CORES Symposium

#160036
#Opleiding #Kunst en ambacht

Introductie

Tweede internationaal Cores-symposium  | Brugge, 25 mei 2018

Dilemma's

Between cherishing damage and cleaning up this mess.

www.coressymposium.be

Omschrijving

Dilemma's

Between cherishing damage and cleaning up this mess

Tweede internationaal Cores-symposium  | Brugge, 25 mei 2018

Wat is schade? Mag een restauratie mooi zijn? Hoe dwingend is reversibiliteit bij een restauratie?  Welke waarde geven we aan de historische sensatie van een document? Hoeveel aandacht hebben we voor wat een document meegemaakt heeft?

Deze en andere vragen zijn bekend bij wie  vertrouwd is met papieren erfgoed. De antwoorden  op deze dilemma's zijn minder vanzelfsprekend. Restauratoren,  collectiebeheerders en onderzoekers benaderen conservatie en restauratie immers vanuit een eigen, vakgerichte aanpak en deze benaderingswijzen gaan wel eens met elkaar in conflict.

In dit tweede Cores-symposium staan deze dilemma's centraal. Restauratoren,  collectiebeheerders en onderzoekers geven aan hoe zij  met deze dilemma's omgaan. In de ochtend gebeurt dit aan de hand van korte referaten waarna de sprekers in een debat hun standpunten bij elkaar aftoetsen. In de namiddag wordt het concreter: restauratoren die archief, incunabelen en handschriften hebben gerestaureerd|geconserveerd  in functie van de internationale tentoonstelling 'Haute lecture by Colard Mansion: vernieuwing van tekst en beeld in middeleeuws Brugge' (Groeningemuseum, tot 3 juni 2018) lichten hun aanpak toe. Aansluitend wordt de tentoonstelling bezocht

Doelstelling

Met dit symposium wenst CORES Brugge een tweejaarlijks platform te creëren voor kennisuitwisseling onder restauratoren boek en archief, in nauwe samenhang met collectiebeheerders en experten in papieren erfgoed. CORES werd als competentieplatform voor conservatie en restauratie van boeken en archief opgericht in 2008 door Syntra West vzw en erfgoedinstellingen (archieven en bibliotheken) in Brugge.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Primaire doelgroepen zijn professionals uit de wereld van conservering en restauratie, uit Vlaanderen, Nederland en ev. verder.
 • Secundaire groep zijn de collectiebeheerders en inhoudelijke onderzoekers (waaronder de (boek) historici).
 • Er wordt tevens een breed publieksmoment voorzien.

Bijkomende info

EEN ORGANISATIE VAN SYNTRA WEST & CORES

IN SAMENWERKING MET
Bisdom Brugge/Grootseminarie - Stad Brugge -  Stad Kortrijk - OCMW Brugge - Hoofdbibliotheek Biekorf - Provincie West-Vlaanderen - FARO Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed - Rijksarchief Brugge - Sint-Lodewijkscollege - Vlaamse overheid/Flanders state of the art

cores-conservatie-restauratie-1-2_2016-36.jpg
cores-conservatie-restauratie-1-3_2016-36.jpg
cores-conservatie-restauratie-1-1_2016-36.jpg

Programma

 • Voormiddag - Lezingen
  • Verval versus authenticiteit Kathryn Rudy
  • Reversibel versus irreversibel Rita Udina
  • Conserveren versus raadplegen Mito Matsumaru
  • Waardering en conservering Tom Deneire
 • Namiddag
  • Conserveren, restaureren en presenteren in relatie tot expo 'Haute Lecture by Colard Mansion' (Brugge, Groeningemuseum, tot 3 juni 2018): korte presentaties door internationale restauratoren
  • Bezoek expo + receptie

Locatie Rijksarchief Brugge, Predikherenrei 4A, 8000 Brugge

Prijsinfo

Inschrijvingsgeld € 70 (incl. 21% BTW) per persoon € 50  (incl. 21% BTW) voor leden Belgisch-Nederlands boekbandengenootschap en oud-cursisten

Docent aan het woord

De opleiding Work-life balance voor de werkende ouder doet er toe, want het gaat over het leven zelf.

Maaike

See you on