#190333
#Opleiding #Mechanica en lassen

Ondernemer lastechnieken


Kwalificeer je als polyvalent lasser!

Introductie

ONDERNEMERSCHAPSTRAJECT MET UITSTROOM ALS ZELFSTANDIGE

 

Dit traject start met de module polyvalent lastechnieken - basis.
Wens je je in te schrijven, klik op de link. Kies bij cursus de locatie en geef duidelijk aan dat je het traject wenst te volgen. Er wordt gefactureerd per module.

Omschrijving

De arbeidsmarkt is op zoek naar gekwalificeerde lassers! Via dit traject dompelen we je onder en maak je kennis met de 4 verschillende lasprocedés. Nadien kies je 2 procedés waarin je je verder wenst te bekwamen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Personen die tewerkgesteld willen worden in de sector
 • Personen die zich zelfstandig wensen te vestigen, al dan niet in bijberoep
 • Personen met persoonlijke interesse voor lassen
 • Werknemers die zich willen opwaarderen in het bedrijf

Voorkennis

 • Geen voorkennis nodig indien je start met basis lastechnieken.
 • Wie voorkennis heeft kan vrijgesteld worden voor polyvalent lassen - basis door middel van een praktische proef.

Bijkomende info

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • De cursist zorgt voor aangepaste werkkledij:
  • Werkpak
  • Veiligheidsschoenen
  • Lashelmen en handschoenen zijn ter beschikking.

Programma

Polyvalent lastechnieken - basis (26 sessies)

 • Introductie tot het gassmeltlassen
 • BMBE-lassen
 • MAG-lassen
 • TIG-lassen
 • Moduleproef

Bij ieder lasprocedé worden volgende topics behandeld: veiligheidsvoorschriften, de installatie, het lasproces en praktijk.

TIG lassen (20 sessies)

Theoretische ondersteuning

 • Veiligheid en milieu
 • Beperken van vervormingen
 • Materialen
 • Het lasproces
 • Keuze van de elektrode en beschermgas

Praktijk

 • Regelen laspost
 • Hoeklassen in alle posities
 • Plaatlassen in alle posities
 • Buislassen in alle posities
 • Afwerken las

EN/OF

MIG/MAG lassen (20 sessies)

Theoretische ondersteuning

 • Veiligheid en milieu
 • Beperken van vervormingen
 • Materialen
 • Het lasproces
 • Lassymbolisatie op de tekeningen

Praktijk

 • Regelen laspost
 • Hoeklassen in alle posities
 • Plaatlassen in alle posities
 • Afwerken las

Toegepaste bedrijfsvoering (10 sessies)

 • Inleiding, positionering, infrastructuur en
 • Uitrusting
 • Werkplanning en algemene administratie
 • Omgaan met moeilijke klanten
 • Financiële aspecten
 • Commercieel beleid

EINDPROEF

Examen

Tijdens de eindproef zelfstandig ondernemer lastechnieken is het aan de cursist om:

 • zich te profileren als zelfstandig lastechnieker door het opmaken en toelichten van het eindwerk waarin een concreet dossier (herstelling, constructie) behandeld wordt.
 • zijn/haar parate kennis van het beroep aan te tonen.

Getuigschrift

  · Getuigschrift uitstroom KMO-medewerker na de modules TIG lassen en/of MIG/MAG lassen.
  · Getuigschrift ondernemerschapstraject Ondernemer Lastechnieken.

De opleiding wordt verzorgd door ervaren freelance trainers, elk specialist in zijn vak.