Glazenier

Leer de vele technieken om met glas te werken!
 • Opleidingscheques
Hou me op de hoogte
 • icon Coming Soon
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend

Glazenier

Leer de vele technieken om met glas te werken!
 • icon Coming Soon
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • Opleidingscheques

Glazenier

Leer de vele technieken om met glas te werken!
 • icon Coming Soon
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • Opleidingscheques

Introductie

Glasramen, glas-in-lood ramen, brandschilderen, fusen, ...

Het zijn technieken die de laatste jaren in hedendaagse interieurs terugkomen.

In de opleiding glazenier bij Syntra West maak je kennis met verschillende technieken om glas te verwerken. Dit kan in een glasraam met loodprofielen, een schaal door de techniek van het fusen van glas toe te passen, een verlichtingselement met gebrandschilderd of gezandstraald glas, ...

In de eerste twee jaar van deze driejarige opleiding leer je de technieken aan door oefeningen waarbij ook al een eigen ontwerp kan worden toegepast. In het derde jaar breng je de aangeleerde technieken samen in je eindwerkopdracht.

De plaatsen in de opleiding zijn beperkt.

We werken hiervoor met een wachtlijst. Wie op de wachtlijst staat zal hierover de nodige info per e-mail ontvangen.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Je leert er verschillende glassoorten en types loodprofielen te snijden en samenstellen van een glas-in-lood-raam. Naast de praktische uitwerking is er in de lessen ontwerp aandacht voor de creatieve uitwerking.

Brandschilderen: veilig en efficiënt gebruik van de glasverven en de mediums.

Bewerken van het glas: zandstralen, brandschilderen, fusen, ...

In de lessen 'Toegepaste kunstgeschiedenis' krijg je het nodige inzicht in historische en hedendaagse glaskunst en verwerf je een kunstkritische beoordeling.

Daarnaast komt ook kostprijsbereking aan bod.

Omschrijving

Glasramen zijn tegenwoordig niet meer enkel in kerken en oude huizen te vinden. Ook in hedendaagse interieurs zie je terug meer toepassingen. Denk maar aan glazen deuren met een stuk glasraam of een detail in een keuken of woonkamer. Ben je ook gefascineerd door het prachtige spel van licht die de ramen tot z'n volste recht laat komen?

Als glazenier maak je glasobjecten die als ruit in een gebouw kunnen worden geplaatst.

Glas-in-lood is één van de oudste kunstambachten. Het vervaardigen van een gebrandschilderd glas is de laatste 1000 jaar nauwelijks veranderd en gebeurt nu nog steeds op traditionele wijze.

In deze opleiding leer je de métier van echte ambachtsmensen.

De opleiding loopt over drie cursusjaren. Per cursusjaar zijn verschillende (examen)opdrachten voorzien. Je dient hiervoor te slagen alvorens te mogen overgaan naar het volgende jaar.

Op het einde van het derde jaar presenteer je de eindproef voor de docenten en externe jury.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze 3-jarige beroepsopleiding richt zich tot personen die als zelfstandige tewerkgesteld zijn in de sector of personen die zich beroepshalve wensen te heroriënteren in de kunstambachtelijke sector.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist, maar:

 • je hebt een creatieve en kritische geest
 • je bent praktisch en handig aangelegd

Methodologie

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

 • Materialenkennis
  • Glassoorten en loodprofielen
  • Glasverven en typische eigenschappen
  • Atelierinrichting: materiaal en benodigdheden
 • Compositie
  • Verticale, horizontale en diagonale beweging: ook vrije oefeningen
  • Dominante lijnen
 • Sjabloneren
  • Techniek sjablonen snijden
 • Glassnijden
  • Techniek glassnijden
 • Glas in lood
  • Monteren
  • Assembleren
  • Solderen
 • Mastiekeren
  • Waterdicht maken van de assemblage
 • Contourverf
  • Schilderen van kalligrafische teksten
 • Zandstralen en graveren
  • Maken van een werktekening
  • Aanbrengen van folie en uitsnijden
  • Zandstralen en graveren
 • Praktijkopdrachten
 • Kostprijsberekening
 • Kunstgeschiedenis

Bijkomende info

Wat meebrengen naar de 1e les? (alles liefst met een kenteken)

 • Schort
 • Voorzie een werkkoffer voor je materiaal, je kan geen materiaal in het atelier laten liggen
 • Veiligheidsbril voor het slijpen van glas
 • Veiligheidshandschoenen om grote glasstukken te kunnen dragen
 • Een zwarte fijne stift met dikte van 2 mm, bv een sharpie

Aan te kopen: wacht hiermee tot na de introductie in de eerste les

 • De docent geeft in de eerste les uitleg over de te gebruiken gereedschappen (bv. glassnijder,griustang, hamer, ...)
 • Reken op ongeveer €50 à €80 aan persoonlijk werkmateriaal die je dient aan te kopen.

Grondstoffen

Inbegrepen in het inschrijvingsgeld in functie van de opdrachten in de lessen:

 • de meest courante loodprofielen
 • vensterglas (floatglas) en spiegelglas
 • tinsoldeer
 • kalkpapier en kalibreerpapier (mallenpapier)
 • oleïne, lijnolie, krijtwit en seccatief

Risico

Wij raden zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven af om deze opleiding te volgen, dit omwille van het gebruik van lood tijdens de opleiding.

Wil je meer weten?

FotoIsabelle Santy
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Productmanager

Isabelle Santy

Stel je vraag