#040117
#Opleiding #Opsporing
#Opleiding #Opsporing
#Opleiding #Opsporing
#Opleiding #Opsporing

Privédetective - bijscholing


Geactualiseerd voor iedere detective

Introductie

Er is een verplicht vijfjaarlijkse bijscholing voorzien voor iedere detective.

Omschrijving

Deze opleiding wordt georganiseerd naar aanleiding van de volgende wetgevende bepalingen:

artikel 3, §1, 4 en §2, 5 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective;

het Koninklijk Besluit van 10 februari 2008 betreffende de vereisten met betrekking tot de opleiding en de erkenning van de EG-beroepskwalificaties voor het uitoefenen van het beroep van privédetective en de erkenning van de opleidingen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Detectives die de allround- of de sectoropleiding hebben gevolgd, moeten binnen de vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van uitreiking van hun opleidingsgetuigschrift, de bijscholingscursus hebben gevolgd. Hiervoor verkrijgen ze een bijscholingsgetuigschrift dat vijf jaar geldig is.

Ook detectives die dankzij de overgangsbepalingen geen allround- of sectoropleiding hebben gevolgd, moeten wél de bijscholing volgen. Zij moeten uiterlijk vijf jaar na de eerste toekenning van hun vergunning over het bijscholingsgetuigschrift beschikken. Ook hier is het getuigschrift geldig voor een termijn van vijf jaar vanaf de datum van uitreiking.

De inhoud van de vakken van de bijscholing wordt jaarlijks geactualiseerd en aangepast aan de wetgeving die van belang is voor de werkzaamheden van privédetectives.

Voorkennis

Je hebt reeds een vergunning.

detective-1-2_2004-117.jpg
detective-1-1_2004-117.jpg

Programma

De opleiding omvat 8 sessies van telkens 3 uur en 1 sessie van 4 uur.

5 sessies (16 uur) handelen over juridische aspecten die verbonden zijn aan het beroep van privédetective.

De 3 andere sessies belichten heel uiteenlopende onderwerpen waarmee privédetectives bij de uitoefening van hun taken geconfronteerd worden. Onderwerpen die in eerdere bijscholingen aan bod kwamen, zijn fotografie, onderhandelingstechnieken, samenwerken met de gerechtsdeurwaarder, computercriminaliteit, merkenfraude, ...

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 18/11/2020 18:30 22:00
woensdag 25/11/2020 18:30 22:00
woensdag 02/12/2020 18:30 22:00
woensdag 09/12/2020 18:30 22:00
woensdag 16/12/2020 18:30 22:00
woensdag 06/01/2021 18:30 22:00
woensdag 13/01/2021 18:30 22:00
woensdag 20/01/2021 18:30 22:00
woensdag 27/01/2021 18:30 22:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Tour & Taxis
 • Havenlaan 86c
 • 1000 Brussel
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • F: 050/403061
 • Sofie@syntrawest.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 05/10/2020 18:30 22:00
maandag 12/10/2020 18:30 22:00
maandag 19/10/2020 18:30 22:00
maandag 26/10/2020 18:30 22:00
maandag 09/11/2020 18:30 22:00
maandag 16/11/2020 18:30 22:00
maandag 23/11/2020 18:30 22:00
maandag 30/11/2020 18:30 22:00
maandag 07/12/2020 18:30 22:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • Sofie@syntrawest.be

Al onze lesgevers beschikken over de nodige vaktechnische kwalificaties en zijn goedgekeurd door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Directie Private Veiligheid.