Glas-in-lood: brandschilderen


Restauratie vroeger en nu zijn 2 verschillende zaken
#110802
#Opleiding #Kunst en ambacht

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Je maakt kennis met de diverse historische bouwstijlen en de historische evolutie van de glasschilderkunst.

Daarnaast leer je de volledige restauratieprocedure: de opmaak van het  dossier, het verzamelen van de archieven en de fotodocumentatie van de opdrachtgever, ...

Restauratie vroeger en nu zijn 2 verschillende zaken: waaraan moet een hedendaagse restauratie voldoen, wat zijn de normen en de codes?

Je gaat op zoek naar de oorsprong van de schade, want dit is belangrijk voor de aanpak. Waarmee moet je rekening houden bij  het transport: hoe ga je de glasramen beschermen?

Introductie

Door ons rijke patrimonium aan oude brandglasramen en glas-in-loodramen, is de vraag groot naar gedegen vakmensen die de restauratie-en conservatietechnieken van glasramen onder de knie hebben.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Je dient te beschikken over het Syntra-getuigschrift 'Glazenier' of over competenties die hiermee overeenstemmen.

Programma

Deze opleiding beslaat 128 uren en omvat volgende inhoud:

  • Historisch overzicht
  • Compositie
  • Leren van het verleden
  • Tekenen en schilderen
  • Branden
  • Zeefdrukken
  • Herstellen
  • Examen eindwerk