#080050
#Opleiding #Kunst en ambacht

Productiemedewerker gelijmd brocheren


Verregaande automatisering vraagt ook in de nabewerking om modern vakmanschap

Omschrijving

Verregaande automatisering vraagt ook in de nabewerking om modern vakmanschap. Met een grote verscheidenheid aan geavanceerde machines - vaak computergestuurd - wordt drukwerk afgewerkt tot fraaie eindproducten, klaar voor de klant. De cursus biedt belangrijke basiskennis van het productieproces en de productietechnieken in de nabewerking.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Starters en professionals in drukafwerking kunnen aan de hand van deze opleiding hun praktijkkennis en vaardigheden optimaliseren zodoende operationele steltijden te reduceren en proceshandelingen rond de machines te optimaliseren. Dankzij realistische productiesimulaties en individuele coaching biedt deze opleiding een optimale praktijkformule aan personen die zich op korte termijn in hun eigen afwerkingsdiscipline willen professionaliseren.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info

GRAFOC komt tussen in de opleidingsinspanningen van bedrijven voor hun PC130 arbeiders. De tegemoetkoming kan variëren tussen 1.500 en 5.750 euro. Is er een goedgekeurd bedrijfsopleidingsplan, dan kan dit gaan van 1.875 tot 8.000 euro. Volg je als arbeider PC130 een jobgerelateerde opleiding op eigen initiatief, dan komt GRAFOC tot 250 euro per jaar tussen in je opleidingskosten. Surf naar www.grafoc.be of stuur een e-mail naar info@grafoc.be voor alle info.

Methodologie

De cursus wordt klassikaal gegeven in groepen van maximum ! personen. Je kunt dus rekenen op maximale persoonlijke aandacht. Na de theoretische uitleg werk je aan praktijkoefeningen. Je ontvangt ook lesmateriaal als ondersteuning van de praktijklessen.

De hierboven genoemde informatie betreft het open cursusaanbod. Deze cursus kan ook op maat op de werkplek worden verzorgd. Voor meer info kan je hiervoor contact opnemen met ons via info@syntrawest.be of op het nummer 078 353 653.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding kent de cursist de werking van de machines, hun toepassingsmogelijkheden en leert men de proceskwaliteit continu te bewaken. Opdrachtsimulaties leren de deelnemers om problemen te behandelen en fouten te analyseren/voorkomen.

afwerking-garenloos-binden-lij-1-1_2008-50.jpg

Programma

 • Werking van de machine
 • Veilig werken
 • Instellen van de oplegstations
 • Instellen van freesstations
 • Instellen van lijmstations
 • Instellen van gaasstations
 • Instellen van omslagstation
 • Instellen van afpersstation
 • Instellen van transportbanden
 • Kennis van het garenloos binden
 • Kennis van verschillende lijmsoorten
 • Kwaliteitscontrole en foutenanalyse
 • Taal van het papier
 • Zijbelijming
 • Aanbrengen omslag
 • Aandrukken van omslag
 • Nullen van de machine
 • Pull-testen