Omgaan met moeilijk gedrag bij kinderen

#141027
#Opleiding #Kinderzorg

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze navorming kun je het stellen van storend gedrag bekijken vanuit verschillende perspectieven. Je doet kennis en vaardigheden op om vanuit een positieve betrokkenheid om te gaan met dergelijk gedrag.

Omschrijving

Wie werkt met kinderen en jongeren wordt soms geconfronteerd met moeilijk gedrag. Dergelijk gedrag drijft ons naar onze persoonlijke grenzen. De wijze waarop we naar het gedrag "kijken" is meebepalend voor onze basishouding. Nadenken over kansen helpt ons om een goed basisklimaat te creëren.

Theorie wordt steeds geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.

In sessie 1 wordt de theoretische basis gelegd, die in sessie 2 toegepast wordt bij specifieke problematieken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Begeleiders in kinderdagverblijven, kinderopvang, iedereen die professioneel of in het vrijwilligerswerk geconfronteerd wordt met kinderen en jongeren met moeilijk gedrag.

Methodologie

Theorie wordt geïllustreerd met praktijkvoorbeelden

Programma

Sessie 1

  • Wat verstaan we onder moeilijk gedrag?
  • Wat betekent dergelijk gedrag voor de persoon en voor de begeleider?
  • De persoon in zijn context

Sessie 2

  • Moeilijk gedrag bij specifieke doelgroepen (autisme, ADHD, verstandelijke beperking, ...)
  • Hoe kunnen we gedrag beïnvloeden?
  • Er wordt geoefend onder vorm van casuïstiek

Anne-Marie Denolf, werkt sinds 1999 als docente ergotherapie aan de Katholieke Hogeschool VIVES in Brugge. Zij was van 1983 tot 2005 tewerkgesteld in een MPI en een voorziening voor mensen met een hoge ondersteuningsnood.