Privédetective - bijscholing


Geactualiseerd voor iedere detective
#040117
#Opleiding #Opsporing

Introductie

Er is een verplicht vijfjaarlijkse bijscholing voorzien voor iedere detective.

Omschrijving

Deze opleiding wordt georganiseerd naar aanleiding van de volgende wetgevende bepalingen:

  • artikel 3, §1, 4 en §2, 5 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective;
  • het Koninklijk Besluit van 10 februari 2008 betreffende de vereisten met betrekking tot de opleiding en de erkenning van de EG-beroepskwalificaties voor het uitoefenen van het beroep van privédetective en de erkenning van de opleidingen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Detectives die de allround- of de sectoropleiding hebben gevolgd, moeten binnen de vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van uitreiking van hun opleidingsgetuigschrift, de bijscholingscursus hebben gevolgd. Hiervoor verkrijgen ze een bijscholingsgetuigschrift dat vijf jaar geldig is.

Ook detectives die dankzij de overgangsbepalingen geen allround- of sectoropleiding hebben gevolgd, moeten wél de bijscholing volgen. Zij moeten uiterlijk vijf jaar na de eerste toekenning van hun vergunning over het bijscholingsgetuigschrift beschikken. Ook hier is het getuigschrift geldig voor een termijn van vijf jaar vanaf de datum van uitreiking.

De inhoud van de vakken van de bijscholing wordt jaarlijks geactualiseerd en aangepast aan de wetgeving die van belang is voor de werkzaamheden van privédetectives.

Voorkennis

Je hebt reeds een vergunning.

detective-1-2_2004-117.jpg
detective-1-1_2004-117.jpg

Programma

De opleiding omvat 8 sessies van telkens 3 uur en 1 sessie van 4 uur.

5 sessies (16 uur) handelen over juridische aspecten die verbonden zijn aan het beroep van privédetective.

De 3 andere sessies belichten heel uiteenlopende onderwerpen waarmee privédetectives bij de uitoefening van hun taken geconfronteerd worden. Onderwerpen die in eerdere bijscholingen aan bod kwamen, zijn fotografie, onderhandelingstechnieken, samenwerken met de gerechtsdeurwaarder, computercriminaliteit, merkenfraude, ...

Al onze lesgevers beschikken over de nodige vaktechnische kwalificaties en zijn goedgekeurd door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Directie Private Veiligheid.

Docent aan het woord

Schets, ontwerp, schilderij, glasraam, glassculptuur of houtassemblage, ... de afwerking moet onberispelijk zijn.

Leo

See you on