Adviseur klimaatneutraal ondernemen

 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • KMO-portefeuille
 • Opleidingscheques
Hou me op de hoogte
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding kan je het begrip klimaatneutraal omschrijven en afbakenen en kan je uitleggen welke elementen aan de orde zijn bij klimaatneutraal ondernemen.
Je bent in staat om kostenoptimum advies te verlenen omtrent het energie-, water, mobiliteitbeleid,  binnen een bedrijf. Je kan een bedrijf adviseren over optimaal materiaalgebruik.

Je leert een onderneming scannen, scoren op diverse aspecten die invloed hebben op klimaatneutraal ondernemen. Je kan concrete pijnpunten detecteren en in kaart brengen en voorstellen formuleren ter verbetering, rekening houdend met de economische gevolgen. Je kan een implementatieplan opzetten en voorstellen aan het bedrijf.

Omschrijving

De Adviseur klimaatneutraal ondernemen heeft een multidisciplinaire kennis van het thema. Hij of zij berekent, reduceert en compenseert de CO2-voetafdruk van overheden, organisaties en particulieren. Zijn of haar advies vermindert de impact op het klimaat en biedt een leidraad voor het opzetten van duurzame activiteiten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich naar mensen die ervaring hebben in volgende domeinen:

 • Consultancy
 • Bedrijfsmanagement
 • Change management
 • Bedrijfsleiding
 • Circulaire economie
 • Clean Tech management
 • Consultants in de energie, mobiliteitssector
 • Waste management

Voorkennis

Een gedegen kennis van bedrijfsstructuren, consultancy is een goede basis om deze opleiding aan te vatten.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Klimaatneutraal ondernemen - 16 uur

 • Wat betekent klimaatneutraal
 • Berekening CO2-voetafdruk
 • Case / best practices

Energie - 40 uur

 • Introductie
 • Energiescan - Gebouwen
 • Energiescan - Productieprocessen
 • Energiescan - Andere werkingsprocessen
 • Klimaatadvies in de praktijk - Energie

Water - 28 uur

 • Introductie
 • Wateraudit - waterscan
 • Klimaatadvies in de praktijk - Water

Mobiliteit - 28 uur

 • Introductie
 • Mobiliteitsmanagement - Fleetmanagement
 • Klimaatadvies in de praktijk - Mobiliteit

Materialen - 28 uur

 • Introductie
 • Life Cycle Analysis - Ecodesign2
 • Klimaatadvies in de praktijk - Materialen

Project klimaatadvies - 40 uur

 • Voorbereiden
 • Scannen
 • Rapporteren
 • Presenteren
 • Offerte en facturatie
 • Eindproefbegeleiding

Eindproef

Wil je meer weten?

FotoKlaas Minne
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Productmanager

Klaas Minne

Stel je vraag