Decoratieve meubelrenovatie: polychromeren en patineren


Naadloze overgang tussen oud en nieuw
#050472
#Opleiding #Kunst en ambacht

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

De diverse 'oude technieken' van het polychromeren en patineren worden gedemonstreerd. Men leert proefondervindelijk de kleur toepassen die de beste aansluiting geeft op de verschillende houtsoorten.

Je kunt je verder specialiseren in de modules:

Alle info vind je op www.syntrawest.be.

Introductie

Patineren en polychromeren zijn technieken die een natuurlijk verouderingsproces nabootsen.

Omschrijving

Patineren wordt vooral toegepast op meubels en deuren, alsook voor restauratie van schilderijen. Zo krijg je een verbinding tussen de gerestaureerde delen en het originele stuk.

De cursist neemt zelf stukken mee om op te werken. Bij het zoeken naar een geschikt stuk moet de kwaliteit van het hout groot genoeg zijn om het (meubel)stuk voldoende te kunnen bewerken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Een cursus op maat voor de antiekhandelaar, de meubelmaker en de restauratievakman van antieke meubelen maar ook voor iedereen die wenst eigen meubelen te restaureren.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Methodologie

meubelrenovatie-politoeren-dec-1-3_2005-472.jpg
meubelrenovatie-politoeren-dec-1-1_2005-472.jpg
meubelrenovatie-politoeren-dec-1-2_2005-472.jpg

Programma

  • Inleidende begrippen van patineren en polychromeren
  • Overzicht van de te gebruiken materialen
  • Voorbereiding en bespreking van de uit te voeren werkstukken
  • Praktijkvoorbereiding van de verschillende werkstukken
  • Techniek van polychromeren en patineren uitvoeren
  • Bewerkingstechnieken met oude olieverven
  • Nieuwe techniek met acrylaten en toepassingen
  • Afwerkingmethoden van de verschillende systemen

Cursusmateriaal

De cursist dient zijn of haar eigen werkstukken mee te brengen naar de opleiding.

Syntra West zorgt voor gereedschappen en producten.