do (26/09/2024) 13:00 - 16:30
za (28/09/2024) 09:00 - 12:30
do (03/10/2024) 09:00 - 12:30
do (03/10/2024) 13:00 - 16:30
za (05/10/2024) 09:00 - 12:30
za (05/10/2024) 13:00 - 16:30
di (15/10/2024) 18:30 - 22:00
do (17/10/2024) 09:00 - 12:30
do (17/10/2024) 13:00 - 16:30
za (19/10/2024) 09:00 - 12:30
di (22/10/2024) 18:30 - 22:00
do (24/10/2024) 09:00 - 12:30
do (24/10/2024) 13:00 - 16:30
di (05/11/2024) 18:30 - 22:00
do (07/11/2024) 13:00 - 16:30
di (12/11/2024) 18:30 - 22:00
do (14/11/2024) 09:00 - 12:30
do (14/11/2024) 13:00 - 16:30
za (16/11/2024) 09:00 - 12:30
di (19/11/2024) 18:30 - 22:00
do (21/11/2024) 09:00 - 12:30
do (21/11/2024) 13:00 - 16:30
za (23/11/2024) 09:00 - 12:30
di (26/11/2024) 18:30 - 22:00
do (28/11/2024) 09:00 - 12:30
do (28/11/2024) 13:00 - 16:30
do (05/12/2024) 13:00 - 16:30
za (07/12/2024) 09:00 - 12:30
za (14/12/2024) 09:00 - 12:30
di (07/01/2025) 18:30 - 22:00
do (09/01/2025) 09:00 - 12:30
do (09/01/2025) 13:00 - 16:30
di (14/01/2025) 18:30 - 22:00
do (16/01/2025) 09:00 - 12:30
do (23/01/2025) 13:00 - 16:30
di (28/01/2025) 18:30 - 22:00
do (30/01/2025) 09:00 - 12:30
do (30/01/2025) 13:00 - 16:30
di (04/02/2025) 18:30 - 22:00
do (06/02/2025) 09:00 - 12:30
do (06/02/2025) 13:00 - 16:30
di (11/02/2025) 18:30 - 22:00
do (13/02/2025) 09:00 - 12:30
do (13/02/2025) 13:00 - 16:30
di (25/02/2025) 18:30 - 22:00
do (27/02/2025) 09:00 - 12:30
ma (10/03/2025) 18:30 - 22:00
di (11/03/2025) 18:30 - 22:00
do (13/03/2025) 09:00 - 12:30
ma (17/03/2025) 18:30 - 22:00
ma (24/03/2025) 18:30 - 22:00
do (27/03/2025) 09:00 - 12:30
do (27/03/2025) 13:00 - 16:30
ma (31/03/2025) 18:30 - 22:00
di (01/04/2025) 18:30 - 22:00
do (03/04/2025) 09:00 - 12:30
do (03/04/2025) 13:00 - 16:30
di (22/04/2025) 18:30 - 22:00
do (24/04/2025) 13:00 - 16:30
ma (28/04/2025) 18:30 - 22:00
di (29/04/2025) 18:30 - 22:00
ma (05/05/2025) 18:30 - 22:00
di (06/05/2025) 18:30 - 22:00
do (08/05/2025) 09:00 - 12:30
do (08/05/2025) 13:00 - 16:30
do (15/05/2025) 09:00 - 12:30
do (15/05/2025) 13:00 - 16:30
ma (19/05/2025) 18:30 - 22:00
do (22/05/2025) 09:00 - 12:30
do (05/06/2025) 09:00 - 12:30
do (05/06/2025) 13:00 - 16:30
do (12/06/2025) 09:00 - 12:30
do (12/06/2025) 13:00 - 16:30
do (19/06/2025) 09:00 - 12:30
do (19/06/2025) 13:00 - 16:30

Duur

do 05-09-2024 t.e.m. do 19-06-2025

ADRES

Wil je meer weten?

FotoRenaat Picqueur
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Productmanager

Renaat Picqueur

Stel je vraag