Privédetective allround


De mythe doorbroken
#040120
#Opleiding #Opsporing

Introductie

De opleiding duurt 1 cursusjaar.

Vanaf september 2022 is er de mogelijkheid om de opleiding te spreiden over 2 cursusjaren.

Omschrijving

Over het beroep van privédetective hangt een waas van geheimzinnigheid. Dit beroep wordt vaak in verband gebracht met allerlei televisieseries, afluisterpraktijken, compromitterende foto's en semicriminaliteit. Deze mythe wordt in de opleiding doorbroken. Het werkelijke beroep van privédetective komt tijdens de lessen in al zijn facetten aan bod. Een privédetective is een zelfstandig ondernemer, met nood aan en verplichting tot een degelijke opleiding.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Personen die als privédetective willen starten en die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.

Voorkennis

Voorwaarden van Syntra West

 • Je hebt minimum hoger secundair onderwijs gevolgd.
 • Je hebt een rijbewijs B.
 • Je voldoet aan de vergunningsvoorwaarden.
 • Je voegt een uitgebreide geschreven motivatie aan je inschrijving toe, waarin je duidelijk maakt waarom je deze cursus wilt volgen.

Vergunningsvoorwaarden

 • Je legt een getuigschrift van goed zedelijk gedrag voor dat maximum 6 maanden oud is.
 • Je bent minimum 21 jaar oud. Je mag de opleiding reeds volgen vanaf 18 jaar maar je kan pas vanaf 21 jaar je vergunning bekomen.
 • Je voldoet aan de algemene voorwaarden omschreven in de wet op de privédetectives (19/07/1991).
 • Je oefent geen cumul uit met bewakings- en beveiligingswerk of werk bij een wapen- of munitiefabrikant.
 • Je hebt de laatste 5 jaar geen deel uitgemaakt van de politie- of openbare inlichtingendienst. In diezelfde periode heb je ook geen militair of openbaar ambt bekleed.
 • Je bent onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie.

Methodologie

De opleiding duurt één schooljaar en eindigt in mei 2023. Er zijn 4 contactmomenten per week: maandagavond, donderdagavond, vrijdagavond en zaterdagvoormiddag. De lessen gaan door in Kortrijk, met uitzondering van vrijdagavond. Dan is er opleiding in onze campus in Brugge.

Vanaf september 2022 kan de opleiding worden gespreid over 2 cursusjaren. In het eerste jaar volg je dan module 1 en 2, in het tweede jaar module 3 en 4. De keuze om de opleiding al dan niet over 2 jaar te spreiden moet vóór de start van de opleiding worden gemaakt en kan niet meer worden gewijzigd gedurende de opleiding.

detective-1-1_2004-120.jpg
detective-1-2_2004-120.jpg

Programma

De opleiding bestaat uit vier modules, die door elkaar aan bod komen: juridische vorming, sociopsychologische vorming, beroepstechnische vorming en praktische oefeningen.

 • Juridische vorming (60 uur)

Een grondige basis recht is van groot belang als je als privédetective aan de slag wilt. In deze module worden de verschillende aspecten van het Belgische recht toegelicht: grondwettelijk recht, burgerlijk recht, strafrecht, gerechtelijk recht, de wetgeving op de privédetective en de bewakingswetgeving.

 • Sociopsychologische vorming (30 uur)

In deze module komen de vakken psychologie, criminologie en deontologie uitgebreid aan bod.

 • Beroepstechnische vorming (60 uur)

In deze module start het echte detectivewerk. Hier word je door onze ervaren docenten geïntroduceerd in de verschillende detectivetechnieken en onderzoeksmethodes. Je leert hoe je een bronnenonderzoek moet aanpakken en ook de verschillende technieken van het ondervragen komen uitgebreid aan bod. Het aspect fraude wordt hierbij niet vergeten.

 • Praktische oefeningen (100 uur)

Tijdens de praktische oefeningen krijg je de kans om wat je geleerd hebt om te zetten in de praktijk. Je leert hoe je het best een achtervolging aanpakt, te voet en met de wagen. Hier leer je ook werken met de diverse apparatuur die een privédetective nodig heeft en krijg je tips rond fotografie.

Docent aan het woord

We bereiden toekomstige fietshandelaars effectiever voor op duurzaam ondernemen in de sector en leren hen ook het internetondernemen aan.

Kenny

See you on