Seminarie: de zin en onzin van color management in uw productie


Kleurenbeherende productiestappen
#120898
#Opleiding #Kunst en ambacht

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Doorgedreven kleurenstandaardisatie en kleurenmanagement worden belangrijke instrumenten voor de bedrijven in de sector van de grafische en digitale printmedia. Veel KMO's in deze sectoren erkennen de noodzaak van kleurenbeheerde productiestappen, maar slechts weinigen zijn er in geslaagd om hun volledige productieproces succesvol aan te passen. Dit geringe succes en het gebrek aan goede kleurenmanagers is te wijten aan de complexiteit van het concept van kleurenmanagement. Dit seminarie zoomt daarom in op de oorzaken van falende initiatieven en praktische succesverhalen van innoverende bedrijven die kleurmanagement willen invoeren, het uitwerken van de technologie en de methodologie in overeenstemming met de vooropgestelde eisen van het bedrijf alsook de ontwikkeling van een praktisch en een realistisch implementatieplan voor kleurenstandaardisatie.

Introductie

Kleur bepaalt in hoge mate hoe jouw papieren communicatie op de lezer overkomt. Het gebruik van kleurenfoto's en andere illustraties in jouw analoog of digitaal drukwerk oefenen een grote aantrekkingskracht uit op de lezer en versterkt het gevoel van kwaliteit. Als het analoge of digitale printproductieproces één belangrijke opdracht heeft dan is dit toch het zo goed en accuraat mogelijk reproduceren van kleuren. Aangezien we met verschillende apparaten in verschillende fazen van de productieketen te maken hebben, is het duidelijk dat dit niet zo eenvoudig is. Met een gedegen praktijkkennis over color management is het voortaan gedaan met oeverloos discussiëren over kleur. Het resultaat is kleurechtheid, kleurvastheid, kleurvoorspelbaarheid, scherpte en diepte in de kleurenproefdruk en het definitieve drukwerk. Kortom, extra krachtige, diepe en rijke kleuren, nu, en bij een herdruk.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Printoperatoren en afdelingsverantwoordelijken

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info

Het grafische sector- en vormingsfonds Grafoc komt tussen in de opleidingsinspanningen van bedrijven voor hun PC130 arbeiders. Surf naar www.grafoc.be of stuur een e-mail naar info@grafoc.be voor alle info.

Methodologie

De cursus wordt klassikaal gegeven in groepen van maximum 14 personen. Je kunt dus rekenen op maximale persoonlijke aandacht. Na de theoretische uitleg werk je aan praktijkoefeningen. Je ontvangt ook lesmateriaal als ondersteuning van de praktijklessen. De hierboven genoemde informatie betreft het open cursusaanbod.

OP ZOEK NAAR EEN PRIKKELENDE MAATTRAINING OF BEGELEIDING?

Om uw persoonlijke of bedrijfsgebonden groeiambities waar te maken kan u op ons vertrouwen. Wat uw uitdaging ook is, we vinden binnen ons ruime netwerk van ervaren vakspecialisten en -trainers beslist de mensen met wie u uw doelstellingen kan bereiken. Vertrekkend vanuit uw behoeften, visie en strategie ontwikkelen wij een oplossing volledig afgestemd op uw noden en wensen. Onze hands-on aanpak zorgt ervoor dat u praktische en bruikbare oplossingen hebt die onmiddellijk toepasbaar zijn.

Bovendien bepaalt u ook mee de best geschikte organisatievorm qua locatie, tijdstip en duur. De opleidingen en begeleidingen kunnen worden georganiseerd in uw bedrijf, op één van onze campussen of op een andere locatie naar uw keuze. Ook na uw opleiding of begeleiding wordt u nog verder ondersteund. Verbeteringen en veranderingen vragen immers continue aandacht. Dit zorgt er dan ook voor dat u volgens de juiste stappen verderop kan en uw investering blijft renderen. Bovendien kan u als zelfstandige of onderneming gebruik maken van 50% korting via de KMO-portefeuille.

color-management-kleurbeheer-s-1-2_2012-898.jpg
color-management-kleurbeheer-s-1-1_2012-898.png
color-management-kleurbeheer-s-1-3_2012-898.jpg

Programma

 • RGB versus CMYK en de impact ervan op gedrukte kleur
 • Waarom WYSIWYG niet altijd waar is
 • Waarom sommige kleursystemen niet nauwkeurig kleur brengen van gamma tot gamma en hoe deze beperkingen overwinnen?
 • Het werken met kritische kleuren: productreplicatie, corporate identity, branding
 • Werken met fotografen en prepress- of reclamebedrijven: het vastleggen van eisen en normen
 • Welke meetinstrumenten moet een analoge of digitale productie-afdeling hebben om een optimale kleurworkflow in te richten?
 • Het belang van een volledig gekalibreerde workflow en hoe dit te bereiken
 • Hoe verlichting invloed heeft op de manier waarop kleuren worden waargenomen: optimaal bekijken en meten met de juiste lichtomstandigheden
 • Richtlijnen om een productieworkflow te stroomlijnen en te optimaliseren, te verhogen en voorspelbare resultaten te behalen in iedere procesfase
 • Belangrijke uitdagingen in kleurbeheer in praktijk
 • Hoe kleurbeheerproblemen concreet aanpakken?
 • Praktijkvoorbeelden
 • Do's en dont's
 • Individuele vragen over kleurbeheer voor de eigen organisatie
 • Netwerking