Color management expert


Het proces van kleurbeheer in praktijk
#130436
#Opleiding #Kunst en ambacht

Introductie

Iedereen die met analoog of digitaal drukwerk te maken heeft, kent het probleem dat de kleuren op het beeldscherm niet overeenkomen met die van het gescande origineel. Na het maken van een afdruk blijken ook de afgedrukte kleuren nog eens af te wijken. Vaak wordt het reproduceren van correcte kleuren dan ook een kwestie van 'trial and error' en ervaring. Inmiddels zijn er technische hulpmiddelen en praktische richtlijnen voor handen die het behouden van de correcte kleur beheersbaar maken. In deze functiespecialiserende opleiding leren lesdeelnemers het proces van kleurbeheer in praktijk volledig kennen, implementeren en aansturen voor de creatie van een geautomatiseerde, gestandaardiseerde en consistente kleurenworkflow in mediaproductie.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Deze specialiserende opleiding heeft als doel deelnemers meer inzicht te geven in alle aspecten welke te maken hebben met kleur op analoge en digitale drukpersen of printers. Tevens geeft de opleiding inzicht over hoe een workflow binnen het productieproces van deelnemende bedrijven of zelfstandigen er uit kan zien.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Productieverantwoordelijken en printoperatoren

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Bijkomende info

GRAFOC komt tussen in de opleidingsinspanningen van bedrijven voor hun PC130 arbeiders. De tegemoetkoming kan variëren tussen 1.500 en 5.750 euro. Is er een goedgekeurd bedrijfsopleidingsplan, dan kan dit gaan van 1.875 tot 8.000 euro. Volgt u als arbeider PC130 een jobgerelateerde opleiding op eigen initiatief, dan komt GRAFOC tot 250 euro per jaar tussen in je opleidingskosten. Surf naar www.grafoc.be of stuur een e-mail naar info@grafoc.be voor alle info.

Methodologie

De cursus wordt klassikaal gegeven in groepen van maximum 14 personen. Je kunt dus rekenen op maximale persoonlijke aandacht. Na de theoretische uitleg werk je aan praktijkoefeningen. Je ontvangt ook lesmateriaal als ondersteuning van de praktijklessen. De hierboven genoemde informatie betreft het open cursusaanbod.

OP ZOEK NAAR EEN PRIKKELENDE MAATTRAINING OF BEGELEIDING?

Om uw persoonlijke of bedrijfsgebonden groeiambities waar te maken kan u op ons vertrouwen. Wat uw uitdaging ook is, we vinden binnen ons ruime netwerk van ervaren vakspecialisten en -trainers beslist de mensen met wie u uw doelstellingen kan bereiken. Vertrekkend vanuit uw behoeften, visie en strategie ontwikkelen wij een oplossing volledig afgestemd op uw noden en wensen. Onze hands-on aanpak zorgt ervoor dat u praktische en bruikbare oplossingen hebt die onmiddellijk toepasbaar zijn.

Bovendien bepaalt u ook mee de best geschikte organisatievorm qua locatie, tijdstip en duur. De opleidingen en begeleidingen kunnen worden georganiseerd in uw bedrijf, op één van onze campussen of op een andere locatie naar uw keuze. Ook na uw opleiding of begeleiding wordt u nog verder ondersteund. Verbeteringen en veranderingen vragen immers continue aandacht. Dit zorgt er dan ook voor dat u volgens de juiste stappen verderop kan en uw investering blijft renderen. Bovendien kan u als zelfstandige of onderneming gebruik maken van 50% korting via de KMO-portefeuille.

color-management-kleurbeheer-p-1-1_2013-436.jpg

Programma

  • Standaardisatie en uitgebreide toelichting van normen
  • Contractproofing en validation printing
  • Automatisatie
  • Kalibratie afhankelijk van de output
  • Kleurprofilering: we starten bij het scherm
  • Uitgebreide inzichten in kwaliteitscontrole, kwaliteitsgarantie en kwaliteitszekerheid aan de hand van de norm en hoe toe te passen in de praktijk
  • Aanmaak profielen
  • Normverlichting
  • Visuele en meettechnische kleurcontrole
  • Referenties en mediawedge
Docent aan het woord

Ik probeer zoveel mogelijk aandacht te besteden aan bepaalde attitudes en zet dit om in de praktijk.

Linda

See you on